Şükrü ÇETİN

Şükrü ÇETİN

Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof Dr Mehmet Zelka Tarafından Yapılan Açış Konuşması

19-20 Aralık 2019 Tarihlerinde yapılan, ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'nde Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili / ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet ZELKA tarafından yapılan açılış konuşması

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL Tarafından Yapılan Açış Konuşması

19-20 Aralık 2019 Tarihlerinde yapılan, ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'nde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof Dr Kazım UYSAL tarafından yapılan açılış konuşması

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr Nevzat TARHAN Tarafından Yapılan Açış Konuşması

19-20 Aralık 2019 Tarihlerinde yapılan, ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi'nde Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr Nevzat TARHAN tarafından yapılan açılış konuşması

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi'den Kongre Tanıtım Röportajı

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, ASSAM'ı ve İslam Birliği Kongrelerini Anlatan Röportajın 1. Kısmı

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde Pullman Istanbul Hotel & Convention Center'de  “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana teması altında yapılacaktır.

 

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi'den Kongre Tanıtım Röportajı

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi, ASSAM'ı ve İslam Birliği Kongrelerini Anlatan Röportajın 2. Kısmı

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde Pullman Istanbul Hotel & Convention Center'de  “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana teması altında yapılacaktır.

 

Açılış Ve Kur'an-ı Kerim Tilaveti

19-20 Aralık 2019 Tarihlerinde yapılan, ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi konulu 3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi okunan Kur'an Tilaveti ile başladı.

Press Announcement

 

ASSAM Association of Justice Defenders Strategic Studies Center will hold the third “INTERNATIONAL ASSAM ISLAMIC UNION CONGRESSES” on 19-20 DECEMBER 2019 in “Istanbul PULLMAN Hotel”.

The 3rd International ASSAM Islamic Union Congress will be implemented with the theme of "ASRICA (Asia-Africa) JOINT DEFENSE INDUSTRY PRODUCTION" under the main title of "Determination of Principles And Procedures of Common Defense System for the Islamic Union".

Üsküdar University, Islamic World NGO’s Union (IDSB) and Association of Justice Defenders (ASDER) will actively support the 3rd International ASSAM Islamic Union Congress, which is the ASSAM Organization.

At the 3rd International ASSAM Islamic Union Congress, which will start with the Opening Session on Thursday, 19 December 2019 at 10:00; 58 academicians from seven countries will be presented in six sessions with two halls, under the Sub-Topics of the Congress Program below. The academic study of the Congress will be completed with the final evaluation session to be held before noon on December 20, 2019, and the CONGRESS will be closed at the end of the afternoon trip to BAYKAR MAKINA facilities.

 

Click the link below to download 3. INTERNATIONAL ASSAM ISLAMIC UNION CONGRESS PRESS ANNOUNCEMENT

ASSAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ersan Ergür Kongre Tanıtım Röportajı

3. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi 19-20 Aralık 2019 tarihinde Pullman Istanbul Hotel & Convention Center'de  “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana teması altında yapılacaktır.

 

Oturumlar

19 Aralık 2019 Perşembe

09:00-10:00

KAYIT

10:00-12:00

Açılış ve Protokol Konuşmaları

12:00-14:00

Öğle Yemeği- Namaz-Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

 

İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI KÜRESEL TEHDİTLER VE GÜVENLİK

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı:  Prof. Dr. Deniz Ülke ARIBOĞAN

Defense Cooperation, Collaboration, Coherence & Commerce C +++ Plan

Abdul Malik

PAKİSTAN

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayinde İşbirliği Çözüm Olabilir Mi?

