Oturumlar

19 Aralık 2019 Perşembe

09:00-10:00

KAYIT

10:00-12:00

Açılış ve Protokol Konuşmaları

12:00-14:00

Öğle Yemeği- Namaz-Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

 

İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI KÜRESEL TEHDİTLER VE GÜVENLİK

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Defense Cooperation, Collaboration, Coherence & Commerce C +++ Plan

Abdul Malik

PAKİSTAN

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayinde İşbirliği Çözüm Olabilir Mi?

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN, Merve TUNCAY

 

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Olgu: ‘’Savunma Sanayi Hizmet Endüstrisi’’ Unsuru Olarak Özel Askeri Şirketler

Ali Coşar

TÜRKİYE

CBRN Threat and Securıty in Our Geography

Prof. Dr. Levent Kenar,

 

TÜRKİYE

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayii’nin İmalat Sanayiindeki Yeri Uluslararası Standartlar

Doç.Dr. İsmail BARIŞ

Türkiye

 

Importance of Developing an Integrated Energy Security Model among the Muslim Countries

 

Oğuzhan Akyener,

 

TÜRKİYE

 

İslam Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu Açısından Ortak Savunma Sanayi İşbirliğinin Zihniyet Esasları

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
TÜRKİYE

İslam Ülkeleri İçin Siber Güvenlik Başlığında Yeni Bir Kurgu Biçimi: Yapay Zeka Destekli Sistem Yöneticisi

Burak Bozkurtlar

TÜRKİYE

 

15:00-15:10

Ara / Çay-Kahve Arası

 

İkinci Oturum

15.10-16:10

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

 

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

 

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study

Emre DORUK

 

TÜRKİYE

A Virtual Enterprise Collaboration Model  for Engineering and Professional Services to Create Talent Pool of Inter-Islamic Countries

 

Erdal YILMAZ, Atilla DOĞAN

 

TÜRKİYE

 

 

İslam Ülkeleri Arasında Savunma ve Güvenlik İşbirliği

 

Fehmi AĞCA

TÜRKİYE

 

Establishment of a Common Modeling and Simulation Infrastructure

Hamid Alper Oral

TÜRKİYE

Nesil Dünya, Yeni Jenerasyon Tehditler ve Yeni-(Lenen) Savunma Stratejileri/Araçlar ve Silahlar

 

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI,

 

TÜRKİYE

The Sıtuatıon of Defense Industry and The Assocıated Productıon Possıbılıty and Capabılıty of Defense Products at The Department of Cıvıl Engıneerıng in Istanbul Technıcal Unıversıty

Ziya Abdulaliyev,

Osman Bulut

TÜRKİYE

Türk Yükseköğreniminde Savunma Sanayi Temasının Yeri

Yakup BULUT

Soner AKIN,

 

Hatay, TÜRKİYE

Hızlandırıcı Sistemleri ve Süper iletken Yapılarla Lazer Oluşumu, Bunun Ülkemizde Savunma Sanayii ve Diğer Alanlarda Kullanım Çalışmaları

Hatice DURAN YILDIZ,

TÜRKİYE

 

16:10-16:20

 

Ara / Çay-Kahve Arası

Üçüncü Oturum

16.20-17.20

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

İSLAM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

 

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Identıfıcatıon of Natıonal Occupatıonal Standards and Vocatıonal Qualıfıcatıons in Aerospace Technologıes Sector: Case of Turkısh Aerospace

Havacılık_ve_Uzay_Teknolojileri_Sektöründe_Mesleki_Standarlar

 

 

Emre YILMAZ,

 

Ankara-TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

İslam Ülkelerinin Savunma Harcamaları ve Savunma Sanayi Kapasiteleri

 

Mehmet ZELKA, Fehmi AĞCA

TÜRKİYE

 

Principles and Procedures to estahblish the joint military standarts center for Islamic Countries

Dr. Shahid HASHMAT

 

PAKİSTAN

 

The potential of the defense industry of the Republic of Kazakhstan and its role in the Islamic world

 

 

Osman DOSSOV, Gulnara DOSSOVA

 

KAZAKİSTAN

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Sanayi Stratejisinin Oluşturulması

Ersan ERGÜR

 

İstanbul-TÜRKİYE

The Role of the Waqf and Charitable Organizations in the Development of Defense Industries in the Islamic World

Wisam Mahdı SALEH,

 

IRAK

 

Studies on Defense Industry at Istanbul Technical University, Civil Engineering Department

 

Ali Sarı

 

TÜRKİYE

İslam dünyasında askeri üsler ve güç dengesi

Sahar ZAKİ,

 

MISIR

17:20-17:30

Ara / Çay-Kahve Arası

Dördüncü Oturum

17.30-18.30

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

İslam Savaş Ahkâmı: Ortak Bir Kurumsal Alt Yapının Gerekliliği

Asım Öztürk

TÜRKİYE

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study

 

Savunma_Sanayi-Eğitim_İşbirliği_Modeli

Serhat GÜL,

 

Ankara-TÜRKİYE

Özel Askeri Şirketlerin İş Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet ZELKA,                Abdulkadir ERTAŞ

TÜRKİYE

 

