4th Congress

4th Congress (32)

Üsküdar Üniversitesi Yönetim Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Nevzat TARHAN 4. Kongre Açılış Konuşması

4. ASSAM Uluslararası İslam Birliği "ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi" Kongresi'nde Üsküdar Üniversitesi Yönetim Üst Kurul Başkanı Prof. Dr. Nevzat TARHAN açılış konuşmasını yaptı.

İDSB Genel Sekreteri Av. Ali KURT 4. Kongre Açılış Konuşması

4. ASSAM Uluslararası İslam Birliği "ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi" Kongresi'nde İDSB Genel Sekreteri Av. Ali KURT, açılış konuşmasını yaptı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL 4. Kongre Açılış Konuşması

4. ASSAM Uluslararası İslam Birliği "ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi" Kongresi'nde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım UYSAL, açılış konuşmasını yaptı.

Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet ZELKA 4. Kongre Açılış Konuşması

4. ASSAM Uluslararası İslam Birliği "ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi" Kongresi'nde Üsküdar Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet ZELKA, açılış konuşmasını yaptı.

ASSAM Başkanı E. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ 'nin 4. Kongre Bildiri Sunumu

4. ASSAM Uluslararası İslam Birliği "ASRİKA Konfederasyonu Savunma Sistemi" Kongresi'nde Sn. Başkanımız Adnan TANRIVERDİ, "ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu (Mutasavver Model)" sunumunu yaptı.

ASSAM Başkanı E. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ'nin 4. Kongre Açış Konuşması

4. ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongresi'nde Sn. Başkanımız Adnan TANRIVERDİ'nin Açış konuşmasıdır.

IV. Uluslararası Assam İslam Birliği Kongre Bildirgesi

IV. ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ

KONGRE BİLDİRGESİ

(12 Aralık 2020)

 

 1. AMAÇ 

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA, yani “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanması ile mümkün olabileceğini idrak eden ADALETİ SAVUNANLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ DERNEĞİ “ASSAM”, bu hedefe ulaşmak için;

 • Acilen İslâm Birliğinin usul ve esaslarının tespit ve koordinesi için her İslâm Ülkesinin Kabinesinde “İSLÂM BİRLİĞİ BAKANLIĞININ” ihdası ve daimi faaliyet gösterecek, İslâm Ülkelerinin nüfusları ile orantılı miktardaki temsilcilerin bulunacağı “İSLÂM ÜLKELERİ PARLAMENTOSUNUN” kurulmasına;
 • İslâm Dünyasının layık olduğu ekonomik güce ulaşmasını sağlayacak İSLÂM İKTİSADINA DAYALI İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ SİSTEMİNİN hayata geçirilmesine;
 • Harp silah, araç ve teçhizatında bağımlılıktan kurtulmasını sağlayacak ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNİN sağlanmasına;
 • Ortak dış tehditlere karşı ORTAK SAVUNMA sisteminin organize edilmesine;
 • İÇ GÜVENLİK ve DIŞ POLİTİKANIN bir merkezden yürütülmesine,
 • Dünyada ve İslâm Coğrafyasında Adaletin tesisi için ORTAK ADALET sisteminin inşa edilmesine,

İmkân verecek bir mevzuatın ortaya çıkarılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

 

EK-A

 1. GENEL

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,8 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,894 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,848 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil ederken, Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %65’ine, doğalgaz rezervlerinin %64,1’ine, üretiminin %40’ına, sahip olan İSLÂM DÜNYASI;  Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir jeopolitik değere sahip bulunmaktadır. (EK-A)

2020 verilerine göre iki trilyon 175 milyar dolar olan yıllık dünya savunma harcamasında birinci sırayı 750 milyar dolarla ABD alırken, ikinci sırayı 244,286 milyar dolarla 61 İslâm ülkesi almaktadır. İslâm Dünyasının arkasından, 237 milyar dolarla ÇİN üçüncü, 67,6 Milyar Dolarla Suudi Arabistan Dördüncü, 61 Milyar Dolarla Hindistan beşinci,  55,1 Milyar Dolarla İngiltere altıncı, 50 Milyar Dolarla Almanya yedinci, 49 Milyar Dolarla Japonya sekizinci, 48 Milyar Dolarla Rusya dokuzuncu, 44 Milyar Dolarla Güney Kore onuncu, 41,5 milyar dolarla Fransa on birinci, 27,8 Milyar Dolarla Brezilya ve İtalya on ikinci, 26 Milyar Dolarla Avustralya on üçüncü, 20 Milyar Dolarla İsrail on dördüncü, 19,6 Milyar Dolarla İran on beşinci ve 19 Milyar Dolarla Türkiye on altıncı sırayı almaktadır. İslâm Dünyası, 8.868.550 asker, 29.934 tank, 99.726 zırhlı araç, 16.789 top ve 2.638 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada yer alırken, 10.494 savaş uçağı ve 4.030 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada bulunmaktadır.

İslâm Dünyası Savunma bütçesi, harp silah, araç ve gereç sayısı dikkate alındığında Dünyanın süper güçleri içerisinde ilk üçün içinde olacak bir potansiyele sahip bulunmaktadır.

 

 1. İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN TEŞKİL USUL VE ESASLARI

ASSAM, ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (28’i Asya, 27’si Afrika, 4’ü Avrupa, 2’i Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.

İslâm Birliğinin Teşekkül edebilmesi için;

 1. İslâm Akidesi, teşekkül edecek merkezi iradenin temel esası olmalıdır.
 2. İslâm Birliğinin tesisi için hizmet vermek üzere, İslâm birliğinin kurulmasına istekli ülkelerin bakanlar kurullarında “İslâm Birliği Bakanlıkları”nın ihdasının zaruri olduğu kabul edilmelidir.
 3. İslâm Birliğinin ilk adımının “İslam Ülkeleri Parlamentosu”nun teşekkülü olmasının zaruretine inanılmalıdır.
 4. Federal yapıya kavuşturulması tasavvur edilen dokuz coğrafi bölgenin her birinden birer DEVLETİN ortak iradesi ile “ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ” teşekkül ettirilebilmelidir.
 5. İslâm Birliğine katılma talebinde bulunacak yeni devletlerin kabulüne, İslâm Ülkeleri Parlamentosunun salt çoğunluğu ile karar verilmelidir.
 6. Müslüman Devletler, “İslâm Ülkeleri Birliği”ne katılmaları için parlamentolarının 2/3 çoğunlukla veya yapılacak referandumlarda salt çoğunlukla karar verebilmelidir.
 7. Kurulacak İslâm Birliğinin; Adı, Yönetim Şekli, Birlik Başkanının Statüsü ve Seçim Şekli, Resmi Dili, Bayrağı, Başkenti; Yasama, Yürütme ve Yargı Yetkisi; Birliğin Yasama, Yürütme ve Yargı Organlarının Teşkili; Parlamento Üyelerinin Seçim Usul ve Esasları, Bütçesi ve Üye Devletler tarafından karşılanma usul ve esasları; Bölgesel Yapıların Oluşumu, Yetki ve Sorumlulukları, Üye Devletlerin Yetki ve Sorumlulukları ile ilgili hususların, Üye Devletlerle uyumlu olarak “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun kararları ile uygulamaya sokulmalıdır.