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN, Merve TUNCAY

 

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Olgu: ‘’Savunma Sanayi Hizmet Endüstrisi’’ Unsuru Olarak Özel Askeri Şirketler

Ali Coşar

TÜRKİYE

CBRN Threat and Securıty in Our Geography

Prof. Dr. Levent Kenar,

 

TÜRKİYE

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayii’nin İmalat Sanayiindeki Yeri Uluslararası Standartlar

Doç.Dr. İsmail BARIŞ

Türkiye

 

Importance of Developing an Integrated Energy Security Model among the Muslim Countries

 

Oğuzhan Akyener,

 

TÜRKİYE

 

İslam Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu Açısından Ortak Savunma Sanayi İşbirliğinin Zihniyet Esasları

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
TÜRKİYE

İslam Ülkeleri İçin Siber Güvenlik Başlığında Yeni Bir Kurgu Biçimi: Yapay Zeka Destekli Sistem Yöneticisi

Burak Bozkurtlar

TÜRKİYE

 

15:00-15:10

Ara / Çay-Kahve Arası

 

İkinci Oturum

15.10-16:10

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

 

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

 

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study

Emre DORUK

 

TÜRKİYE

A Virtual Enterprise Collaboration Model  for Engineering and Professional Services to Create Talent Pool of Inter-Islamic Countries

 

Erdal YILMAZ, Atilla DOĞAN

 

TÜRKİYE

 

 

İslam Ülkeleri Arasında Savunma ve Güvenlik İşbirliği

 

Fehmi AĞCA

TÜRKİYE

 

Establishment of a Common Modeling and Simulation Infrastructure

Hamid Alper Oral

TÜRKİYE

Nesil Dünya, Yeni Jenerasyon Tehditler ve Yeni-(Lenen) Savunma Stratejileri/Araçlar ve Silahlar

 

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI,

 

TÜRKİYE

The Sıtuatıon of Defense Industry and The Assocıated Productıon Possıbılıty and Capabılıty of Defense Products at The Department of Cıvıl Engıneerıng in Istanbul Technıcal Unıversıty

Ziya Abdulaliyev,

Osman Bulut

TÜRKİYE

Türk Yükseköğreniminde Savunma Sanayi Temasının Yeri

Yakup BULUT

Soner AKIN,

 

Hatay, TÜRKİYE

Hızlandırıcı Sistemleri ve Süper iletken Yapılarla Lazer Oluşumu, Bunun Ülkemizde Savunma Sanayii ve Diğer Alanlarda Kullanım Çalışmaları

Hatice DURAN YILDIZ,

TÜRKİYE

 

16:10-16:20

 

Ara / Çay-Kahve Arası

Üçüncü Oturum

16.20-17.20

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

İSLAM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

 

SALON MEKKE

 

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Identıfıcatıon of Natıonal Occupatıonal Standards and Vocatıonal Qualıfıcatıons in Aerospace Technologıes Sector: Case of Turkısh Aerospace

Havacılık_ve_Uzay_Teknolojileri_Sektöründe_Mesleki_Standarlar

 

 

Emre YILMAZ,

 

Ankara-TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

İslam Ülkelerinin Savunma Harcamaları ve Savunma Sanayi Kapasiteleri

 

Mehmet ZELKA, Fehmi AĞCA

TÜRKİYE

 

Principles and Procedures to estahblish the joint military standarts center for Islamic Countries

Dr. Shahid HASHMAT

 

PAKİSTAN

 

The potential of the defense industry of the Republic of Kazakhstan and its role in the Islamic world

 

 

Osman DOSSOV, Gulnara DOSSOVA

 

KAZAKİSTAN

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Sanayi Stratejisinin Oluşturulması

Ersan ERGÜR

 

İstanbul-TÜRKİYE

The Role of the Waqf and Charitable Organizations in the Development of Defense Industries in the Islamic World

Wisam Mahdı SALEH,

 

IRAK

 

Studies on Defense Industry at Istanbul Technical University, Civil Engineering Department

 

Ali Sarı

 

TÜRKİYE

İslam dünyasında askeri üsler ve güç dengesi

Sahar ZAKİ,

 

MISIR

17:20-17:30

Ara / Çay-Kahve Arası

Dördüncü Oturum

17.30-18.30

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Türker Tekin Ergüzel

İslam Savaş Ahkâmı: Ortak Bir Kurumsal Alt Yapının Gerekliliği

Asım Öztürk

TÜRKİYE

Defense Industry-Training Cooperation Model: Turkish Aerospace Case Study

 

Savunma_Sanayi-Eğitim_İşbirliği_Modeli

Serhat GÜL,

 

Ankara-TÜRKİYE

Özel Askeri Şirketlerin İş Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi

Mehmet ZELKA,                Abdulkadir ERTAŞ

TÜRKİYE

 