Identıfıcatıon of Natıonal Occupatıonal Standards and Vocatıonal Qualıfıcatıons in Aerospace Technologıes Sector: Case of Turkısh Aerospace

Emre YILMAZ, Berat Emre İLERİ, Şener KARABULUT, Mehmet Arif ADLI

 

TÜRKİYE

 

İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti

 

 

Dr. Şakir SÜLOĞLU

 

TÜRKİYE

 

İslam Ülkeleri Ortak Mükemmeliyet Merkezi: Ortak Bir Merkezi Komutanın Gerekliliği

Asım Öztürk

TÜRKİYE

21.YY’da Uluslararası İlişkilerde Realist Teori Bağlamında İslam Ülkeleri Arasında Ortak Savunma Sanayii Politikalarının Önemi

Mehmet ZELKA, Onur ÖZER

TÜRKİYE

 

 

 

İslam Ülkeleri Ortak Savunma Sanayi Üretiminde ERP Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması Usul ve Esasları

 

 

Hulusi GÜLEN

 

TÜRKİYE

20 ARALIK 2019 CUMA

Birinci Oturum

09.00-10.00

 

İSLÂM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖZEL ŞİRKETLERİN ROLÜ

 

İSLAM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ALANINDAKİ ENGELLER

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

 

İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı (CEM KÜÇÜKAKYÜZ)

 

TÜRKİYE

Kur’an Dilinde Gücün Stratejik Önemi: Bir Ayet Perspektifinden İslam’da Savaş Potansiyelini Geliştirme Vizyonu

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

TÜRKİYE

Tümleşik Helikopter Operasyon Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı (CEM KÜÇÜKAKYÜZ)

 

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Endüstrisi Kurulmasında Zırhlı Araç Üretimi Örneği

Vehbi KARA,

 

TÜRKİYE

الدفاعية  الصناعات  في  التعاون   ومبادئ  أساليب   تحديات

الوحدة الإسلامية جل  أ من

COMPAOARE BOUKARY

 

BURKİNA FASO

Rus Askeri Teknik Kompleksinin İslam Dünyası için Önemi

Yaroslav SAMOYLOV,

 

Ankara, TÜRKİYE

 

Capabılıtıes And Possıbılıtıes Of Islamıc Countrıes In Relatıon To The Electronıc Warfare And Radar Systems

Sheila Ainon Yussof,

 

MALEZYA

China's Rising Arms Trade with Islamic World

Murat Kara

 

TÜRKİYE

10:00-10:10

Ara / Çay-Kahve Arası

İkinci Oturum

10:10-11:00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

  İSLÂM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KENAR

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Fehmi AĞCA

İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi ve Yükselen Güçler

Umur Tugay Yücel,

 

TÜRKİYE

Common Defense Industry Production

MANSOUR ELH AMANI MAHAMAN LAOUALI,

 

TÜRKİYE

Aralık Devriminden Sonra Savunma sanayi faaliyetlerinin Sudan ekonomisine etkileri

Mohamed Ahmed Dowina AHMED,

 

İstanbul, TÜRKİYE

Ateşli Silahlarda Değişik Tip ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması

Haşim Pıhtılı, Ramazan Yıldırım

TÜRKİYE

Harbin Kazanılmasında Yerli Üretimin Rolü

Suat GÜN,

 

TÜRKİYE

 

Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi

Musa BİLGİN, Sener Karabulut

TÜRKİYE

11:00-11:10

Ara / Çay-Kahve Arası

Değerlendirme

Oturumu

11:10-12:10

 

 

12:30-14:00

 

14:00 -

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU

 

SALON MEKKE

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

Kongre Yöneticileri,

Oturum Yöneticileri,

Tebliğ Sunan Akademisyenler

 

Cuma Namazı ve Dinlenme

Öğle Yemeği ve Gezi Programı

قبول ملخصات الأوراق البحثية لمؤتمر ASRIKA لإنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة

19 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الخميس

09:00 -10:00

 

التسجيل

 

10:00 ص-12:00

 

الإفتتاحية وكلمة البروتوكول

 

1.    العميد المتقاعد عدنان تانريفردي كبير مستشاري رئيس الجمهورية

2.     البروفسور الدكتور نفزت تارهان - العميد المؤسس لجامعة أوسكودار

3.    البروفسور الدكتور كاظم أويسال - عميد جامعة كوتاهيا دوملوبنار

4.    البروفسور الدكتور محمد زلقا - نائب عميد جامعة أوسكودار /   نائب رئيس مجلس ASSAM

5.     كلمة البروتوكول

12:00 م-14:00

وجبة الغداء (12:00 - 13:30) - الصلاة (13:30 - 14:00) - الإستراحة

الجلسة الأولى

14.00-15.00

إستراتيجيات إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة والتعاون ما بين الدول الإسلامية