 

EK-B

 1. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİNİN MERKEZDEN YÜRÜTÜLECEK FAALİYET ALANLARI 

ASSAM;

 1. ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu beş ana faaliyet alanından, (Adalet, Savunma, Savunma Sanayi, İçişleri, Dışişleri) 
 2. Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları altı faaliyet alanından, (Gümrük ve Ticaret, Ulaştırma ve Denizcilik, Ekonomi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji, Kalkınma, Kültür ve Turizm)
 3. Milli devletler de on faaliyet alanından (Eğitim, Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sağlık, Tarım ve Hayvancılık, Gençlik ve Spor, Orman ve Su İşleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sosyal Politikalar, Çevre Şehircilik)

Sorumlu olacak şekilde bir İslâm Birliğinin kurulabileceğini tasavvur etmektedir

EK-D

 1. İSLÂM İKTİSADI VE İSLÂM ÜLKELERİ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI

ASSAM;

İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulması için, ASSAM;

 1. İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisini,
 2. İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulmasını,
 3. İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesini,
 4. Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulmasını,
 5. Zekât müessesinin devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazanması ve bunun ortak bir fon halinde toplanarak değerlendirilmesini,
 6. Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması, İslami elektronik para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulmasını,
 7. Birliğin hedefleri doğrultusunda, her İslam ülkesinin devlet bütçesinde ortak pazar ve ortak üretim ve ARGE teşvik fonu oluşturulmasını,
 8. İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami bankacılık sloganı ile faaliyet gösteren finans kuruluşlarının bilgilendirilmesi ve desteklenmesini,
 9. İslami kurallara göre faaliyet gösteren ortak bir finans kurumunun ve SWIFT sisteminin kurulmasını,
 10. İslâm Ülkeleri arasında “Barter Ticareti, Katılım Bankacılığı, El Birliği Sistemi ve Vakıfların” yaygınlaştırılması ve geliştirilmesini,
 11. Ekonomik ve Ticari işbirliğinin arttırılması ve ticaretin serbestleştirilmesi, serbest piyasa kurumları arasında mali işbirliği, sektörler arası işbirliğinin ve doğrudan yatırımların giderek arttırılması ve yoksulluğun azaltılmasına yönelik çabaların arttırılmasını,

Gerekli görmektedir.

 1. İSLAM ÜLKELERİ ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ TASAVVURU

 ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu Kabinesinde, Savunma Sanayi Ürünlerinin ihtiyaçlarının tespiti, üretimi, depolanması, dağıtımı, bakım ve onarımı, yenileştirilmesi, modernizasyonu ve envanterden çıkarılması faaliyetlerini yürütmek üzere SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’NIN beş bakanlıktan birisi olması uygun bulunmaktadır.

EK-E

 

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu bünyesindeki SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞINA bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak da her “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonuna” bağlı Milli Devletlerin bünyesinde de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulmalıdır.

ASRİKA İslâm Devletleri Konfederasyonu SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞINCA; Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili ANA YÜKLENİCİLER “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na tahsis edilmeli; ALT YÜKLENİCİLER de, “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları” tarafından kendilerine bağlı Milli Devletlere (tahsis edilen Savunma Sanayi Ürünleri ile ilgili) taksim edilmelidir.

Bölgesel Federasyonlar ve Milli Devletlerin savunma sanayi başkanlıkları, bünyelerindeki savunma sanayi üretim tesislerinin ve ağır sanayi üretim sistemlerinin envanterleri çıkarılmalıdır.

Savunma Sanayi Üretimi Ana ve Alt Yüklenicilerin Bölgelerinde, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Üretimi ile ilgili AR-GE, STANDARDİZASYON, SERTİFİKASYON, AKREDİTASYON, KODİFİKASYON ve BAKIM ONARIM merkezleri teşkil edilmelidir.

ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretim Destekleme Fonu, Ortak Uzay Teknoloji Merkezi ile bilimsel araştırma kapsamında Parçacık Hızlandırma Merkezi kurulmalı ve savunma sanayi üretiminde gerekli enerji ve ham madde kullanımında gümrük birliği bazında indirim kotaları uygulanmalıdır.

Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Ana Bilim Dalları ihdas edilmelidir.

Savunma Sanayi Ürün envanteri, İhtiyaçların tespiti, Depolama ve Dağıtımı ile Yenileştirme, Modernizasyon, HEK-MAL’e (Hurda – Enkaz - Köhne Malzemeye) ayırma, Geri Kazanım ve Dönüşüm Faaliyetleri Savunma Sanayi Bakanlığınca Merkezden yönetilmelidir.

 

 1. ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU 

 

EK-F

ASSAM tasavvuruna göre SAVUNMA; Konfederasyon tarafından merkezden yürütülecek beş faaliyet alanından birini oluşturmaktadır.

SAVUNMA BAKANLIĞININ;

Konfederasyon Merkezinde bulunan Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma ve Füze, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile Dokuz Bölgesel Federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış, Ordu Seviyesinde “MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI”ndan oluşması tasavvur edilmektedir.

Taslak İslâm Ülkeleri Konfederasyon Anayasanın 117. Maddesinde yer aldığı şekli ile; Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığında, Konfederal Cumhuriyet Başkan yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Kuvvet Komutanlarının katıldığı, “KONFEDERAL CUMHURİYET GÜVENLİK KONSEYİNİN” oluşturulması tasavvur edilmektedir.

MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARININ Harekât Kontrolüne Verilmiş ve Milli Devletlerin Merkezlerinde Konuşlandırılmış; (EK-G, EK-H)

 

EK-G

EK-H

 

a. MUHARİP VE MUHAREBE DESTEK UNSURU OLARAK;

 1. Kara Kuvvetlerinde 36 Kolordu Komutanlığı,
 2. Deniz Kuvvetlerinde: Üç Donanma, Üç Filo ve Üç Boğaz Komutanlığı,
 3. Hava Kuvvetlerinde; Dokuz adet Stratejik, Dokuz adet Taktik Hv. Kuvvet Komutanlıkları ile Dokuz adet Füze Komutanlığı,
 4. Hava Savunma Komutanlığında; Dokuz adet Radar Üs Komutanlığı ile Dokuz adet Hava ve Füze Savunma Komutanlığı,
 5. Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlığında; Dokuz adet Siber Güvenlik ve Dokuz adet Elektronik Harp Komutanlığı,

Kurulması tasavvur edilmektedir.

b. MUHAREBE HİZMET DESTEK UNSURU OLARAK DA;

 1. Kara, Deniz, Hava, Hv. Ve Füze Savunma ve Siber ve Elektronik Kuvvet Komutanlıklarının her biri için Dokuzar adet Lojistik Destek Komutanlığı,
 2. Deniz Kuvvetleri dışındakiler Kuvvet Komutanlıklarının her biri için Dokuzar adet Eğitim Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri için de Dörder adet Eğitim Komutanlığı,
 3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Dokuz adet Üs ve Liman Komutanlığı, Hava Kuvvetleri komutanlığında Dokuz Adet Üs ve Meydan komutanlığı,

  Kurulması tasavvur edilmektedir.

 c. FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET, KURUM VE BİRLİKLER

Her Bölgesel Federasyon Coğrafyasındaki Muharip, Muharebe Destek, Muharebe Hizmet Destek Komutanlıkları ve bağlıları, Bölgesel İslâm Federasyonları Müşterek Harekât Komutanlıklarının Harekât Kontrolüne Tahsis edilmelidir. (EK-I)

İslam Dünyasına, “ASRİKA İslam Devletleri Birliği” ile ilgili uygun bir MEVZUAT MODELİ sunmak üzere, müteakip yıllarda:

 1. Müşterek Dış Politika,
 2. Müşterek Adalet Sistemi,
 3. Ortak İç Güvenlik Sistemi

ANA TEMALI, ULUSLARARASI ASSAM KONGRELERİNİN planlanıp uygulanması tasavvur edilmektedir.