Identıfıcatıon of Natıonal Occupatıonal Standards and Vocatıonal Qualıfıcatıons in Aerospace Technologıes Sector: Case of Turkısh Aerospace

Emre YILMAZ, Berat Emre İLERİ, Şener KARABULUT, Mehmet Arif ADLI

 

TÜRKİYE

 

İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti

 

 

Dr. Şakir SÜLOĞLU

 

TÜRKİYE

 

İslam Ülkeleri Ortak Mükemmeliyet Merkezi: Ortak Bir Merkezi Komutanın Gerekliliği

Asım Öztürk

TÜRKİYE

21.YY’da Uluslararası İlişkilerde Realist Teori Bağlamında İslam Ülkeleri Arasında Ortak Savunma Sanayii Politikalarının Önemi

Mehmet ZELKA, Onur ÖZER

TÜRKİYE

 

 

 

İslam Ülkeleri Ortak Savunma Sanayi Üretiminde ERP Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması Usul ve Esasları

 

 

Hulusi GÜLEN

 

TÜRKİYE

20 ARALIK 2019 CUMA

Birinci Oturum

09.00-10.00

 

İSLÂM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖZEL ŞİRKETLERİN ROLÜ

 

İSLAM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ALANINDAKİ ENGELLER

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

 

İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı (CEM KÜÇÜKAKYÜZ)

 

TÜRKİYE

Kur’an Dilinde Gücün Stratejik Önemi: Bir Ayet Perspektifinden İslam’da Savaş Potansiyelini Geliştirme Vizyonu

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

TÜRKİYE

Tümleşik Helikopter Operasyon Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

Dr. Yıldırım Kemal Yıllıkçı (CEM KÜÇÜKAKYÜZ)

 

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Endüstrisi Kurulmasında Zırhlı Araç Üretimi Örneği

Vehbi KARA,

 

TÜRKİYE

الدفاعية  الصناعات  في  التعاون   ومبادئ  أساليب   تحديات

الوحدة الإسلامية جل  أ من

COMPAOARE BOUKARY

 

BURKİNA FASO

Rus Askeri Teknik Kompleksinin İslam Dünyası için Önemi

Yaroslav SAMOYLOV,

 

Ankara, TÜRKİYE

 

Capabılıtıes And Possıbılıtıes Of Islamıc Countrıes In Relatıon To The Electronıc Warfare And Radar Systems

Sheila Ainon Yussof,

 

MALEZYA

China's Rising Arms Trade with Islamic World

Murat Kara

 

TÜRKİYE

10:00-10:10

Ara / Çay-Kahve Arası

İkinci Oturum

10:10-11:00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA STRATEJİLERİ

  İSLÂM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

SALON MEKKE

SALON MEDİNE

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KENAR

Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Fehmi AĞCA

İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi ve Yükselen Güçler

Umur Tugay Yücel,

 

TÜRKİYE

Common Defense Industry Production

MANSOUR ELH AMANI MAHAMAN LAOUALI,

 

TÜRKİYE

Aralık Devriminden Sonra Savunma sanayi faaliyetlerinin Sudan ekonomisine etkileri

Mohamed Ahmed Dowina AHMED,

 

İstanbul, TÜRKİYE

Ateşli Silahlarda Değişik Tip ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması

Haşim Pıhtılı, Ramazan Yıldırım

TÜRKİYE

Harbin Kazanılmasında Yerli Üretimin Rolü

Suat GÜN,

 

TÜRKİYE

 

Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi

Musa BİLGİN, Sener Karabulut

TÜRKİYE

11:00-11:10

Ara / Çay-Kahve Arası

Değerlendirme

Oturumu

11:10-12:10

 

 

12:30-14:00

 

14:00 -

 

DEĞERLENDİRME OTURUMU

 

SALON MEKKE

 

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

Kongre Yöneticileri,

Oturum Yöneticileri,

Tebliğ Sunan Akademisyenler

 

Cuma Namazı ve Dinlenme

Öğle Yemeği ve Gezi Programı

Asrika Joint Defense Industry Production Congress Abstracts

THURSDAY, DECEMBER 19, 2019

09:00-10:00

 