الأمن والتهديدات العالمية ضد الدول الإسلامية

قاعة آسيا

قاعة إفريقيا

رئيس الجلسة البروفسور الدكتور نظيف كوردوغان

رئيس الجلسة البروفسور الدكتور إبراهيم خليل توغلاك

 خطة c+++ التعاون الدفاعي والشراكة والاتساق والتجارة

عبد المالك

 باكستان

هل يكون التعاون في الصناعات الدفاعية في الدول الإسلامية هو الحل؟

البروفسور الدكتور جنكيز تورامان

الدكتور الدكتور  عضو التعليم مروى تونجاي

تركيا

ظاهرة جديدة في التعاون في الصناعات الدفاعية في الدول الإسلامية الشركات العسكرية الخاصة التي هي كعنصر من عناصر (صناعة خدمات الصناعات الدفاعية)

علي جوشار

تركيا

التهديدات والسلامة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في جغرافيتنا

البروفسور الدكتور لافانت كنار

تركيا

أساليب ومبادئ التعاون في الصناعات الدفاعية، التحديات من أجل الوحدة الإسلامية

كامباوري بوكاري

بوركينافاسو

أهمية تطوير نموذج متكامل لأمن الطاقة بين الدول الإسلامية

 

 

أغوزهان أكينار

تركيا

مبادئ عقلية التعاون المشترك في الصناعات الدفاعية في مجال التكامل الاقتصادي للدول الإسلامية

الدكتور الدكتور لافانت جوشكون أركاك أوغلو

تركيا

شكل جديد من الخيال في عنوان الأمن السيبراني للبلدان الإسلامية: مدير النظام المدعم بالذكاء الاصطناعي

بوراك بوز كورد

تركيا

15:00 -15:10

إستراحة / استراحة شاي وقهوة

الجلسة الثانية

15.10-16:10

إستراتيجيات إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة والتعاون ما بين الدول الإسلامية

إنشاء قاعدة بيانات منتجات الصناعات الدفاعية في البلدان الإسلامية.

قاعة آسيا

قاعة إفريقيا

رئيس الجلسة البروفسور الدكتور جنكيز تورامان

 رئيس الجلسة البروفسور الدكتور عثمان جرازجي

أحكام الحرب الإسلامي: ضرورة وجود بنية تحتية مؤسسية مشتركة

عاصم أوزتورك

تركيا

نموذج التعاون الافتراضي للمؤسسات الهندسية والخدمات المهنية لبناء مجموعة من المواهب بين الدول الإسلامية

 

إردال يلماز،

أتيلا دوغان

تركيا

التعاون في مجال الأمن والصناعات الدفاعية بين الدول الإسلامية

الدكتور الدكتور  عضو التعليم فهمي أغجا

تركيا


إنشاء بنية تحتية مشتركة للنمذجة والمحاكاة

الدكتور حميد ألبر أورال

تركيا

جيل العالم ، تهديدات الجيل الجديد واستراتيجيات / أدوات الدفاع والأسلحة الجديدة

البروفسور الدكتور أنصار نشانجي

تركيا

حالة الصناعات الدفاعية في جامعة إسطنبول التقنية قسم الهندسة المدنية  وفيما يتعلق بذلك  امكانيه إنتاج المنتجات الدفاعية وقدرهاتها.

البروفسور الدكتور ضياء عبد العلييف

 عثمان بولوت

أزربيجان

مكانة موضوع الصناعات الدفاعية في التعليم العالي التركي

البروفسور الدكتور يعقوب بولوت

الدكتور سونار أكن

تركيا

تشكيل الليزر بواسطة أنظمة التسريع والهياكل فائقة التوصيل، واستخدامه في الصناعات الدفاعية وغيرها من المجالات في تركيا

البروفسور الدكتور خديجة دوران يلدز

تركيا

16:10 -16:20

إستراحة / استراحة شاي وقهوة

الجلسة الثالثة

16.20-17.20

توفير التوحيد القياسي العسكري في الدول الإسلامية

هيكل الصناعات الدفاعية في الدول الإسلامية

 

قاعة آسيا

قاعة إفريقيا

رئيس الجلسة البروفسور الدكتور يعقوب بولوت

رئيس الجلسة البروفسور الدكتور أنصار نشانجي

الصناعات الدفاعية - نموذج التعاون التعليمي

مثال للصناعات الجوية والفضائية التركية

إمره دوروك

 تركيا

نفقات الدفاع وقدرات الصناعات الدفاعية للبلدان الاسلامية

البروفسور الدكتور محمد زلقا

الدكتور الدكتور  عضو التعليم فهمي أغجا

تركيا


مبادئ وإجراءات إنشاء مركز مشترك للمعايير العسكرية للدول الإسلامية

اللواء السفير المتقاعد الدكتور شاهيد هاشمات

 

إمكانات صناعة الدفاع في جمهورية كازاخستان ودورها في العالم الإسلامي

عثمان دوسّوف

كازاخستان

تحديد المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات المهنية في قطاع تكنولوجيا الطيران: مثال الطيران التركي

إمره يلماز

 تركيا

دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في تطوير الصناعات الدفاعية في العالم الإسلامي

وسام مهدي صالح

عراق

دراسات الصناعات الدفاعية لقسم الهندسة المعمارية بجامعه إسطنبول التقنية

علي صاري

تركيا

القواعد العسكرية وتوازن القوى في العالم الإسلامي

سحر زكي قابيل

مصر

05:20 م -17:30

إستراحة / استراحة شاي وقهوة

الجلسة الرابعة

17.30-18.30

إستراتيجيات إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة والتعاون ما بين الدول الإسلامية

توفير التوحيد القياسي العسكري في الدول الإسلامية

قاعة آسيا

قاعة إفريقيا

رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور إسماعيل باريش

رئيس الجلسة الأستاذ الدكتور توركار تكين إركوزال

المعايير الدولية لمكان الصناعة الدفاعية في الصناعات الإنتاجية في الدول الاسلامية.