 

ASSAM YÖNETİM KURULU

 

Adnan TANRIVERDİ                     Mehmet ZELKA                  Gürcan ONAT

 

Ali COŞAR                                      Ersan ERGÜR                     Reşat FİDAN

 

A.K. Melih TANRIVERDİ            Sabri BALAMAN                 M. Emin KOÇAK

 

 

EKLER:

EK-A: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU COĞRAFYA

EK-B: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYONA BAĞLI BÖLGESEL FEDERAL DEVLETLER

EK-C: İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

EK-D: KONFEDERASYON-FEDERASYON-MİLLİ DEVLETLER FAALİYET ALANLARI

EK-E: ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ KONFEDERASYON SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI TEŞKİLATI

EK-F: ASRİKA İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLÂTI

EK-G: ASRİKA İSLÂM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYONU

EK-H: FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HRK. KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET-KURUM VE BİRLİKLER

EK-IASRİKA İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONUNA BAĞLI FEDERAL BÖLGELER MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI VE BAĞLILARI

4’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi İcra Edildi

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği ASSAM’ın 2017 yılından beri düzenlediği Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinden bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ve ASRİKA Konfederasyon Savunma Sistemi ana temalı kongremiz başarılı bir şekilde icra edildi.

Üsküdar Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği-İDSB, Adaleti Savunanlar Derneği-ASDER’inde paydaş olduğu kongremizde;

Kongremiz her yıl olduğu gibi bu yılda, 2004 yılı Dünya Kuranı Kerim Okuma Birincisi Bakırköy Ataköy Ömer Duruk Camii imam hatibi Hafız Mustafa Kızılcaoğlu Hocamızın Ali İmran Suresi 102,103 ve 160. Ayeti Kerimelerini okuduğu Kuranı Kerim Tilaveti ile başlamıştır.

Kongremizin açış konuşmasını ASSAM Yönetim Kurulu Başkanımız (E) General Adnan Tanrıverdi yapmıştır. Kongre Paydaşlarımızdan;

Üsküdar Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Üsküdar Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Mehmet Zelka

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal

İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Av. Ali Kurt beyler kurumları adına selamlama konuşmaları yapmışlardır.

Kongremizin açış konuşmasına Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da kazandıkları zaferin anlam ve önemine binaen İslam Ülkelerinin dayanışma halinde olması durumunda nelerin başarıldığının kamuoyuyla paylaşılması adına;

İktidar Partisi Milletvekili ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Enerji Politikaları Danışmanı olan Prof. Dr. Elman Nesirov kongremizin anlam ve önemine yönelik selamlama konuşmaları yapmışladır.

Kongremizin belki de en anlamlı vurgusunu ise Dünya Müslüman Alimler Birliği adına selamlama konuşması yapan Genel Sekreter Prof. Dr. Ali Karadaği; “Dünya Müslüman Alimler Birliği adına burada konuşmaktan ve sizlerin bu önemli faaliyetine destek vermekten onur duymaktayım” sözleri olmuştur.

Kongremiz açış ve selamlama konuşmalarının ardından bildiri oturumlarına geçilmiştir. Kongremizde 14 Ülkeden 28 Akademisyen tarafından toplamda 26 adet bildiri sunulmuş olup, kongremizin başarılı bir şekilde icra edilmesine katkı sağlamışlardır.

Kongremizin sonuç ve değerlendirme oturumunda Üsküdar Üniversitesi Vekil Rektörü ve ASSAM İdari Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Zelka hocamızın yönetiminde tüm katılımcılar tarafından İslam Birliğine ve gerekliliğine vurgu yapılmış olup, Müslüman Devletlerin batıdan çözüm beklemek yerine kendi aralarında ki sorunların çözümüne yönelik yine kendilerince oluşturulacak bir savunma sistemine acil ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır.

Kongremizin katılımcılarına, kongremizi izleyerek bize destek olan ve İslam Ülkelerinde ki yangının söndürülebilmesi için ihtiyaç duyulan müesseselerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmaları yüreğinde hisseden tüm izleyicilerimize ve bu kongremizin başarılı bir şekilde icra edilebilmesi için üstün bir gayret ve performansla çalışan gönüldaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu Bildirisi

ASRİKA İslam Devletleri Birliği

Savunma Organizasyonu

(Mutasavver Model)

(12 ARALIK 2020)


Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

ASSAM Ynt. Krl Bşk.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

SELAMLAMA: (SLÂYT-1) (Slaytların bulunduğu bildiri sunumuna ulaşmak için tıklayınız)

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin vel akıbet-ül müttekiym. Vessela tüvesselamü alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

 

Selamün Aleyküm.

Bildirileri ile Kongremize aydınlatan değerli Hocalarımı, Kongrenin yönetimini üslenen hocalarımı, kongremizin teknik alt yapısını oluşturan teknik heyetimizi ve dinleyici olarak kongremize değer verem misafirlerimizi saygı ve muhabbetlerimle selamlarım.

 

(SLÂYT-2) Mutasavver “ASRİKA İslâm Devletleri Savunma Organizasyonu” konulu bildiriyi yansıda görüldüğü üzere;

 

SUNUM PLANI

 • UUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRELERİNİN AMACI
 • İSLAM DÜNYASININ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM
 • İSLAM ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜ
 • MUTASAVVER ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ İÇİN TASAVVUR EDİLEN SAVUNMA ORGANİZASYONU
  • MUTASAVVER KONFEDERASYON SAVUNMA BAKANLIĞI ORGANİZASYONU
  • MUTASAVVER MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI VE MİLLİ DEVLETLERDE SAVUNMA ORGANİZASYONU

Başlıkları altıda takdim edeceğim.

 

(SLÂYT-3) Mutasavver ASRİKA İslâm Devletleri savunma Organizasyonu, yapılmış olan üç adet ASSAM İslâm Birliği Kongresi sonucunda yayınlanan Bildirgeler [[1]] [[2]] [[3]]  ve ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası (Model) [[4]] taslağında yer alan hükümler esas alınmıştır.

