Asrika Ortak Savunma Sanayi Üretimi Kongre Programı

19 ARALIK 2019 PERŞEMBE

09:00-10:00

 

KAYIT

 

10:00-12:00

 

AÇILIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

 

1.    E. Gn. Adnan TANRIVERDİ- ASSAM Ynt. Krl. Bşk. ve CB Danışmanı

2.    Prof. Dr. Nevzat TARHAN - Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü

3.    Prof. Dr. Kazım UYSAL – Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü

4.    Prof. Dr. Mehmet ZELKA - Üsküdar Üniversitesi V.Rektörü / ASSAM Ynt. Krl. Bşk.V.

5.    PROTOKOL KONUŞMALARI

12:00-14:00

Öğle Yemeği (12:00-13:30) – Namaz (13:30-14:00) – Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİNE KARŞI KÜRESEL TEHDİTLER VE GÜVENLİK

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazif GÜRDOĞAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Halil TUĞLUK

Savunma İşbirliği, Ortaklık, Tutarlılık Ve Ticaret C + + + Planı

Abdul MALİK

PAKİSTAN

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayinde İşbirliği Çözüm Olabilir Mi?

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Dr. Öğr. Üyesi Merve TUNCAY

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Savunma Sanayi İşbirliğinde Yeni Bir Olgu: ‘’Savunma Sanayi Hizmet Endüstrisi’’ Unsuru Olarak Özel Askeri Şirketler

Ali COŞAR

TÜRKİYE

Coğrafyamızda KBRN Tehdidi Ve Güvenliği

Prof. Dr. Levent KENAR

TÜRKİYE

Savunma Sanayinde İş Birliğinin Usul Ve İlkeleri İslam Birliği Oluşmasında Zorluklar

Compaoare BOUKARY

BURKİNA FASO

Müslüman Ülkeler Arasında Entegre Bir Enerji Güvenliği Modelinin Geliştirilmesinin Önemi

 

Oğuzhan AKYENER

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Ekonomik Entegrasyonu Açısından Ortak Savunma Sanayi İşbirliğinin Zihniyet Esasları

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU
TÜRKİYE

İslam Ülkeleri İçin Siber Güvenlik Başlığında Yeni Bir Kurgu Biçimi: Yapay Zekâ Destekli Sistem Yöneticisi

Burak BOZKURTLAR

TÜRKİYE

15:00-15:10

Ara / Çay-Kahve Arası

İkinci Oturum

15.10-16:10

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİNDEKİ SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİNİN VERİ TABANININ OLUŞTURULMASI

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Osman ÇEREZCİ

İslam Savaş Ahkâmı: Ortak Bir Kuramsal Alt Yapının Gerekliliği

Asım ÖZTÜRK

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Arası Yetenek Havuzu Oluşturmak İçin Mühendislik Ve Profesyonel Hizmetlere Yönelik Sanal Kurumsal İşbirliği Modeli

 

Erdal YILMAZ

Atilla DOĞAN

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Ve Güvenlik İşbirliği

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

TÜRKİYE


Ortak Bir Modelleme Ve Simülasyon Altyapısının Kurulması

Dr. Hamid Alper ORAL

TÜRKİYE

Yeni Nesil Dünya, Yeni Jenerasyon Tehditler Ve Yeni-(Lenen) Savunma Stratejileri/Araçlar Ve Silahlar

Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

TÜRKİYE

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Savunma Sanayinin Durumu Ve Buna Bağlı Üretim İmkanı Ve Savunma Ürünlerinin Kapasitesi

Prof. Dr. Ziya ABDULALİYEV

 Osman BULUT

AZERBAYCAN

Türk Yükseköğreniminde Savunma Sanayi Temasının Yeri

Prof. Dr. Yakup BULUT

Dr. Soner AKIN

TÜRKİYE

Hızlandırıcı Sistemleri Ve Süper İletken Yapılarla Lazer Oluşumu, Bunun Ülkemizde Savunma Sanayii Ve Diğer Alanlarda Kullanım Çalışmaları

Prof. Dr. Hatice DURAN YILDIZ

TÜRKİYE

16:10-16:20

Ara / Çay-Kahve Arası

Üçüncü Oturum

16.20-17.20

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

İSLAM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİNİN YAPISI

 

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ensar NİŞANCI

Savunma Sanayi-Eğitim İşbirliği Modeli:

Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii Örneği

Emre DORUK

TÜRKİYE

İslam Ülkelerinin Savunma Harcamaları Ve Savunma Sanayi Kapasiteleri

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

TÜRKİYE


İslam Ülkeleri İçin Ortak Askeri Standartlar Merkezi Kurma İlkeleri Ve Prosedürleri

E. Tümg. E. Büyükelçi                Dr. Shahid HASHMAT

PAKİSTAN

Kazakistan Cumhuriyeti Savunma Sanayinin Potansiyeli Ve İslam Dünyasındaki Rolü

Osman DOSSOV

KAZAKİSTAN

Havacılık Teknolojileri Sektöründe Ulusal Mesleki Standartların Ve Mesleki Niteliklerin Belirlenmesi: Türk Havacılık Örneği

Emre YILMAZ

TÜRKİYE

İslam Dünyasında Savunma Sanayilerinin Gelişiminde Vakıf Ve Hayır Kurumlarının Rolü