الأستاذ الدكتور إسماعيل باريش

تركيا

مركز المواصفات والمقاييس العسكرية - مثال تطبيقي

مليح تانريفردي

تركيا

تقييم الشركات العسكرية الخاصة من حيث أخلاقيات العمل

البروفسور الدكتور محمد زلقا

عبد القادر إرتاش

تركيا

تشكيل الإستراتيجيات للصناعات الدفاعية في الدول الإسلامية

إرسان أرغون

إسطنبول - تركيا

تحديد أسس ومبادئ التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والوحدة الإسلامية

الدكتور شاكر سلو أوغلو

تركيا

مركز التكامل المشترك في الدول الإسلامية: ضرورة قائد مركز مشترك

عاصم أوزتورك

تركيا

اهميه سياسات الصناعات الدفاعية المشتركة بين الدول الإسلامية في سياق النظرية الواقعية في العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين

البروفسور الدكتور محمد زلقا

أونور أوزار

تركيا

 

 

 

الإجراءات والمبادئ المتعلقة بتلبية احتياجات برمجيات تخطيط موارد الشركات في إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة للبلدان الاسلاميه

           

 

خلوصي غولان

تركيا

20 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الجمعة

الجلسة الأولى

09.00-10.00

دور الشركات الخاصة في التعاون في الصناعات الدفاعية للدول الإسلامية

العقبات الموجودة في مجال التعاون في الصناعات الدفاعية للدول الإسلامية

قاعة آسيا

قاعة إفريقيا

رئيس الجلسة البروفسور الدكتور محمد زلقا

رئيس الجلسة البروفسور الدكتور علي رضا غول

مقترحات نماذج الأعمال لبرامج التنمية / الإنتاج المشتركة في قطاع الطائرات المروحية في البلدان الإسلامية

الدكتور يلدريم كمال يلّيكجي / TUSAŞ

تركيا

الأهمية الإستراتيجية في القرآن: رؤية تطوير إمكانات الحرب في الإسلام من منظور آية قرآنية رؤية تطوير إمكانات الحرب في الإسلام من منظور آية قرآنية

البروفسور الدكتور علي رضا غول

تركيا

تقييم القدرة المتكاملة لعملية طائرات الهليكوبتر

الدكتور يلدريم كمال يلّيكجي - / TUSAŞ

تركيا

طرق تنفيذ القنوات السرية على الإنترنت لنقل المعلومات السرية

البروفسور الدكتور فاغيف غاسيموف

الدكتور يحيى أزدمير

أزربيجان

مثال لإنتاج المركبات المدرعة في إنشاء صناعة الدفاع في الدول الإسلامية

وهبي كارا

تركيا

أهمية المجمع التقني العسكري الروسي للعالم الإسلامي

ياروسلاف صامالوف

أوكرانيا

 

الوضع التعليمي للمدارس العسكرية في البلدان الإسلامية وهدف وضع خطة موحدة مشتركة

كاليلّا ماجانوف

كازاخستان

تجارة الأسلحة الصينية الصاعدة مع العالم الإسلامي

مراد كارا

تركيا

10:00 ص -10:10

إستراحة / استراحة شاي وقهوة

الجلسة السادسة

10:10 ص -10:55

إستراتيجيات إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة والتعاون ما بين الدول الإسلامية

  هيكل الصناعات الدفاعية في الدول الإسلامية

قاعة آسيا

قاعة إفريقيا

رئيس الجلسة البروفسور الدكتور لافانت كنار

رئيس الجلسة الدكتور الدكتور  عضو التعليم فهمي أغجا

القوى الصاعدة وإستراتيجية الصناعات الدفاعية من أجل الوحدة الإسلامية

أومور توغاي يزجال

تركيا

(إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة لـ ASRİKA)

منصور الأماني ماهمان لوالي

نيجيريا

آثار أنشطة صناعة الدفاع على الاقتصاد السوداني بعد ثورة ديسمبر.

محمد أحمد داوينا أحمد

سودان

البحث في تأثير مختلف أنواع وخصائص السبطانة ذات الأخاديد على المدى في الأسلحة النارية

هاشم بهتلي

رمضان يلدريم

تركيا

دور الإنتاج المحلي للإنتصار في المعركة

سعاد غون

تركيا

 

إنتاج المواد المدرعة المقوية بالفولاذ الرقائقي وتحليل أدائها البالستي

موسى بلغين

الأستاذ الدكتور شنار قارابلوط

تركيا

10:55 ص -12:30

التقييم/ الإختتام

 رئيس الجلسة البروفسور الدكتور محمد زلقا

إداريو المؤتمر

رؤساء الجلسات

 الأكادميين الذين قدموا أوراق بحثية

12:30 م -14:00

صلاة الجمعة وإستراحة

14:00 -

وجبة الغداء وزيارة شركة

 

الموضوعات الرئيسية للمؤتمر

سيتم بحث أُسس ومبادئ التعاون في الصناعات الدفاعية من أجل الوحدة الإسلامية تحت عنوان إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة لـِ “ASRIKA.

