Kongre Ana Konuları

İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarıyla ilgili hususlar, “İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler” alt başlığı altında incelenecektir. 

Bu kongrenin amacı;

İslâm Birliğine giden yolda, İslâm Fıkhında İktisadi hayata yön veren hükümler ışığında, İslâm ülkeleri arasında ekonomik işbirliği imkânlarının tespiti ve geliştirilmesine yönelik hususların belirlenmesidir. 

İkinci Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongresine katılacak akademisyenlerin sunacakları bildirilerin konuları, aşağıda yer alan "Ekonomik Güç Belirleme Kriterlerindeki" hususların ortaya çıkarılması için şu başlıklar altında incelenecektir; 

 • İslam Ekonomisi

 • İslam Ülkelerinin Ekonomik Potansiyelleri Ve Yapısal Özellikleri

 • İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik Ve Ticari İşbirliği

 • İslam Ülkeleri Arasında Ticaret Hacmi Ve Ticaret Potansiyeli

 • İslam Ülkelerinde Temel Ekonomik Sorunlar

 • İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğinin Artırılması

 • Finansal Sektörde İşbirliği

İSLAM ÜLKELERİNİN EKONOMİK GÜCÜNÜ BELİRLEME KRİTERLERİ 

 1. İslâm fıkhında (Kur’an’da ve Sünnette) iktisadi hayata yön veren hükümler
  • İslâm İktisadı Mefhumu ve Metodolojisi
  • İslâm İktisat Modelinde Tüketim ve Üretim
  • İslâm İktisat Modelinde Devletin Rolü
  • İslâm İktisat Modelinde Sigorta
  • İslâm İktisat Modelinde Faizsiz Bankacılık
  • İslâm İktisat Modelinde Zekât Uygulaması ve Mali Siyaset
  • İslâm İktisat Modelinde İktisadî Gelişme
  • İslâm Ülkeleri Arasında İktisadî İşbirliği
 2. İslâm Ülkelerinin İş Gücü;
  • İş Gücü politikası
  • İş Gücü Eğitimi
  • İş Gücü Durumu
  • İşsizlik
  • Yurt Dışına Giden Gelen İşçiler
  • Çalışma Koşulları ve Usulleri
  • İşçi-İşveren, İşçi-Devlet ilişkileri
 3. İslam ülkelerinin üretim kalem ve kapasiteleri
 • Tarım ürünü üretim kalem ve kapasiteleri
  1. Tarım Politikaları, Gelişme Programları, Gerçekleşme Oranları
  2. Tarım Teknolojisi Verimliliğe Etkisi
  3. Ziraat, Hayvancılık, Balıkçılık, Ormancılık Faaliyetleri ve Üretimi
  4. Tarım Ürünleri Olarak Yeterlilik Durumu
 • Sanayi Ürünü Üretimi kalem ve Kapasiteleri
  1. Sanayileşme politikaları
  2. Sanayi Sektörleri, Üretim Miktarları
  3. Sanayide Çalışan İşgücü ve Sanayi Dallarına dağılımı
  4. Yer altı madenleri
  5. Enerji Üretimi ve Yeterlilik Durumu
  6. Savunma Sanayi Üretimi
   1. Harp, Silah, Araç ve gereçlerinin Üretimi
   2. Savunma Sanayi Olarak Dışa bağımlılık
 • Stratejik maddeler ve Stokları
 • Ticaret Kapasiteleri
  1. İç ve Dış Ticaret politikaları
  2. Ticari Şirketler ve Meslek Kuruluşları
  3. Fiyat hareketleri
  4. İthal ve İhraç Maddeleri ve İlişkide olduğu Ülkeler
  5. Dış Ticarete konan Kısıtlar, Ülke Ekonomisinin Hassasiyetleri
  6. İlişkide Bulunduğu Uluslararası Ekonomi Örgütleri
  7. Ödemeler dengesi
 • Turizm ve Tanıtım
  1. Turizm Politikası ve Eğitim
  2. Ülkeye Gelen Turistler
  3. Turizmi tanıtma Faaliyetleri
  4. Turizm Anlaşmaları
  5. Otel, Motel, Kampingler
  6. Projeler
 • Maliye Politikaları
  1. Bütçe, Emisyon Durumu, Para Değeri, Altın ve Döviz Durumu, İstikrazlar
  2. Bütçenin Önceki Yıllara Göre Değişiklik Gösteren Yönleri
  3. Devletlerin Maliye ve Para Politikaları
  4. Yatırımların Yapıldığı Alanlar ve Üretim yerlerine Göre dağılımı
 1. İslam ülkelerinin ihracat kalem ve kapasiteleri
  • Tarım Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
  • Sanayi Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
 2. İslam ülkelerinin ithalat kalemleri ve hacimleri
  • Tarım Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
  • Sanayi Ürünü İhracat Kalem ve Kapasiteleri
 3. İslam ülkelerinin milli gelirleri ve dağılımları
 4. Dünya ülkeleri arasında uygulanan ekonomik işbirliği esas ve prensipleri
 5. İslam ülkeleri arasında kurulabilecek ekonomik işbirliği esas ve prensipleri
Last modified on 22 Tem 2018