(SLÂYT-4) ULUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRELERİNİN AMACI:

İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için GEREKLİ KURUMLAR ve bu Kurumların tabi olacağı uygun MEVZUATI tespit ederek,  İSLÂM DÜNYASINA Bir MODEL sunmaktır

 

İSLÂM DEVLETLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM:

(SLÂYT-5) İslâm Dünyasını oluşturan devletler gerçek potansiyeline rağmen: Bugün topraklarına en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden, Terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı, Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, Gelir dağılımının bozuk olduğu, Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu, İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır.

(SLÂYT-6) İslâm Dünyası Egemen olması gerektiği Coğrafyasında, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir. (SLÂYT-7)

(SLÂYT-8) 61 İslâm Ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup hak ettiği güce ulaşarak sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri, kendilerinin bir irade altında toplanması ile mümkün olacaktır.

 

(SLÂYT-9) İSLAM ÜLKELERİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanabilmesi için; (SLÂYT-10)

(SLÂYT-11) Öncelikle;

Yetkisi, imkânları, gücü, yapısı anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş, 61 İslâm Ülkesinin Ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun daimi olarak teşekkül ettirilerek “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu” oluşturulmalıdır.

 

(SLÂYT-12) Arkasından;

İslâm Ülkeleri Konfederasyonunun, devletlerin asli görev alanları olan, adalet, İçişleri, dış politika ve Savunma usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken,

Etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam Devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği “Bölgesel İslâm Ülkeleri Parlamentolarıteşkil edilmelidir. (İslâm Ülkeleri dokuz ayrı coğrafyada gruplandırılabilir. Orta Doğu/12 Devlet , Orta Asya/8 Devlet, Yakın Doğu/4 Devlet , Güney Doğu Asya/3 Devlet, Kuzey Afrika/6 Devlet, Doğu Afrika/6 Devlet, Kuzey Batı Afrika/10 Devlet, Güney Batı Afrika/8 Devlet, Avrupa/4 Devlet, Müslüman Devletleri)[[5]]

 

(SLÂYT-13) Müteakiben;

Bölgesel İslâm Konfederasyonları”nın merkezî yönetimleri güçlendirilerek Federasyonlara dönüşmesi ve her birinin  “İslâm Ülkeleri Birliğine” Konfedere Birlik olarak bağlanması sağlanmalıdır.

 

(SLÂYT-14) Nihai olarak da

Merkezî müşterek iradenin “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Parlamentosu”nda, bölgesel oluşumların müşterek iradelerinin de “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyon Parlamentoları”nda temsil edilmesi;

Parlamentolara bağlı “icra organlarının” oluşturulması; 

Merkezi ve bölgesel icra organlarının kontrolünde “Adalet Divanları” ve Adalet Divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak, “Ani Müdahale Kuvvetleri”nin kurulması;

 (SLÂYT-15)“Asayiş ve iç güvenliğin” temini için teşkilâtlanma;

Dış güvenliğin sağlanması için “savunma sanayi üretimi işbirliğinin” oluşturulması ve “SAVUNMA İTTİFAKININ” organizasyonu;

“Ortak dış politikaların” belirlenmesi ve uygulanması için teşkilâtlanma;

“Ekonomik işbirliği” oluşturma;

İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için ve Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları için “İnsan Hakları” ve “Ceza Mahkemeleri”nden oluşan bağımsız “yargı sisteminin” oluşturulması;

Sağlanarak, “ASRİKA İslâm Devletler Birliği, Konfederal Cumhuriyeti”[[6]] gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Sonuçta ASSAM; (SLÂYT-16-17)

ASRİKA mihverindeki 61 İslâm Ülkesinin milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.

(SLÂYT-18) Bu tasavvura göre ASRİKA İslâm Devletler Birliğinin Organizasyon Şeması yansıda sunulmuştur.

Konfederasyon Merkezinde 61 İslâm Ülkesinin temsilcilerinden oluşan Bir Meclis ile Başkan  ve altı Bakandan oluşan bir Kabine Bulunmaktadır.

Konfederasyona bağlı Dokuz Federal Bölgeden;

Birinci Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonu; 12 Devletten,

İkincisi 8 Devletten,

Üçüncü, Dürbüncü ve dokuzuncusu 4’er Devletten,

Beşinci ve Altıncısı 6’şar Devletten,

Yedincisi; 9 Devletten,

Sekizincisi; 8 Devletten, OLUŞMASI TASAVVUR EDİLMİŞTİR.

 

İSLÂM ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜ;

(SLÂYT-19) 2019 verilerine göre yıllık dünya savunma harcaması bir TRİLYON 770 MİLYAR dolardır.

Toplam Harcamanın 716 MİLYAR DOLARI ABD’nin, 224 MİLYAR DOLARI Çin’in, 191 MİLYAR DOLARI da 61 İSLAM Ülkesinindir.

Savunma Bütçesi büyüklüğünde, İSLÂM Dünyası, ÜÇÜNCÜ sırayı işgal etmektedir.

 

İslâm Dünyası askeri güç olarak, 4.707.550 asker, 28.760 tank, 84.063 zırhlı araç, 26.184 top ve 2.577 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada ( Kara ve Dz. Ana Muh. Vasıtası Sayısında) yer alırken, 10.986 savaş uçağı ve 3.937 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada (Hv. Ana Muh. Vasıtası Sayısında) , 191 milyar dolar savunma harcamakları ile de ABD ve Çin’in arkasından üçüncü sırada (Savunma Bütçesinde) bulunmaktadır.

 

ASRİKA İSLÂM DEVLETLER BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU;

(SLÂYT-20)

(SLÂYT-21) ASSAM tasavvuruna göre SAVUNMA; Konfederasyon tarafından merkezden yürütülecek beş faaliyet alanından birini oluşturmaktadır.

 

SAVUNMA BAKANLIĞI

(Mutasavver bir Model);

(SLÂYT-22)

Savunma Bakanına bağlı;

Konfederasyon Merkezinde bulunan Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma ve Füze, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile Dokuz Bölgesel Federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış, Ordu Seviyesinde “MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI”ndan oluşması tasavvur edilmektedir.

 

(SLÂYT-23) Taslak Anayasanın 117. Maddesine göre; Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığında; Konfederal Cumhuriyet Başkan yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Kuvvet Komutanlarının katıldığı, “Konfederal Cumhuriyet Güvenlik Konseyi”nin kurulması öngörülmektedir.” [[7]]

 

(SLÂYT-24-) Müşterek Harekât Komutalıklarının Harekât Kontrolüne Verilmiş ve Milli Devletlerin Merkezlerinde Konuşlandırılmış olarak;

Muharip ve Muharebe Destek Unsuru olarak;

 • Kara Kuvvetlerinde 34 Kolordu
 • Deniz Kuvvetlerinde: Dört Donanma, Beş Filo ve Altı Boğaz Komutanlığı,
 • Hava Kuvvetlerinde; 9 Stratejik, 9 Taktik Hv. Kuvvet Komutanlıkları ile 9 adet Füze Komutanlığı,
 • Hava Savunma Komutanlığında; 9 Radar Üs Komutanlığı ile 9 Hava ve Füze Savunma Komutanlığı,
 • Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlığında; 9 Siber Güvenlik ve 9 Elektronik Harp Komutanlığı

 

(SLÂYT-25) Muharebe Hizmet Destek Unsuru olarak da;

 • Kara, Deniz, Hava, Hv. Ve Füze Savunma ve Siber ve Elektronik Kuvvet Komutanlıklarının her biri için 9’ar adet Lojistik Destek Komutanlığı
 • Deniz Kuvvetleri dışındakiler Kuvvet Komutanlıklarının her biri için 9’ar adet Eğitim Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri için de 4 Adet Eğitim Komutanlığı,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 9 dokuz adet Üs ve Liman Komutanlığı, Hava Kuvvetleri komutanlığında 9 Adet Üs ve Meydan komutanlığı

Kurulması Gerektiği düşünülmüştür.