REGISTRY

 

10:00-12:00

OPENING AND PROTOCOL SPEECHES

 

1.    Re. Brg. Adnan TANRIVERDİ- Chairman of ASSAM  and Consultant of  President

2.    Ph. D Nevzat TARHAN - Founder Rector of Uskudar University 

3.    Ph. D Kazım UYSAL – Kütahya Dumlupınar University  Rector

4.    Ph. D Mehmet ZELKA - Uskudar University Subs. Rector / Subs.Ch. of ASSAM

5.    PROTOCOL SPEECH

12:00-14:00

LUNCH (12:00-13:30) – PRAYER(13:30-14:00) – REST

FIRST SESSION

14.00-15.00

COOPERATION AND COMMON DEFENSE STRATEGIES AMONG ISLAMIC COUNTRIES

GLOBAL THREATS AGAINST ISLAMIC COUNTRIES AND SECURITY

HALL ASIA

HALL AFRICA

CHAIRMAN: Ph.D. Nazif GÜRDOĞAN

CHAIRMAN: Ph.D. İbrahim Halil TUĞLUK

Defense Cooperation, Collaboration, Coherence & Commerce C +++ Plan

Abdul MALİK

PAKISTAN

Can Cooperation In Defence Industry In Islamic Countries Be The Solution?

Ph. D. Cengiz TORAMAN

  Dr.Merve TUNCAY

TURKEY

A New Phenomenon In Defense Industry Cooperation In Islamic Countries: Private Military Companies As An Element Of "Defense Industry Service Unit"

Ali COŞAR

TURKEY

CBRN Threat And Security In Our Geography

Ph. D Levent KENAR

TURKEY

Procedures And Principles Of Cooperation In Defense Industry

Challenges In The Formation Of Islamic Union

Compaoare BOUKARY

BURKİNA FASO

 

Importance Of Developing An Integrated Energy Security Model Among The Muslim Countries

 

Oğuzhan AKYENER

TURKEY

Principles Of Common Defense Industry Cooperation In Terms Of Economic Integration Of Islamic Countries

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
TURKEY

A New Form Of Fiction In The Title Cybersecurity For Islamic Countries: Artificial Intelligence-Powered System Administrator

Burak BOZKURTLAR

TURKEY

15:00-15:10

Break / Tea-Coffee

SECOND SESSION 15.10-16:10

COOPERATION BETWEEN ISLAMIC COUNTRIES AND COMMON DEFENSE INDUSTRY PRODUCTION STRATEGIES

CREATION OF DATABASE OF DEFENSE INDUSTRY PRODUCTS IN ISLAMIC COUNTRIES

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Chairman: Ph. D Cengiz TORAMAN

Chairman: Ph. D Osman ÇEREZCİ

Islamic War Mentality: The Necessity Of A Common Theoretical Background

Asım ÖZTÜRK

TURKEY

A Virtual Enterprise Collaboration Model For Engineering And Professional Services To Create Talent Pool Of Inter-Islamic Countries

Erdal YILMAZ

Atilla DOĞAN

TURKEY

Defense And Security Cooperation Among Islamic Countries

Dr.  Fehmi AĞCA

TURKEY

Establishment Of A Common Modelling And Simulation Infrastructure

Dr. Hamid Alper ORAL

TURKEY

New Generation World, New Generation Threats And New And Renewed Defense Strategies/Tools And Weapons

Ph. D Ensar NİŞANCI

TURKEY

The Situation Of Defense Industry And The Associated Production Possibility And Capability Of Defense Products At The Department Of Civil Engineering In Istanbul Technical University

Ph. D Ziya ABDULALİYEV

 Osman BULUT

AZERBAIJAN

The Place Of Defense Industry Theme In Turkish Higher Education System

Ph. D Yakup BULUT

Dr. Soner AKIN

TURKEY

Laser Formation With Accelerator Systems And Superconducting Structures, Studies Of Their Use In Defense Industry And Other Fields In Our Country