يجب على الأكاديميين الذين سيشاركون في مؤتمر ASSAM الدولي الثالث للوحدة الإسلامية تجهيز أوراقهم البحثية بما يلائم العناوين الفرعية التالية:

 

 • أُسس ومبادئ تأسيس مركز المقاييس العسكرية المشتركة للدول الإسلامية
 • تصنيف الصناعة والإنتاج الصناعي، مكانة الصناعات الدفاعية ضمن الصناعات الإنتاجية ومعاييرها الدولية
 • تحديد استيراتيجية ونطاق الصناعات الدفاعية لتأسيس تعاون فيما بين الدول الإسلامية
 • الركن العلمي للصناعات الدفاعية، مكانة الصناعات الدفاعية في المعاهد المهنية العالية والجامعات، والحاجة للتعليم في مجال الصناعات الدفاعية الموجهه للإنتاج
 • إنشاء قوائم المركبات القتالية الرئيسية المستخدمة في القوات المسلحة للبلدان الإسلامية
 • تقييم بنية الصناعات الدفاعية للدول الإسلامية، الإنتاج ( الدبابات، الطائرات، السفن، القذائف، القذائف البالستية، ونظام الدفاع الجوي) الإستيراد، التصدير، وقدرات القوى العاملة ( لكل دولة على حدى)
 • إنشاء قاعدة بيانات لنوعية وكمية والمواصفات القياسية للمنتجات الصناعية الدفاعية التي تنتجها وتستعملها الدول الإسلامية وتحديد أسس ومبادئ إنشاء نظام من أجل استخدامه بشكل مشترك
 • التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بالإضافة إلى القدرات والإمكانيات في صناعة المنتجات الصناعية الدفاعية المشتركة وإنشاء نموذج لنظام إنتاج مشترك
 • القدرات والإمكانيات لصناعة منتجات صناعية دفاعية للقوى العالمية، مستوياتها تكنولوجية، وأنظمتها الإنتاجية والتدقيقة مشتركة ذات قدرات بحثية وتطويرية
 • نظام الأمن السيبراني الذي وصلت له القوى العالمية وحالات الإنتقال للنظام الكمي
 • تحديد أساليب تشكيل أنظمة الأمن السيبراني وقدرات البحث والتطويرالمشتركة مع قدرات وإمكانيات الأمن السيبراني للدول الإسلامية
 • قدرات وإمكانيات الدول الإسلامية فيما يتعلق ب الحرب الإلكترونية وأنظمة الرادار
 • القدرات والإمكانيات للشركات العسكرية الخاصة التي تنشط في مجال خدمات الصناعات الدفاعية
 • بحث إمكانية تطوير نماذج وأنظمة الإنتاج عن طريق إنشاء قاعدة بيانات مشتركة من أجل الجغرافية الإسلامية
 • تحديد التشريعات التي توفرها أنظمة التحكم المطبقة في المجالات الوطنية والدولية فيما يتعلق ب تداول وإنتاج المنتجات الصناعية الدفاعية،

 

 

 

تقويم مؤتمر ASSAM الدولي الثالث للوحدة الإسلامية

تواريخ مهمة:

 1. آخر موعد لإرسال ملخصات الأوراق البحثية : 20 أيلول / سبتمبر 2019.
 2. موعد إعلان الملخصات المقبولة :  15 تشرين الأول/ أكتوبر  2019.
 3. آخر موعد لإرسال النص الكامل للأوراق البحثية :1 تشرين الثاني/نوفمبر  2019.
 4. تاريخ انعقاد المؤتمر :  19-20 كانون الأول/ ديسمبر 2019

تحديد أساليب ومبادئ التعاون في الصناعات الدفاعيةمن أجل الوحدة الإسلامية

بيان مؤتمر ASSAM الدولي الثالث للوحدة الإسلامية

عام

غاية مؤتمرات ASSAM الدولية للوحدة الإسلامية:

يهدف المؤتمر الدولي للاتحاد الإسلامي ASSAM إلى اتخاذ القرارات على أسس أكاديمية وسياسية تتعلق بالمشاكل الحالية في السياسة العالمية وخاصة في جغرافية البلدان الإسلامية وتوفير الوسائل لصانعي القرار حول المؤسسات المطلوبة لجمع الدول الإسلامية في ظل الإرادة المشتركة والتشريعات اللازمة لهذه المؤسسات.

وقد تقرر ضمان إستمرارية مؤتمرات ASSAM الدولية للوحدة الإسلامية نتيجة التشارو مع ممثلي منظمات المجتمعات المدنية المشاركين في المؤتمر الأول القادمين من 27 بلد إسلامي.