 

(SLÂYT-26) ASRİKA İSLÂM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYON

 

(SLÂYT-27) FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HAREKAT KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET, KURUM VE BİRLİKLER

Her Bölgesel Federasyonların Müşterek Harekat Kokutanlıklarının Harekat Kontrolüne Tahsisi edilen Muharip, Muharebe Destek ve Muharebe Hizmet Destek Komutanlıklarının durumu müteakip yansılarda ayrıntılı olarak yer almaktadır.(SLAYT-28:36)

 

(SLÂYT-28) 1. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde (Orta Doğu İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Bir adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

2)     Deniz Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvvet Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-29) 2. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Orta Asya İslam Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     8 adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Akdeniz Filo Komutanlığı

3)     Hazar Filo Komutanlığı

4)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

5)     Boğazlar Komutanlığı

6)     Lojistik Destek Komutanlığı

7)     Deniz Eğitim komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvvet Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)      Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-30) 3. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Yakın Doğu İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     ASYA Filo Komutanlığı

3)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

4)     Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Deniz Eğitim komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)       Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-31) 4. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Güney Doğu Asya İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Pasifik Filo Komutanlığı

3)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

4)     Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Eğitim Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları       

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-32) 5. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Kuzey Afrika İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Üç adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)       Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-33) 6. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Doğu Afrika -Kızıl Deniz Havzası- İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

(SLÂYT-34) 7. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Kuzey Batı Afrika-Güney Amerika İslâm Devletleri Federasyonu) ;

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Beş adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Deniz Eğitim komutanlığı

5)     Atlas Filo Komutanlığı

6)     Boğaz Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava. ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-35) 8. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Güney Batı Afrika İslam Devletleri Federasyonu) ;

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Üç adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-36) 9. federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Avrupa İslam Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)        Hv. Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

Kara, Deniz ve Hava ana muharebe vasıtalarının cins ve miktarı, Federasyon bölgelerine yönelik tehdidi karşılayacak şekilde tespit edilecektir.

 

 

Sunumun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

[[1]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

[[2]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

[[3]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

[[4]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

[[5]]file:///C:/Users/Adnan%20Tanr%C4%B1verdi/Downloads/ASSAM_Konfederasyon_Anayasa_Taslagi%20(7).pdf , Syf.1, Başlangıç

[[6]]Konfederasyon Anayasa Taslağı/KAT,  Syf.2,  Mad.1

[[7]] KAT, Shf. 32

IV. Kongre Açış Konuşması

ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

AÇIŞ KONUŞMASI

12 ARALIK

Adnan TANRIVERDİ

 

SELAMLAMA: (Slayt-1 )(Slaytların bulunduğu açış konuşması sunumuna ulaşmak için tıklayınız.)

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin vel akıbet-ül müttekiym. Vesselatü vesselamü alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

ABD,  Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Filistin, Çad, Irak, Katar, KKTC, Libya, Malezya,  Mısır , Nijer, Pakistan, Türkiye (15) ve İslâm Coğrafyasının her köşesinden, dinleyici olarak katılan misafirlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın başkan ve temsilcileri, ASSAM, Üsküdar Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, İDSB ve ASDER, mensubu değerli kardeşlerim, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım.

KATILIMLARI İLE KONGREMİZİ ONURLANDIRAN;

S/N

ÜLKESİ

GÖREVİ

ÜNVN

ADI SOYADI

1

SELAMLAMA KONUŞMASI

ÜÜ / ASDER

Prof. Dr.

NEVZAT TARHAN

2

ÜÜ Rek. V

Prof Dr.

Mehmet Zelka

3

Dmlp. Ünv. Rek.

Prof. Dr.

Kazım Uysal

4

İDSB Bşk.

Av.

Ali Kurt

 

 

Azerbaycan

M.V./CB DNŞ.

Prof. Dr.

Elman Nesirov

5

KATAR

DMAB Gnl. Sek.

Prof. Dr.

Ali Karadaği

 

 

MODERATÖR

kongremizin yönetimini üslenen değerli Hocalarımıza

Prof. Dr.

Cengiz Toraman

 

Prof. Dr.

Ensar Nişancı

 

Prof. Dr.

Yakup Bulut

Prof. Dr.

Atilla Batur

7

ABD

 

BİLDİRİLERİ İLE KONGREMİZE ANLAM KATAN Değerli Bilim İnsanı ve akademisyenlerimize,

Dr.

Ghulam Nabi Fasiassam

8

BANGLADEŞ

 

A.F.M. Ataur Rahman

9

BOSNA HERSEK

Doç. Dr.

Adsmir Mulaosmanıviç

10

BURKİNA FASO

Dr.

Compoure Boucary

11

FİLİSTİN

 

Wissam A. Samarah

12

ÇAD

Dr.

Ahmet Ojley Abdülvahid

13

IRAK

 

Hossam Rashid Hadi Al-Rubaie

14

KATAR

Prof. Dr.

Ali Karadaği

 

KKTC

 

Emete Gözügüzelli

15

LİBYA

 

Elmehdi Elşibani Dığman

16

MALEZYA

 

Sheila Yusuf

17

MISIR

 

Sahar Zaki Kabel

Dr.

Muhtar Elaşri

18

NİJER

 

 

Mansur Elh Amani

19

PAKİSTAN

 

Shadid Hasmat

20

TÜRKİYE

 

Asım Öztürk

Doç. Dr.

Mehmet Naci Efe

Dr.

İbrahim Karataş

Dr.

Fehmi Ağca

Prof. Dr.

Mehmet Zelka

Prof. Dr.

Cengiz Toraman

Prof. Dr.

Hüseyin Altay

 

Mehmet Emin Koçak

 

Oğuzhan Akyener

Prof. Dr.

Yakup Bulut

Dr.

Soner Akın

E. Alb.

Ersan Ergür

Dr.

Levent Kenar

 

 

 

E. Alb.

Ali Coşar

Kongremizin Teknik altyapısını kurup yöneten teknik ekibimize teşekkür eder, SELAM VE MUHABBETLERİMİ SUNARIM.

 

Hoş geldiniz.

Kongremizi şereflendirdiniz.

Anlam kattınız.

Teşekkürlerimizi sunarım.

 

Bu yılki Kongremizi dünyayı tehdit eden COVİD-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapamadık. Kısıtlamalara uyarak evlerimize kapansak da teknolojinin sağladığı imkânlardan istifade ile Kongremizi telekonferans yöntemi ile yapmak zorunda kaldık.

