Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı – 2024 Kongre Beyannamesi

AMAÇ

ASSAM’IN AMACI

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle;

 1. Müslüman Devletlerin; her biri için milli güç unsurları ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını,
 2. Münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını,
 3. İç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak bir irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini,

sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

 

ASSAM KONGRELERİNİN AMACI

ASSAM Kongreleri; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak; uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek; İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak; İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır.

ASRİKA İslam Birliği Modeli Uluslararası Kongrelerinin, Birinci Serisi 2017 – 2023 yılları arasında yedi uluslararası kongre serisi olarak icra edilmiştir.

İcra Edilen yedi kongre sonucunda İslam Ülkelerinin Birlik oluşturabilmesi için gerekli kurumlar üzerine çalışılmış, bu kurumlara ait mevzuat modeli ve model bir anayasa oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar uluslararası platformlarda ve https://assam.org.tr ve https://assamcongress.com adreslerinde yayımlanmıştır.

 

 

ASRİKA İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KRİZLERE ÇÖZÜM ARAYIŞI ULUSLARARASI KONGRE SERİSİ

2024 – 2027 yıllarını kapsayan 4 yıllık sürede İslam Coğrafyasını ilgilendiren bölgelerdeki Krizlere Çözüm önerileri getirmek üzere icra edilecek ikinci kongre serisinin ana konuları şu şekilde seçilmiştir;

 1. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Ortadoğu – ODBİF ve Kuzey Afrika – KABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2024)
 2. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Avrupa – ABİF ve Yakın Doğu Asya – YDABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2025)
 3. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Orta Asya – OABİF ve Güney Doğu Asya – GDABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2026)
 4. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Doğu Afrika – DABİF, Güney Batı Afrika – GBABİF, Kuzey Batı Afrika – KBABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2027)

2024 – 2027 yıllarında icra edilecek kongre serisi ASRİKA İslam Birliği Modeli Krizlere Çözüm Arayışı Kongre Serisi adı verilmiştir.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane (anında) tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM Kongre WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayımlanacaktır. Kongremize bildiri gönderen bildiri sahiplerinin bildirilerini ASSAM Uluslararası Hakemli dergimizde (UHAD) yayımlatmak isteyenler hakemli dergimizin bildiri hazırlama formatına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları ve aşağıda belirtilen link üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakemli derginin linki aşağıdadır.[1] Hakemli dergide bildiriler/makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanacaktır.

İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM Kongre WEB Sitesinde yayımlanacaktır.

 

GENEL DEĞERLENDİRME

İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ

Dünya üzerindeki 206 Devletin 57’sine (Üye Sayısının %27’si) 7,9 milyarlık Dünya Nüfusunun 1.859.779.580 milyarına (Dünya Nüfusunun %23,49’ü), 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 57 İslâm Ülkesinin sahip olduğu İslâm Coğrafyası, kendi aralarındaki sınırlar yok sayıldığında oluşturdukları blok ile:

 • Dünya adası olarak bilinen Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının merkezinde bulunan,
 • Dünyanın en büyük iç denizi konumundaki Akdeniz, Kızıl Deniz ve Karadeniz’in giriş kapıları sayılan Cebeli Tarık, Bab-El Mendeb, Çanakkale ve İstanbul boğazları ve Süveyş Kanalını kontrol eden,
 • Atlas Okyanusu, Hint Okyanusu, Akdeniz, Karadeniz, Kızıldeniz ve Hazar Denizine kıyıları olan,
 • Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarına, Avrupa Birliği, Rusya, Hindistan, Çin gibi küresel güç sayılan Dünyanın büyük devletlerine kara ve denizden, Amerika Birleşik Devletleri’ne denizden sınır komşusu olan,
 • Dünya kara, hava ve deniz ulaşım yollarının alternatifsiz merkezi olma imkânına sahip bulunan,
 • Dünya petrol rezervlerinin %55,5’ine, üretiminin %46,5’ine, doğalgaz rezervlerinin %64’1’ine, üretiminin %34’üne sahip olan,

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek geleceğin süper gücü olmaya namzet potansiyel bir güce sahip bulunmaktadır.

 

 

Harita 1 Model ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon Coğrafyası

 

İSLAM DÜNYASININ MARUZ KALDIĞI KÜRESEL SALDIRILAR

Egemen olması gerektiği Coğrafyasında İslâm Dünyası, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir.

