IV. Kongre Açış Konuşması

ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

AÇIŞ KONUŞMASI

12 ARALIK

Adnan TANRIVERDİ

 

SELAMLAMA: (Slayt-1 )(Slaytların bulunduğu açış konuşması sunumuna ulaşmak için tıklayınız.)

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin vel akıbet-ül müttekiym. Vesselatü vesselamü alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

ABD,  Bangladeş, Bosna Hersek, Burkina Faso, Filistin, Çad, Irak, Katar, KKTC, Libya, Malezya,  Mısır , Nijer, Pakistan, Türkiye (15) ve İslâm Coğrafyasının her köşesinden, dinleyici olarak katılan misafirlerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın başkan ve temsilcileri, ASSAM, Üsküdar Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, İDSB ve ASDER, mensubu değerli kardeşlerim, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlarım.

KATILIMLARI İLE KONGREMİZİ ONURLANDIRAN;

S/N

ÜLKESİ

GÖREVİ

ÜNVN

ADI SOYADI

1

SELAMLAMA KONUŞMASI

ÜÜ / ASDER

Prof. Dr.

NEVZAT TARHAN

2

ÜÜ Rek. V

Prof Dr.

Mehmet Zelka

3

Dmlp. Ünv. Rek.

Prof. Dr.

Kazım Uysal

4

İDSB Bşk.

Av.

Ali Kurt

 

 

Azerbaycan

M.V./CB DNŞ.

Prof. Dr.

Elman Nesirov

5

KATAR

DMAB Gnl. Sek.

Prof. Dr.

Ali Karadaği

 

 

MODERATÖR

kongremizin yönetimini üslenen değerli Hocalarımıza

Prof. Dr.

Cengiz Toraman

 

Prof. Dr.

Ensar Nişancı

 

Prof. Dr.

Yakup Bulut

Prof. Dr.

Atilla Batur

7

ABD

 

BİLDİRİLERİ İLE KONGREMİZE ANLAM KATAN Değerli Bilim İnsanı ve akademisyenlerimize,

Dr.

Ghulam Nabi Fasiassam

8

BANGLADEŞ

 

A.F.M. Ataur Rahman

9

BOSNA HERSEK

Doç. Dr.

Adsmir Mulaosmanıviç

10

BURKİNA FASO

Dr.

Compoure Boucary

11

FİLİSTİN

 

Wissam A. Samarah

12

ÇAD

Dr.

Ahmet Ojley Abdülvahid

13

IRAK

 

Hossam Rashid Hadi Al-Rubaie

14

KATAR

Prof. Dr.

Ali Karadaği

 

KKTC

 

Emete Gözügüzelli

15

LİBYA

 

Elmehdi Elşibani Dığman

16

MALEZYA

 

Sheila Yusuf

17

MISIR

 

Sahar Zaki Kabel

Dr.

Muhtar Elaşri

18

NİJER

 

 

Mansur Elh Amani

19

PAKİSTAN

 

Shadid Hasmat

20

TÜRKİYE

 

Asım Öztürk

Doç. Dr.

Mehmet Naci Efe

Dr.

İbrahim Karataş

Dr.

Fehmi Ağca

Prof. Dr.

Mehmet Zelka

Prof. Dr.

Cengiz Toraman

Prof. Dr.

Hüseyin Altay

 

Mehmet Emin Koçak

 

Oğuzhan Akyener

Prof. Dr.

Yakup Bulut

Dr.

Soner Akın

E. Alb.

Ersan Ergür

Dr.

Levent Kenar

 

 

 

E. Alb.

Ali Coşar

Kongremizin Teknik altyapısını kurup yöneten teknik ekibimize teşekkür eder, SELAM VE MUHABBETLERİMİ SUNARIM.

 

Hoş geldiniz.

Kongremizi şereflendirdiniz.

Anlam kattınız.

Teşekkürlerimizi sunarım.

 

Bu yılki Kongremizi dünyayı tehdit eden COVİD-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapamadık. Kısıtlamalara uyarak evlerimize kapansak da teknolojinin sağladığı imkânlardan istifade ile Kongremizi telekonferans yöntemi ile yapmak zorunda kaldık.

Henüz aşısı ve ilacı yaygınlaştırılamayan bu salgın dolayısı ile hayatını kaybeden kardeşlerimize Allahtan rahmet, sağlığını kaybeden kardeşlerimize de şifa dilerim. Rabbimin bu salgın musibetini insanlık üzerinden kaldırmasını niyaz ederim.

 

Bu kongrede “ASSAM” Adaleti savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneğini yalnız bırakmayan;

Üsküdar ve Dumlupınar Üniversitelerimize, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliğine, Adaleti savunanlar Derneğine şükranlarımızı sunarım.

 

Yurt içinden ve İslâm Ülkelerinden Kongremize bildirileri ile katılan değerli hocalarımıza;

Yazılı ve görsel basınımızın değerli mensuplarına;

En kalbi şükranlarımı sunarım.

 

KONGREMİZ bir Sivil toplum inisiyatifidir.

Konuşmamı yansıda görülen başlıklar altında sürdürmek istiyorum.