Henüz aşısı ve ilacı yaygınlaştırılamayan bu salgın dolayısı ile hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, sağlığını kaybeden kardeşlerimize de şifa dilerim. Rabbimin bu salgın musibetini insanlık üzerinden kaldırmasını niyaz ederim.

 

Bu kongrede “ASSAM” Adaleti savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğini yalnız bırakmayan;

Üsküdar ve Dumlupınar Üniversitelerimize, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğine, Adaleti savunanlar Derneğine şükranlarımızı sunarım.

 

Yurt içinden ve İslâm Ülkelerinden Kongremize bildirileri ile katılan değerli hocalarımıza;

Yazılı ve görsel basınımızın değerli mensuplarına;

En kalbi şükranlarımı sunarım.

 

KONGREMİZ bir Sivil toplum inisiyatifidir.

Konuşmamı yansıda görülen başlıklar altında sürdürmek istiyorum.

 

*** SUNUM PLANI: (Slayt-2)

 1. KONGRENİN AMACI
 2. İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ
 3. İSLAM COĞRAFYASININ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM
 4. İCRA EDİLMİŞ ASSAM KONGRELERİ
  1. DEVLETİN ASLİ FAALİYET ALANLARI,
  2. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU
  3. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ
  4. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KONGRE BİLDİRGELERİ
 5. ULUSLAR ARASI ASSAM “ASRİKA İSLAM DEVLETLERİ BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU” KONGRESİ,

 

Değerli Katılımcılar, (Slayt-3)

Uluslararası ASSAM İslâm Birliği KONGRELERİMİZİN Amacı:

İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli MÜESSESELER ve bu MÜESSESELERİN OLMASI GEREKEN mevzuatını tespit ederek, İSLÂM DÜNYASINA ve karar vericilere bir MODEL sunmaktır.

 

(SLAYT-4)

Bu gün saat 18.00’e kadar devam edecek olan İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE ESASLARINİN TESPİTİ BAŞLIĞINDA, “ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYONU ana temalı DÖRDÜNCÜ Kongremizin amacı da;

KONFEDERASYON merkezinden yürütülecek Ortak savunma sistemi ile Konfederasyona bağlı DOKUZ FEDERAL BÖLGE ve bu FEDERAL BÖLGELERE BAĞLI MİLLİ DEVLETLERDE KURULACAK MUTASAVVER SAVUNMA SİSTEMİNİN USUL VE ESASLARININ TESPİTİDİR.

 

Kongre Konusuna geçmeden önce İslâm Coğrafyasını birlikte tekrar değerlendirmekte fayda umuyorum.

 

(SLÂYT-5)

İSLÂM COĞRAFYASININ (ASRİKA KITASININ) JEOPOLİTİK DEĞERİ

 

(SLÂYT-6)

61 İslâm Ülkesinin 28’i Asya Kıta’sında, 27’si Afrika Kıtası’nda, 4’ü Avrupa Kıta’sında 2’si de Güney Amerika Kıta’sında bulunmaktadır

İslâm Dünyasının dayandığı coğrafyayı İslâm Ülkelerinin ağırlıklı olarak bulundukları Asya ve Afrika Kıta’larını dikkate alarak, bu coğrafyanın insanlara verdiği özelliklere işaret etmek ve AVRASYA’ya alternatif bir JEOPOLİTİK KAVRAM oluşturmak amacıyla, İslâm Coğrafyasını ASRİKA olarak vasıflandırmak ASSAM çalışmalarının kapsamı içinde bulunmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,632 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,85 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil etmektedir.

 

 (Slâyt-7) Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 65’ine, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 40’ına[1], sahip olan İSLÂM DÜNYASI;

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir potansiyele sahiptir.

 

(SLÂYT-8) İSLAM ÜLKELERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM

(Slâyt-9) İslâm Dünyasını oluşturan devletlerin Gerçek potansiyeline rağmen;

 • Bugün topraklarına en çok müdahale edilen,
 • Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden,
 • Terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı,
 • Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen,
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği,

(Slâyt-10)

 • Gelir dağılımının bozuk olduğu,
 • Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu,
 • İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan,

Ülkeler konumunda bulunmaktadır.

İNANCIMIZ ODUR Kİ BUNCA ZULÜM MÜSLÜMAN MİLLETLERİ BİRLİĞE GÖTÜREN ÖNEMLİ BİR ETKEN OLACAKTIR.

 

DEVLETLERİN ASLİ FAALİYET ALANLARI (SLÂYT-11)

Devletler ADALETİN Tesisi için kurulur.

Adalet Güç ister.

Bu nedenle, iç güvenlik ve dışa karşı savunmanın merkezden yürütülmesi gerekir.

Devletlerin Dış devletler nezdinde temsili de merkezden yapılmalıdır.

Adalet, İç Güvenlik, Dışa Karşı Savunma ve Dış işlerinin merkezden yönetildiği müşterek bir iradenin hâkim olduğu coğrafyada devlet kurulmuş demektir.

 

***İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM KONGRELERİ (Slâyt-12)

 

Uluslararası İslâm kongrelerinin amacı; (SLÂYT-13)

Halkı Müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için gereken müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatının bir MODEL olarak ortaya çıkarılmasını sağlamak için seri KONGRELER planlanmıştır.

60 İslâm Ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup hak ettiği güce ulaşarak sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri, kendilerinin bir irade altında toplanması ile mümkündür.

(Slâyt-14) Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017’den başlayarak müteakip her yıl icra edilmesi tasavvur edilen “Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri” serisinin ana konuları:

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organlarının Mevzuatının Tespiti (2017),
 2. İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018),
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 5. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 6. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 7. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şeklinde seçilerek, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir MODEL olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

(Slâyt-15) BİRİNCİ ASSAM KONGRESİ

Kongrenin birincisi 23-24- Kasım 2017 tarihinde, “GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı ile planlanmış ve icra edilmiştir. Kongreye 28 ülkeden temsilci ve akademisyenlerin katılmış ve 31 bildiri sunulmuştur.

(Slâyt-16) Kongre Sonucunda yayınlanan BİLDİRGE’DE özetle;

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de İSLÂM ÜLKELERİNİN KABİNELERİNDE İSLÂM BİRLİĞİ BAKANLIKLARININ İHDAS edilmesinin ve acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ TEMSİLCİLER MECLİSİ”nin kurulmasının gerekliliği;

 

İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi’nin,  Başlangıçta;

 • İslâm Ülkeleri arasındaki meselelere ve İslâm ülkelerinin iç çatışmalarına çözüm getirerek , İSLÂM ÜLKELERİ KRİZ YÖNETİM ORGANI” gibi çalışmasının gerektiği.
 • Hedefinin, İslâm Ülkelerini bir irade altında toplayacak müesseseleri oluşturmak olacağı,

Beyan edilmiştir.

 

(Slâyt-17) ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ ANAYASASI;

Birinci kongremiz sonunda MODEL olabilecek kapsamlı bir Anayasa kaleme alınmıştır. 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce Dillerinde, “İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU ANAYASASI”, MODEL olarak ASSAM WEB Sitesinde yayınlanmıştır.