Sahip olduğu avantajlara rağmen İslam ülkeleri, emperyalist batı devletlerinin müdahaleleri ile büyük bir kargaşa içine düşmüştür. Bu kargaşanın sonucu olarak İslam coğrafyasında büyük acılar ve yıkımlar yaşanmaktadır. Milyonlarca Müslüman evlerini, yurtlarını terk etmek veya ölmek arasında tercih yapmak zorunda bırakılmaktadır. Göç yollarında binlerce Müslüman çeşitli şekillerde ölmekte, göç etmeyi başaranlar ise yoksulluk ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm bırakılmaktadır.

Birleşmiş milletler mülteciler yüksek komiserliğinin resmi verilerine göre 2024 yılı itibari ile resmi kayıtlara göre dünya üzerinde 5,034,875 Suriye vatandaşı göç etmiştir. Kayıt altına alınamayan mültecilerle bu rakam daha da yükselmektedir. Suriyeli Mülteciler Türkiye (3,136,353), Irak (273,258), Ürdün (639,552), Mısır (155,825), Lübnan (784,884) ve Kuzey Afrika’da diğer yerlere (45,003) göç etmiştir. Bu rakamların dışında yoğun bir şekilde Avrupa’ya göç girişimleri olmakta ve büyük bir kısmı Akdeniz’de yaşamlarını yitirmektedir. Bu olumsuzluklara rağmen Nisan 2011 yılından Ocak 2021 yılına kadar Avrupa’ya geçen toplam kayıtlı mülteci sayısı ise 1.022.142 kişi olmuştur.[2]

Üçüncü Dünya Savaşı İslam Ülkelerine karşı ilan edilmemiş bir savaş (Hibrit Savaş) olarak sürdürülmektedir. Osmanlı'nın yıkılmasından sonra yönetimsiz kalan Müslümanlar küçük devletçikler kurarak varlıklarını devam ettirmeye çalışmış, ancak birlik ve beraberliğini kaybettiklerinden küresel güçler için kolay lokma haline gelmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin İslam Coğrafyasını ele geçirmek için İslam Ülkelerinde, kontrol ettikleri terör örgütleri ve uyguladıkları asimetrik savaş yöntemleriyle vekâlet savaşları yürüterek otorite tesis etmeyi amaçlamaktadır.

 

“ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA BÖLGESİ KRİZLERİNE ÇÖZÜM ARAYIŞI” – 2024 ULUSLARARASI KONGRESİ

KAPSAM

ASRİKA İslam Birliği Modeli “Kriz Bölgeleri Uluslararası Kongre Serisinin” Birincisi “Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesindeki Krizlere Çözüm Arayışları” konulu olup Çad – Filistin – Irak – Libya – Suriye – Yemen krizlerine odaklanmaktadır.

ASSAM’ın Model ASRİKA Konfederasyonu’nu oluşturan federasyonlardan ikisi olan Ortadoğu Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu – ODBİF ve Kuzey Afrika Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu – KABİF kapsamında toplam 18 ülke yer almaktadır;

Model ASRİKA Ortadoğu Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu – ODBİF; Bahreyn, BAE, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen olmak üzere 12 ülke…

Model ASRİKA Kuzey Afrika Bölgesel İslam Devletleri Federasyonu – KABİF; Cezayir, Çad, Fas, Libya, Mısır, Tunus olmak üzere 6 ülke…

 

Harita 2 ODBİF ve KABİF Devletleri

 

KONGRE PAYDAŞLARI 

İkinci seri kongrelerin birincisi ASSAM merkezinin bulunduğu İstanbul’da, ASSAM Genel Merkezinde, video konferans yöntemi ile Uluslararası Müslüman Âlimler Birliği (IUMS), İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ve Adaleti Savunanlar Derneği (ASDER) iştiraki ile yapılacaktır.

 

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

Kongre Alt Başlıkları için tıklayınız.

 

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet gönderim ve Kongre tarihi gibi Önemli Tarihler için tıklayınız.

 

KONGRE BEYANNAMESİ

ASSAM "Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı – 2024 Kongresi" Beyannamesini indirmek için tıklayınız.

 

[1] https://dergipark.org.tr/assam

[2] https://data2.unhcr.org/en/situations/syria

Last modified on 12 May 2024