ASRİKA İslâm ülkeleri Birliği Konfederal Cumhuriyet Anayasası (Model)

 

İslam ülkeleri varlığını ve birlikteliğini belirleyen bu (model) anayasa Kur’an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin (S.A.V) sünnetlerinin belirlediği ümmet anlayışı doğrultusunda;

Dünya milletler ailesinin eşit haklara sahip birer üyesi olan İslam ülkelerini bir çatı altında toplamayı, manevi değerleri birlikte yaşatmayı ve yüceltmeyi, maddi değerleri birlikte üretmeyi ve paylaşmayı amaçlamaktadır.

6 kısımdan oluşan Model Anayasa; Devletin Siyasi Yapısı ve Yetkileri, Temel Haklar ve Ödevler, Temel Organlar, Mali ve Ekonomik Hükümler vb ana başlıklar altında pek çok alt başlıktan oluşmaktadır.

 

 

 

"ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ KONFEDERAL CUMHURİYET ANAYASASI (MODEL)" tümüyle alttaki ekte yer almaktadır.