 

(SLÂYT-18)

Hazırlanan Model ASRİKA İslam Devletler Birliği Anayasasına Göre;

Konfederasyon BEŞ Faaliyet alanında,

Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları ALTI Faaliyet Alanında,

Milli Devletler de ON Faaliyet alanında yetkilendirilmişlerdir.

 

(SLÂYT-18)

ASSAM İSLAM BİRLĞİ TASAVVURU (SLAYT-19)

İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

ASSAM OLARAK; (SLÂYT-20)

 • İSLÂM BİRLİĞİNİN OLUŞMASINI ÇAĞIN ZARURETİ OLARAK GÖRÜYOR.
 • BU ZARURETİN İSLÂM ÜMMETİ TARAFINDAN İDRAKİNİN DE BİRLİĞİN KURULMASININ İLK ŞARTI OLDUĞUNU KABUL EDİYORUZ.

 

BİRİNCİ SAFHA-(SLÂYT-21)

ASSAM,  hazırladığı Model Anayasa ile İSLAM BİRLİĞİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN BİR YOL HARİTASI ÇİZMİŞTİR VE DÖRT SAFHADA İSLÂM ÜLKELERİNİN BİR İRADE ALTINDA BİRLEŞEBİLECEKLERİNİ DEĞERLENDİRMİŞTİR.

 

ÖNCE; (Birinci Safha)

Yetkisi, imkânları, gücü, yapısı, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş, 61 İslâm Ülkesinin Ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi” daimi olarak teşekkül ettirilmeli ve müteakiben de  “İslâm Ülkeleri Konfederal” bir yapıya kavuşturulmalıdır.

 

İKİNCİ SAFHA (Slâyt-22)

İkinci adım olarak;

 • İslâm Ülkeleri Konfederasyonunun, devletlerin asli görev alanları olan, adalet, güvenlik (iç ve dış) ve müşterek dış politika usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken, etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam Devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği, “Bölgesel İslâm Ülkeleri Meclisleri” oluşturulmalı ve Parlamentoların kararları ile “Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederal” yapıya dönüştürülmelidir.

 

 • (Slâyt-23) Bölgesel İslâm Ülkeleri KONFEDERASYONLARI, Coğrafi ve etnik yakınlıkları dikkate alınarak 9 ayrı coğrafyada gruplandırılmalıdır.

 

 • Bu Gruplandırma yansıda görüldüğü üzere;

 

Ø ORTA DOĞU

[12 DEVLET] ,

 

 

Ø ORTA ASYA

[8 DEVLET],

 

 

Ø YAKIN DOĞU

[4 DEVLET],

Ø GÜNEY DOĞU ASYA [4 DEVLET],

Ø KUZEY AFRİKA

[6 DEVLET],

Ø DOĞU AFRİKA

[6 DEVLET],

 

Ø KUZEY BATI AFRİKA [9 DEVLET],

 

Ø GÜNEY BATI AFRİKA

[ 8 DEVLET]

Ø AVRUPA

[4 DEVLET]

1.    On ikisi, Orta Doğu İslâm Devletleri (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen),

2.    Sekizi Orta Asya İslam Devletleri (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan)

3.    Dördü, Yakın Doğu İslâm Devletleri, (Afganistan, Bangladeş, İran, Pakistan),

4.    Dördü, Güney Doğu Asya İslâm Devletleri (Bruney, Endonezya, Malezya),

5.    Altısı, Kuzey Afrika İslâm devletleri (Cezayir, Çad, Fas, Libya, Mısır, Tunus),

6.    Altısı, Doğu Afrika (Kızıl Deniz Havzası) İslâm Devletleri (Cibuti, Eritre, Komor, Mozambik, Somali, Sudan),

7.    Onu, Kuzey Batı Afrika-Güney Amerika İslâm Devletleri (Gambiya, Gine, Gine Bissau, Mali, Moritanya, Senegal, Sierra Leone, Guyana-GA, Sirunam,)

8.    Sekizi, Güney Batı Afrika (Okyanus Havzası) İslam Devletleri (Benin, Burkina Faso, Fil Dişi Kıyısı, Gabon, Kamerun, Nijer, Nijerya, Togo),

9.    Dördü, Avrupa İslam Devletleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya),

Olacak şekilde Bu safhada, İslam Ülkeleri Konfederasyonu ve kendine bağlı 9 adet Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederasyonu teşkil edilmelidir.

 

ÜÇÜNCÜ SAFHA; (Slâyt- 24)

Bölgesel İslâm Ülkeleri Konfederasyonlarının teşekkülü tamamlandıktan sonra;

 • “Bölgesel İslâm Konfederasyonları”nın merkezî yönetimleri güçlendirilerek Federasyonlara dönüşmeli ve her “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları”, “İslâm Ülkeleri KonfederasyonunaKonfedere Birlik olarak bağlanmalıdır.

 

(SLÂYT-25) Böylece, ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ Konfederasyonun hiyerarşik bağlantısı tamamlanarak yansıda görüldüğü şeklide

ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (28’si Asya, 27’si Afrika, 4’ü Avrupa, 2’si Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN teşekkülü sağlanması mümkün görülmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ SAFHA (1) (Slâyt-26)

Hiyerarşik yapı tamamlandıktan sonra da;

 • Merkezî müşterek irade “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Parlamentosu”nda, bölgesel oluşumların müşterek iradeleri de “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyon Parlamentoları”nda temsil edilmelidir.
 • Parlamentolara bağlı “icra organları” oluşturulmalıdır.
 • Merkezi ve bölgesel icra organlarının merkezlerinde “Adalet Divanları” ve Adalet Divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak, “Ani Müdahale Kuvvetleri” kurulmalıdır.

 

DÖRDÜNCÜ SAFHA (2)- (Slâyt-27)

 • “Asayiş ve iç güvenliğin” temini için teşkilatlanma yapılmalıdır
 • Dış güvenliğin sağlanması için SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ İŞBİRLİĞİ oluşturulmalı veSAVUNMA İTTİFAKI” organize edilmelidir.
 • “Ortak dış politikaların” belirlenmesi ve uygulanması için teşkilâtlanılmalı;
 • “Ekonomik işbirliği” oluşturulmalı,
 • İslâm Ülkeleri Konfederasyonu ve Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları için üye devletlerin adalet sistemleri üzerinde “İnsan Hakları” ve “Ceza Mahkemelerinden oluşan bağımsız YARGI SİSTEMİ kurulmalıdır.

Bu organizasyonun tamamlanmasını müteakip islâm birliğinin sağlandığı söylenebilir.

Birinci Uluslar arası ASSAM İslâm Birliği Kongresi sonucunda böyle bir MODEL OLUŞTURMAK MÜMKÜN OLMUŞTUR.

 

 

(SLÂYT-28) İKİNCİ ULUSLAR ARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

Önemsediğimiz sonuçlar çıkan 2. Kongremizden de özet olarak bahsetmek istiyorum.

 1. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongremiz;

(01-02 KASIM 2018) tarihinde İSLAM EKONOMİSİ VE EKONOMİK SİSTEMLER ana teması ile yapılmış, Kongrede 15 Ülkeden, 66 akademisyen tarafından 57 bildiri sunulmuştur.