مع مراعاة المجالات الرئيسية لنشاط الدول، حيث تم تنفيذ أولها في عام 2017 ، وثانيها في 2018 ومن المتوقع تنفيذها كل عام، فيما يلي أهم القضايا التي سيتم تنفيذها في هذا العام والسنوات التالية من سلسلة "مؤتمرات ASSAM الدولية للوحدة الإسلامية":

 • تحديد أشكال الحكم و قوانين أجهزته من أجل الوحدة الاسلامية (تم إجرائها 2017)
 • تحديد أساليب ومبادئ التعاون الاقتصادي من أجل الوحدة الاسلامية (تم إجرائها 2018)
 • تحديد أساليب ومبادئ التعاون في الصناعات الدفاعية من أجل الوحدة الاسلامية (2019)،
 • تحديد أساليب ومبادئ نظام الدفاع المشترك من أجل الوحدة الاسلامية(2020)،
 • تحديد أساليب ومبادئ السياسة الخارجية المشتركة من أجل الوحدة الاسلامية (2021)،
 • تحديد أساليب ومبادئ نظام العدالة الموحدة من أجل الوحدة الاسلامية (2022)،
 • تحديد أساليب ومبادئ النظام العام والأمن المشترك من أجل الوحدة الاسلامية(2023)،

وبهذا الشكل، تم اختيار هذه المواضيع الرئيسية والتي تهدف لطرح المؤسساتالضرورية وتشريعات هذه المؤسسات اللازمة لجمع الدول الإسلامية تحت إرادة واحدة وإيجاد نموذج مشترك في نهاية المطاف.

تم عقد مؤتمرها الأول بتاريخ 23-24  نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في اسطنبول فيما بين مركز ASSAM بالتعاون مع جامعة أسكودار، وجمعية المدافعين عن العدالة(ASDER)  وإتحاد منظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي (İDSB).

شارك في مؤتمر ASSAM الدولي الأول ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين من 27 بلد إسلامي.

تم عرض ملخصات الأوراق البحثية والأوراق البحثية كاملة المقدمة من قبل 31 أكاديمياً قادمين من 11 بلد إسلامي على صفحة إنترنت ASSAM.[i]

بنتيجة المؤتمر: تم التوصل إلى قناعة أنه يجب إنشاء "برلمان الدول الإسلامية" وأنه يجب إحداث "وزارة الوحدة الإسلامية" في كل مجلس وزارء بالدول الإسلامية،وبموافقة مجلس إدارة ASSAM تم "إعلان كونفدرالية الدول الإسلامية"حيث تم الموافقة عليها من قبل 109 منظمة مجتمع مدني من 29 دولة منها 70 منظمة مدنية تركية، تم إيصالها للرأي العام العالمي من خلال الصحافة.[ii]

وبالإضافة إلى ذلك، أعد مشروع نموذج دستور لكونفدرالية البلدان الإسلامية مع مراعاة الأحكام التي أكدت عليها البيانات في المؤتمر.[iii]

تم عقد مؤتمرمركز ASSAM الثاني بتاريخ 01-02  نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 في اسطنبول أيضاً بالتعاون مع جامعة أسكودار، وجمعية المدافعين عن العدالة(ASDER)  وإتحاد منظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي (İDSB) والإتحاد الدولي لعلماء المسلمين (IUMS) .

شارك في مؤتمر ASSAM الدولي الثانيممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأكاديميين من 29 بلد إسلامي. وتم عرض 58 ورقة بحثية مقدمة من قِبل 66 أكاديمياً من 15 دولة. وقد تم أيضاً نشر الأوراق البحثية الكترونياً في مجلة التحكيم العالمية (ASSAM-UHAD)الصادرة عن ASSAM وفي موقع ASSAM الإلكتروني.

وفقاً للأوراق البحثية المقدمة في المؤتمر الثاني ونتائج المؤتمر، تم إعداد الإعلان ؛ الذي يتضمن إعلان المؤتمر الأول ؛ وتقديمه لصانعي القرار، وجميع المدعوين والمشاركين من جميع أنحاء العالم الإسلامي والرأي العام العالميكما تم نشرها في موقع ASSAM الإلكتروني.[iv]

المؤتمر الثالث؛

سوف ينعقد مؤتمر ASSAM الثالث تحت عنوان "تحديد أساليب ومبادئ التعاون في الصناعات الدفاعيةمن أجل الوحدة الإسلامية " بتاريخ 19-20-21 ديسمبر/ كانون الأول 2019 وذلك في مدينة اسطنبول بالإشتراك مع جامعة أوسكودار(ÜÜ) وجمعية المدافعين عن العدالة (ASDER).

حيث يخطط أن تنعقد المؤتمرات اللاحقة بدول مختلفة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للدول الإسلامية الأخرى  التي هي ضمن بنية ASSAM وبتنسيق منها.

لغات المؤتمر ستكون التركية والعربية والإنكليزية. سيكون هناك ترجمة فورية في تقديم البيانات. موجزالأوراق البحثية  والأوراق البحثية كاملةً بعد تحضيرها بكتب سيتم نشرها على موقع ASSAMالإلكتروني.وستنشر أيضاَ في مجلة التحكيم الدولية التي تصدرعن ASSAM ( ASSAM-UHAD ) إلكترونياً. سيتم إرسال نتائج التقارير التي سيتم إعدادها إلى  صُناع القرار وإلى جميع المشاركين والمدعوين من كل أنحاء العالم الإسلامي، وسيتم نشرها أيضاً على موقع ASSAMWEB.