Ph. D Hatice DURAN YILDIZ

TURKEY

16:10-16:20

Break / Tea-Coffee

THIRD SESSION 16.20-17.20

ACHIEVING JOINT MILITARY STANDARDIZATION OF ISLAMIC COUNTRIES

STRUCTURE OF DEFENSE INDUSTRY IN ISLAMIC COUNTRIES

HALL ASIA

HALL AFRICA

Chairman: Ph. D Yakup BULUT

Chairman: Ph. D Ensar NİŞANCI

Defense Industry-Training Cooperation Model: Example Of Turkish Aerospace Industry

Emre DORUK

TURKEY

Defense Spending And Defense Industry Capacities Of Islamic Countries

Ph. D Mehmet ZELKA

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

TURKEY

Principles And Procedures To Establish The Joint Military Standards Centre For Islamic Countries

(Re.Brg).Ambassador

Dr. Shahid HASHMAT

PAKISTAN

The Potential Of The Defense Industry Of The Republic Of Kazakhstan And Its Role In The Islamic World

Osman DOSSOV

KAZAKHISTAN

Identification Of National Occupational Standards And Vocational Qualifications In Aerospace Technologies Sector: Case Of Turkish Aerospace

Emre YILMAZ

TURKEY

The Role Of The Waqf And Charitable Organizations In The Development Of Defense Industries In The Islamic World

Wisam Mahdı SALEH

IRAQ

Studies On Defense Industry At Istanbul Technical University, Civil Engineering Department

Ali SARI

TURKEY

Military Bases And Balance Of Power In The Islamic World

Sahar Zaki KABEL

EGYPT

17:20-17:30

Break / Tea-Coffee

FOURTH SESSION

17.30-18.30

COOPERATION BETWEEN ISLAMIC COUNTRIES AND COMMON DEFENSE INDUSTRIAL PRODUCTION STRATEGIES

ACHIEVING JOINT MILITARY STANDARDIZATION OF ISLAMIC COUNTRIES

HALL AISA

HALL AFRICA

Chairman:  Assoc.prof ismail BARIŞ

Chairman: 

The Place Of Defense Industry In Manufacturing Industry In Islamic Countries International Standards

Assoc.prof ismail BARIŞ

TURKEY

Military Standardization And Metrology Centers-Application Example

Melih TANRIVERDİ

TURKEY

Evaluation Of Private Military Companies In Terms Of Business Ethics

Ph. D Mehmet ZELKA

Abdulkadir ERTAŞ

TURKEY

Establishing Defense Industry Strategy Among Islamic Countries

Ersan ERGÜR

İstanbul-TURKEY

Determination Of Defence Industry Cooperation Procedures And Principles For Islamic Union

Dr. Şakir SÜLOĞLU

TURKEY

Joint Center Of Excellence Of Islamic Countries: The Necessity Of A Joint Central Command

Asım ÖZTÜRK

TURKEY

21.C .The Importance Of Common Defense Industry Policies Among Islamic Countries In The Context Of Realist Theory In International Relations

Ph. D Mehmet ZELKA

Onur ÖZER

TURKEY

 

 

               Methods And Principles Of Meeting ERP Software Requirements In The Production Of Joint Defense Industry In Islamic Countries

 

Hulusi GÜLEN

TURKEY

FRIDAY, DECEMBER 20, 2019

FIFTH SESSION

09.00-10.00

THE ROLE OF PRIVATE COMPANIES IN DEFENCE INDUSTRY COOPERATION IN ISLAMIC COUNTRIES

OBSTRUCTIONS IN THE FIELD OF DEFENSE INDUSTRY COOPERATION OF ISLAMIC COUNTRIES

SALON ASYA

HALL AFRICA

Chairman: Ph. D Mehmet ZELKA

Chairman: Ph. D Ali Rıza GÜL

Suggestions Of Business Models For Joint Development / Production Programs In The Helicopter Sector Of Islamic Countries

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI   / TUSAŞ

TURKEY

The Strategic Importance Of Power In The Language Of The Qur'an: A Vision Of Developing The Potential For War In Islam From A Verse Perspective

Ph. D Ali Rıza GÜL

TURKEY

Evaluation Of Integrated Helicopter Operational Capability

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI    /TUSAŞ

TURKEY

Methods Of Realisation Of Covert Channels On The Internet For Transfer Of Confidential Information