(SLÂYT -29) KONGRENİN SONUNDA YAYINLANAN BİLDİRGEDE;

İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulmasının zaruri görüldüğü Bunun için de;

 

(SLÂYT-30)

 • İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisi,
 • İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulması,
 • İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesi,
 • Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulması,
 • Zekât müessesine, ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazandırılması,
 • Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması,
 • İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulması,

 

(SLÂYT-31)

 • Ortak Pazar ve ortak üretim ve AR-GE teşvik fonu oluşturulması,
 • Ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılması,
 • AR-GE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması,
 • İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami finans kuruluşlarının desteklenmesi,
 • ASRİKA, BANKALAR ARASI FİNANSAL AKTARMA MERKEZİ (ASRİKA-BAFAM)’nin kurulması,

 

(SLÂYT-32)

 • Üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması,
 • İslam ülkeleri arasında, Ticaret merkezlerinin kurulması, tercihli ticaret anlaşmalarının yapılması,
 • İslâm Ülkeleri arasında dil, din, tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulması,

Gerektiği deklare edilmiş ve Bildirge, ASSAM WEB Sitesinde Dünya Kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

 

 

(SLÂYT-33) ÜÇÜNCÜ ULUSLAR ARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRESİ

 Önemli sonuçlara vesile olan 3. Kongremizden de özet olarak bahsetmek istiyorum.

Kongremiz;

(19-20 Aralık 2019) tarihinde İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNİN USUL VE ESASLARINİN TESPİTİ başlığında, “ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ ana temasında, 45 İslâm ülkesinden temsilcilerin katılımıyla icra edilmiş ve Kongrede 10 ülkeden 45 akademisyen tarafından 44 bildiri sunulmuştur.

 

(SLÂYT-34) KONGRE SONUNDA, Bağımsızlığın ve egemen güç olmanın başta gelen şartlarından birinin de ÜLKELERİN KULLANDIKLARI SİLAHLARIN KENDİLERİ tarafından üretilme zaruretinden hareketle;

 • ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu Kabinesinde, SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’NIN beş bakanlıktan birisi olmasının ve merkeze bağlı yansıda görülen 9 alt bitimden oluşmasının,

 

 • SAVUNMA SANAYİ İLE İLGİLİ; (SLÂYT-35)
  • Ürün envanterleri,
  • İhtiyaçların tespiti,
  • Depolama ve Dağıtımı,
  • Yenileştirme,
  • Modernizasyon,
  • HEK-’e (Hurda – Enkaz – Köhne Malzemeye) ayırma,
  • Geri Kazanım ve Dönüşüm

Faaliyetlerinin Savunma Sanayi Bakanlığınca yapılmasının;

 • (SLÂYT-36) SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’na bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak Milli Devletlerin bünyesinde de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulmasının,
 • Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili;
  • ANA YÜKLENİCİLERİN “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na;
  • ALT YÜKLENİCİLERİN de, Milli Devletlere taksim edilmesinin,

 

 • (SLÂYT-37) Savunma Sanayi Üretimi ANA VE ALT YÜKLENİCİLERİNİN BÖLGELERİNDE, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Ürünü ile ilgili;
  • AR-GE,
  • STANDARDİZASYON,
  • SERTİFİKASYON,
  • AKREDİTASYON,
  • KODİFİKASYON ve
  • BAKIM ONARIM

Merkezlerinin teşkil edilmesinin,

 

 • (SLÂYT-38) Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Ana Bilim Dalları ihdas edilmesinin,

Uygun olduğu belirtilmiş VE HAZIRLANAN BİLDİRGELER ASSAM WEB SİTESİNDE Dünya Kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

 

*************************************************************************

 

DÖRDÜNCÜ KONGRE HAKKINDA BİLGİ

İlk üç Kongremiz hakkında bilgi sunduktan sonra 4. Kongremizden beklentilerimizi de ifade etmek isterim,

Kongremiz; (SLAYT-39)

 

İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE ESASLARI

Ana konusunda

« ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA SİSTEMİ »

Başlığı altında incelenecektir.

 

Kongremiz; (SLÂYT-40)

 • Online olarak telekonferans yöntemi ile yapılmaktadır,
 • Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanmaktadır.
 • Bildiri sunumları anında (simültane) tercüme edilmektedir.
 • Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesine yerleştirilecektir.
 • Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır.
 • İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde konulacaktır.

 

Kongrenin Amacı; (SLÂYT-41)

KONFEDERASYON merkezinden yürütülecek Ortak savunma sistemi ile Konfederasyona bağlı DOKUZ FEDERAL BÖLGE ve bu FEDERAL BÖLGELERE BAĞLI MİLLİ DEVLETLERDE KURULACAK MUTASAVVER SAVUNMA SİSTEMİNİN USUL VE ESASLARINI TESPİT etmektir.

 

KONGREDE; (SLÂYT-42)

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küresel Güçlerin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri
  1. Askeri Üsler,
  2. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ),
  3. Kullandığı Örgütler ve Vekâlet Savaşları
 3. İslam Ülkelerinin
  1. Savunma Organizasyonları,
  2. Askeri Güçleri
   1. Kara Kuvvetleri
   2. Deniz Kuvvetleri
   3. Hava Kuvvetleri
   4. Hava Savunma Kuvvetleri
   5. Özel Kuvvetler
   6. Siber Güvenlik
   7. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
  3. Envanterlerindeki Harp – Silah – Araçlarının menşei.
 4. Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu,
 5. Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi
  1. NATO,
  2. Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. AB Savunma Organizasyonu
  4. Afrika Birliği Savunma Organizasyonu
 6. ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İdeal Savunma Organizasyon Modeli (Bir Hal Tarzı)
  1. ASRİKA Savunma Bakanlığının Organizasyonu (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  2. Konfederasyon Savunma Bakanlığının, Bölgesel İslam Ülkelerindeki Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  3. Milli Devletlerin, Konfederasyon Savunma Bakanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)

Konularında İncelenme ve değerlendirmeler yapılarak,  KONGRE sonunda ASRİKA İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkarmaktır.

 

(SLÂYT-43) 4. UUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRİĞİ KONGREMİZDEN SONRA TAKİP EDEN HER YIL;

 • Müşterek Dış Politika,
 • Müşterek Adalet Sistemi,
 • Ortak Asayiş ve Güvenlik,

Konularını sıra ile işleyerek 2023 yılı sonunda İSLÂM ÜLKELERİNİ BİR İRADE ALTINDA TOPLAYACAK BİR MODELİ ORTAYA KOYMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ.

 

Bizi bu etkinliğimizde yalnız bırakmayarak destek veren Siz değerli konuklarımıza, bilimsel katkı veren Üniversitelerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, tekrar teşekkür eder, Kongremizin hayırlara vesile olmasını diler, selam ve saygılarımı sunarım.

 

 

Adnan Tanrıverdi

ASSAM Ynt. Krl. Bşk.

 

 

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin Açış Konuşmasına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

[1] http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_dogalgaz_rezervleri.php