القيمة الجيوسياسية للجغرافيا الإسلامية:

61 دولة من أصل 193 دولة أعضاءفي الأمم المتحدة إسلامية أي ( 31% من عدد الأعضاء )، و1.6 مليار نسمة من عدد سكان العالم الذي يقدر بـ 7.145 مليار نسمة أي ( 22.5 من نسبة سكان العالم )، و19 مليون كم2 من مساحة العالم التي تقدر ب 150 مليون كم2 أي ( 12.8 من مساحة العالم

فإن الجسم الذي تشكله الدولالإسلامية جغرافياً في حال تصورنا إزالة الحدود بينها:

 1. يتوسط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا والذي يسمى بجزيرة العالم ،
 2. ويقع في موقع قادر فيه على التحكم ببوابات البحار الداخلية البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والبحر الأسود من خلال مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب ومضيق الدردنيل ومضيق إستنبول بالإضافة إلى قناة السويس،
 3. و له سواحل على المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود والبحر الأحمر وبحر قزوين ،
 4. ويجاور قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا والدول العظمى مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا والهند والصين براَ وبحراَ و مع الولايات المتحدة الأمريكية بحراً،
 5. ويقع في مركز لا بديل له من ناحية الطرق العالمية البرية والجوية والبحرية،
 6. ويملك 55.5% من الإحتياطي العالمي للبترول و45.6% من إنتاجه و64.1% من الإحتياطي العالمي للغاز و33% من إنتاجه،
 7. من خلال موقعه الجيوسياسي ومع القيم الحضارية المشتركة والتراكمات التاريخية وبالمثابرة وتوحيد الأهداف سيكون قوة مرشحة لكي يكون القوة العظمى في المستقبل.

الهجمات العالمية التي يتعرض لها العالم الإسلامي

لقد تحول العالم الإسلامي في جغرافيته والتي ينبغي أن تكون ذات سيادة وهيمنةإلىساحة حرب عالمية ثالثة غير معلنة خفية وخبيثة و قذرة من خلال إختلاق الحروب العرقية والمذهبية بين عناصر كل دولة مسلمة.

المنظمات الإرهابية المسلحة التي تعمل تحت سيطرة القوى العالمية وبدعم منها والتي أغرقت تركيا والجغرافيا الإسلامية في الدم والدموع والخراب والدمار:

في أفغانستان، القاعدة، في العراق الحشد الشعبي. في نيجيريا بوكو حرام، وفي أفريقيا الوسطى أنتي بالاكا، وفي تركيا جبهة تحرير الشعب الثورية (DHKP-C)، والحزب الشيوعي التركي/ الماركسي الينيني(TKP/ML)، وحزب العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وجماعة فتح الله غولن والتنظيم الموازي، في سوريا جبهة النصرة، داعش، حزب الاتحاد الديمقراطي وهيئة تحرير الشام.

على الرغم من المزايا التي تمتلكها الا أنها وقعت في فوضى وإضطرابات عارمة من خلال تدخلات الدول الغربية الإمبريالية. ونتيجة لهذه الإضطرابات والفوضى فإن الجغرافية الإسلامية تعيش بحالة دمار وجوع. حيث أن الملايين من المسلمين إضطروا للإختيار بين مغادرة منازلهم وأوطانهم وبين الموت. في حين أن آلاف المسلمين يموتون وبطرق مختلفة في طريق اللجوء، واللذين يتمكنون من الهجرة واللجوء يكونوا محكومين للعيش في فقر وبؤس.

وفق البيانات المعطاة من رئاسة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لعام 2016 فإن 5 مليون مواطن سوري هاجر بلاده. حيث أن هذا العدد يزيد إذا أخذنا بعين الإعتبار اللاجئين الغير المسجلين، حيث لجأ  [v](3.644.342) لاجئ سوري إلى تركيا و(249.726)إلى العراق و(629.128)إلى الأردن و(132.275) إلى مصر و(1.172.753)إلى لبنان وإلى شمال افريقيا وبلدان أخرى. وخارج هذه الأرقام هناك أعداد كبيرة بادرت بالهجرة إلى أوروبا حيث أن قسم كبير منهم فقد حياته غرقا في البحر الأبيض المتوسط. على الرغم من هذه السلبيات، فإن إجمالي عدد اللاجئين الذين تم نقلهم إلى أوروبا من أبريل 2011 إلى يناير 2016  والمسجلة أسمائهم كان 935.008 لاجئاً.[vi]

إن الحرب العالمية الثالثة ضد الدول الإسلامية مستمرة على شكل حرب غير معلنة. إن المسلمين الذين بقوا بلا إدارة بعد سقوط الدولة العثمانية حاولوا في الإبقاء على إستمرار وجودهم من خلال إقامة دويلات صغيرة، لكن بعد أن فقدوا الوحدة والتضامن فأنهم تحولوا إلى لقمة سهلة للقوى العظمى العالمية. إن الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي، وفرنسا، وروسيا ومجتمعات الدول المستقلة تهدف إلى تأسيس سلطات من خلال تنفيذ (حروب غير متماثلة) بواسطة المنظمات الإرهابية التي تقع تحت سيطرتهم من أجل التحكم و السيطرة على الدول الإسلامية والجغرافية الإسلامية.