Wisam Mahdı SALEH

IRAK

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Savunma Sanayii Çalışmaları

Ali SARI

TÜRKİYE

İslam Dünyasında Askeri Üsler Ve Güç Dengesi

Sahar Zaki KABEL

MISIR

17:20-17:30

Ara / Çay-Kahve Arası

Dördüncü Oturum

17.30-18.30

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİM STRATEJİLERİ

İSLAM ÜLKELERİ MÜŞTEREK ASKERİ STANDARDİZASYONUN SAĞLANMASI

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

İslam Ülkelerinde Savunma Sanayii’nin İmalat Sanayiindeki Yeri Uluslararası Standartlar

Doç. Dr. İsmail BARIŞ

TÜRKİYE

Askeri Standardizasyon Ve Metroloji Merkezleri – Uygulama Örneği

Melih TANRIVERDİ

TÜRKİYE

Özel Askeri Şirketlerin İş Ahlâkı Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Abdulkadir ERTAŞ

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Arasında Savunma Sanayi Stratejisinin Oluşturulması

Ersan ERGÜR

İstanbul-TÜRKİYE

İslâm Birliği İçin Savunma Sanayi İşbirliği Usul Ve Esaslarının Tespiti

Dr. Şakir SÜLOĞLU

TÜRKİYE

İslam Ülkeleri Ortak Mükemmeliyet Merkezi: Ortak Bir Merkezi Komutanın Gerekliliği

Asım ÖZTÜRK

TÜRKİYE

21.Yy’da Uluslararası İlişkilerde Realist Teori Bağlamında İslam Ülkeleri Arasında Ortak Savunma Sanayii Politikalarının Önemi

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Onur ÖZER

TÜRKİYE

 

 

 

İslam Ülkeleri Ortak Savunma Sanayi Üretiminde ERP Yazılım İhtiyaçlarının Karşılanması Usul Ve Esasları

              

 

Hulusi GÜLEN

TÜRKİYE

20 ARALIK 2019 CUMA

Beşinci Oturum

09.00-10.00

İSLÂM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE ÖZEL ŞİRKETLERİN ROLÜ

İSLAM ÜLKELERİ SAVUNMA SANAYİ İŞBİRLİĞİ ALANINDAKİ ENGELLER

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

İslam Ülkelerinin Helikopter Sektöründe Ortak Geliştirme / Üretim Programları İçin İş Modelleri Önerileri

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI / TUSAŞ

TÜRKİYE

Kur’an Dilinde Gücün Stratejik Önemi: Bir Ayet Perspektifinden İslam’da Savaş Potansiyelini Geliştirme Vizyonu

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

TÜRKİYE

Tümleşik Helikopter Operasyon Kabiliyetinin Değerlendirilmesi

Dr. Yıldırım Kemal YILLIKÇI / TUSAŞ

TÜRKİYE

Gizli Bilgi Aktarımı İçin İnternette Gizli Kanalların Gerçekleştirilmesi Yöntemleri

Prof. Dr. Vagif GASİMOV

Dr. Yahya ÖZDEMİR

AZERBAYCAN

İslam Ülkeleri Savunma Endüstrisi Kurulmasında Zırhlı Araç Üretimi Örneği

Vehbi KARA

TÜRKİYE

Rus Askeri Teknik Kompleksinin İslam Dünyası İçin Önemi

Yaroslav SAMOYLOV

UKRAYNA

 

İslam Ülkelerinde Askeri Okulların Eğitim Durumu Ve Ortak Bir Standart Plan Oluşturmayı Amaçlamak

Kalilla MAJANOV

KAZAKİSTAN

İslam Dünyası İle Çin'in Yükselen Silah Ticareti

Murat KARA

TÜRKİYE

10:00-10:10

Ara / Çay-Kahve Arası

Altıncı Oturum

10:10-10:55

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ VE ORTAK SAVUNMA SANAYİİ ÜRETİM STRATEJİLERİ

  İSLÂM ÜLKELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN YAPISI

SALON ASYA

SALON AFRİKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Levent KENAR

Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

İslam Ülkeleri İçin Savunma Sanayi Stratejisi Ve Yükselen Güçler

Umur Tugay YÜCEL

TÜRKİYE

Ortak Savunma Sanayi Üretimi

Mansour Elh AMANI Mahaman LAOUALI

NİJER

Aralık Devriminden Sonra Savunma Sanayi Faaliyetlerinin Sudan Ekonomisine Etkileri

Mohamed AHMED Dowina AHMED

SUDAN

Ateşli Silahlarda Değişik Tip Ve Özellikteki Yivli Namlunun Menzile Olan Etkisinin Araştırılması

Haşim PIHTILI

Ramazan YILDIRIM

TÜRKİYE

Harbin Kazanılmasında Yerli Üretimin Rolü

Suat GÜN

TÜRKİYE

 

Lamine Yapılı Çelik Takviyeli Kompozit Zırh Malzemesi Üretimi Ve Balistik Performansının İncelenmesi

Musa BİLGİN

Doç. Dr. Şener KARABULUT

TÜRKİYE

10:55-12:30

DEĞERLENDİRME / KAPANIŞ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Kongre Yöneticileri

Oturum Başkanları

Tebliğ Sunan Akademisyenler

12:30–14:00

Cuma Namazı ve Dinlenme

14:00  -

Öğle Yemeği ve Firma Ziyareti

 

Last modified on 11 Kas 2022

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.