Ph. D Vagif GASİMOV

Dr. Yahya ÖZDEMİR

AZERBAIJAN-TURKEY

Example Of Armoured Vehicle Production In The Establishment Of Islamic Countries Defence Industry

Vehbi KARA

TURKEY

Importance Of The Russian Military Technical Complex For The Islamic World

Yaroslav SAMOYLOV

UKRAINE

The Educational Status Of Military Schools In Islamic Countries And The Aim Of Establishing A Common Standard Plan

Kalilla MAJANOV

KAZAKHSTAN

China's Rising Arms Trade With Islamic World

Murat KARA

TURKEY

10:00-10:10

Break/ Tea-Coffee

SIXTH SESSION

10:10-10:55

COOPERATION BETWEEN ISLAMIC COUNTRIES AND COMMON DEFENSE INDUSTRY PRODUCTION STRATEGIES

STRUCTURE OF DEFENSE INDUSTRY IN ISLAMIC COUNTRIES

HALL ASIA

HALL AFRICA

Chairman: Ph. D Levent KENAR

Chairman: Dr. Fehmi AĞCA

Defence Industrial Strategy And Rising Powers For Islamic Countries

Umur Tugay YÜCEL

TURKEY

Common Defense Industry Production

Mansour Elh AMANI Mahaman LAOUALI

NIGER

Effects Of Defense Industrial Activities On Sudanese Economy After December Revolution

Mohamed AHMED Dowina AHMED

SUDAN

Investigation Of The Effect Of Rifled Barrel Of Different Types And Features On The Range Of Firearms

Haşim PIHTILI

Ramazan YILDIRIM

TURKEY

The Role Of Domestic Production In The WINNING Of WAR

Suat GÜN

TURKEY

 

Laminated Steel Reinforced Composite Armor Material Production And Investigation Of Ballistic Performance

Musa BİLGİN

Assoc.prof Şener KARABULUT

TURKEY

10:55-12:30

EVALUATION/CLOSURE

Congressional Administrators,: Ph.D. Mehmet Zelka

 

Session Managers,

Academics Presenting The Communiqué

 

12:30–14:00

Friday prayers and rest 

14:00  -

Lunch and Company visit: 

 

Congress Main Topics

Topics related to the principles and procedures of the Defense Industry Cooperation for the Islamic Union will be examined under the title of “ASRICA Common Defense Industry Production”.

The notifications presented by academicians, who will participate in the Third International ASSAM Islamic Union Congress, will be included under the following headings

 

 • Principles and procedures to establish the Joint Military Standards Center for Islamic Countries,  
 • Classification the industry and manufacturing industry, the position of defense industry in manufacturing industry and its international standards,
 • Determination the defense industry strategy and framework to establish the cooperation between Islamic countries,
 • The scientific basis of the defense industry, the position of the defense industry in Vocational colleges and universities, and the need for training in the defense industry oriented for production,,
 • Forming the enumeration of main combat vehicles used in the armed forces of Islamic countries,
 • Evaluation of the defense industry structure of Islamic countries, production (tank, aircraft, ship, missile, ballistic missile, air defense system), import, export, manpower capacities (for each country separately),
 • Creating the database related to quality, quantity and standards of the defense industry products which are produced and used by Islamic countries, and determining the principles and procedures to establish system to be used Jointly,
 • Cooperation in the field of defense industries, in addition to the capabilities and possibilities in manufacturing the joint defense industrial products and establishing model of the joint production system,
 • The capabilities and possibilities of manufacturing industrial defense products for the global powers, technological levels, and their common productive and inspection systems with research & development capacities,
 • Transition status to CYBER security and Quantum System that global powers have reached,
 • Determining the methods of forming cyber security systems and joint research and development capacities with cyber security capabilities and possibilities of Islamic countries,
 • Determining the methods of forming cyber security systems and joint research and development capacities with cyber security capabilities and possibilities of Islamic countries,
 • Capabilities and possibilities of Islamic countries in relation to the electronic warfare and radar systems,
 • Discussing the possibility of developing models and production systems by establishing a common database for Islamic geography,
 • Determining the legislation provided by the control systems applied in the national and international fields regarding to the circulation and production of defense industrial products
Page 7 of 12