مؤتمر ASSAM الدولي الثالث للوحدة الإسلامية

سيعقد المؤتمر في اسطنبول أيام 19-20ديسمبر/ كانون الأول 2019.

سيتم بحث أُسس ومبادئ التعاون في الصناعات الدفاعية من أجل الوحدة الإسلامية تحت عنوان إنتاج الصناعات الدفاعية المشتركة لـِ “ASRIKA.

يجب على الأكاديميين الذين سيشاركون في مؤتمر ASSAM الدولي الثالث للوحدة الإسلامية تجهيز أوراقهم البحثية بما يلائم العناوين الفرعية التالية:

 1. أُسس ومبادئ تأسيس مركز المقاييس العسكرية المشتركة للدول الإسلامية،
 2. تصنيف الصناعة والإنتاج الصناعي، مكانة الصناعات الدفاعية ضمن الصناعات الإنتاجية ومعاييرها الدولية،
 3. تحديد استيراتيجية ونطاق الصناعات الدفاعية لتأسيس تعاون فيما بين الدول الإسلامية،
 4. الركن العلمي للصناعات الدفاعية، مكانة الصناعات الدفاعية في المعاهد المهنية العالية والجامعات، والحاجة للتعليم في مجال الصناعات الدفاعية الموجهه للإنتاج،
 5. إنشاء قوائم المركبات القتالية الرئيسية المستخدمة في القوات المسلحة للبلدان الإسلامية،
 6. تقييم بنية الصناعات الدفاعية للدول الإسلامية، الإنتاج ( الدبابات، الطائرات، السفن، القذائف، القذائف البالستية، ونظام الدفاع الجوي) الإستيراد، التصدير، وقدرات القوى العاملة ( لكل دولة على حدى).
 7. إنشاء قاعدة بيانات لنوعية وكمية والمواصفات القياسية للمنتجات الصناعية الدفاعية التي تنتجها وتستعملها الدول الإسلامية وتحديد أسس ومبادئ إنشاء نظام من أجل استخدامه بشكل مشترك.
 8. التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بالإضافة إلى القدرات والإمكانيات في صناعة المنتجات الصناعية الدفاعية المشتركة وإنشاء نموذج لنظام إنتاج مشترك،
 9. القدرات والإمكانيات لصناعة منتجات صناعية دفاعية للقوى العالمية، مستوياتها تكنولوجية، وأنظمتها الإنتاجية والتدقيقة مشتركة ذات قدرات بحثية وتطويرية،
 10. نظام الأمن السيبراني الذي وصلت له القوى العالمية وحالات الإنتقال للنظام الكمي،
 11. تحديد أساليب تشكيل أنظمة الأمن السيبراني وقدرات البحث والتطويرالمشتركة مع قدرات وإمكانيات الأمن السيبراني للدول الإسلامية،
 12. قدرات وإمكانيات الدول الإسلامية فيما يتعلق ب الحرب الإلكترونية وأنظمة الرادار،
 13. القدرات والإمكانيات للشركات العسكرية الخاصة التي تنشط في مجال خدمات الصناعات الدفاعية،
 14. بحث إمكانية تطوير نماذج وأنظمة الإنتاج عن طريق إنشاء قاعدة بيانات مشتركة من أجل الجغرافية الإسلامية،
 15. تحديد التشريعات التي توفرها أنظمة التحكم المطبقة في المجالات الوطنية والدولية فيما يتعلق ب تداول وإنتاج المنتجات الصناعية الدفاعية،

برنامج مؤتمر ASSAM الدولي الثالث للوحدة الإسلامية

تواريخ مهمة:

 • آخر موعد لإرسال ملخصات الأوراق البحثية :31 تشرين الأول/ أكتوبر 2019.
 • موعد إعلان الملخصات المقبولة : 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
 • آخر موعد لإرسال النص الكامل للأوراق البحثية :1 كانون الأول / ديسمبر 2019.
 • تاريخ انعقاد المؤتمر : 19-20 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

مؤتمرات ASSAM

اللجنة التنفيذية

 

[i]https://www.assamcongress.com/ar/kongreler-ar/assam-kongre-2017-ar/islam-birligi-kongresi-ozet-kitapcigi-ar.html

[ii]https://www.assamcongress.com/ar/kongreler-ar/assam-kongre-2017-ar/kongre-17-deklarasyonu-ar.html

[iii]https://www.assamcongress.com/ar/kongreler-ar/assam-kongre-2017-ar/confederation-constitution-ar.html

[iv]https://www.assamcongress.com/ar/kongreler-ar/2018-congress-ar/kongre-2018-deklarasyon.html

[v]TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Gn. Müdürlüğü-11 Şubat 2019.

[vi]http://data.unhcr.org/syrianrefugees/asylum.php -Europe – Jan.2016