 

*** SUNUM PLANI: (Slayt-2)

 1. KONGRENİN AMACI
 2. İSLÂM COĞRAFYASININ JEOPOLİTİK DEĞERİ
 3. İSLAM COĞRAFYASININ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM
 4. İCRA EDİLMİŞ ASSAM KONGRELERİ
  1. DEVLETİN ASLİ FAALİYET ALANLARI,
  2. İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU
  3. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ ULUSLARARASI İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ
  4. BİRİNCİ, İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KONGRE BİLDİRGELERİ
 5. ULUSLAR ARASI ASSAM “ASRİKA İSLAM DEVLETLERİ BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU” KONGRESİ,

 

Değerli Katılımcılar, (Slayt-3)

Uluslararası ASSAM İslâm Birliği KONGRELERİMİZİN Amacı:

İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için gerekli MÜESSESELER ve bu MÜESSESELERİN OLMASI GEREKEN mevzuatını tespit ederek, İSLÂM DÜNYASINA ve karar vericilere bir MODEL sunmaktır.

 

(SLAYT-4)

Bu gün saat 18.00’e kadar devam edecek olan İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE ESASLARINİN TESPİTİ BAŞLIĞINDA, “ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYONU ana temalı DÖRDÜNCÜ Kongremizin amacı da;

KONFEDERASYON merkezinden yürütülecek Ortak savunma sistemi ile Konfederasyona bağlı DOKUZ FEDERAL BÖLGE ve bu FEDERAL BÖLGELERE BAĞLI MİLLİ DEVLETLERDE KURULACAK MUTASAVVER SAVUNMA SİSTEMİNİN USUL VE ESASLARININ TESPİTİDİR.

 

Kongre Konusuna geçmeden önce İslâm Coğrafyasını birlikte tekrar değerlendirmekte fayda umuyorum.

 

(SLÂYT-5)

İSLÂM COĞRAFYASININ (ASRİKA KITASININ) JEOPOLİTİK DEĞERİ

 

(SLÂYT-6)

61 İslâm Ülkesinin 28’i Asya Kıta’sında, 27’si Afrika Kıtası’nda, 4’ü Avrupa Kıta’sında 2’si de Güney Amerika Kıta’sında bulunmaktadır

İslâm Dünyasının dayandığı coğrafyayı İslâm Ülkelerinin ağırlıklı olarak bulundukları Asya ve Afrika Kıta’larını dikkate alarak, bu coğrafyanın insanlara verdiği özelliklere işaret etmek ve AVRASYA’ya alternatif bir JEOPOLİTİK KAVRAM oluşturmak amacıyla, İslâm Coğrafyasını ASRİKA olarak vasıflandırmak ASSAM çalışmalarının kapsamı içinde bulunmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir.

7,632 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,85 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil etmektedir.

 

 (Slâyt-7) Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 65’ine, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 40’ına[1], sahip olan İSLÂM DÜNYASI;

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir potansiyele sahiptir.

 

(SLÂYT-8) İSLAM ÜLKELERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM

(Slâyt-9) İslâm Dünyasını oluşturan devletlerin Gerçek potansiyeline rağmen;

 • Bugün topraklarına en çok müdahale edilen,
 • Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden,
 • Terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı,
 • Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen,
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği,

(Slâyt-10)

 • Gelir dağılımının bozuk olduğu,
 • Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu,
 • İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan,

Ülkeler konumunda bulunmaktadır.

İNANCIMIZ ODUR Kİ BUNCA ZULÜM MÜSLÜMAN MİLLETLERİ BİRLİĞE GÖTÜREN ÖNEMLİ BİR ETKEN OLACAKTIR.

 

DEVLETLERİN ASLİ FAALİYET ALANLARI (SLÂYT-11)

Devletler ADALETİN Tesisi için kurulur.

Adalet Güç ister.

Bu nedenle, iç güvenlik ve dışa karşı savunmanın merkezden yürütülmesi gerekir.

Devletlerin Dış devletler nezdinde temsili de merkezden yapılmalıdır.

Adalet, İç Güvenlik, Dışa Karşı Savunma ve Dış işlerinin merkezden yönetildiği müşterek bir iradenin hâkim olduğu coğrafyada devlet kurulmuş demektir.

 

***İSLÂM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM KONGRELERİ (Slâyt-12)

 

Uluslararası İslâm kongrelerinin amacı; (SLÂYT-13)

Halkı Müslüman ülkelerin ortak irade altında toplanabilmeleri için gereken müesseseler ve bu müesseselerin olması gereken mevzuatının bir MODEL olarak ortaya çıkarılmasını sağlamak için seri KONGRELER planlanmıştır.

60 İslâm Ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup hak ettiği güce ulaşarak sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri, kendilerinin bir irade altında toplanması ile mümkündür.

(Slâyt-14) Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017’den başlayarak müteakip her yıl icra edilmesi tasavvur edilen “Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri” serisinin ana konuları:

 1. İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organlarının Mevzuatının Tespiti (2017),
 2. İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018),
 3. İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 4. İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 5. İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 6. İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 7. İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

Şeklinde seçilerek, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir MODEL olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

(Slâyt-15) BİRİNCİ ASSAM KONGRESİ

Kongrenin birincisi 23-24- Kasım 2017 tarihinde, “GEÇMİŞTEN GELECEĞE YÖNETİM BİÇİMLERİ” başlığı ile planlanmış ve icra edilmiştir. Kongreye 28 ülkeden temsilci ve akademisyenlerin katılmış ve 31 bildiri sunulmuştur.

(Slâyt-16) Kongre Sonucunda yayınlanan BİLDİRGE’DE özetle;

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin güvenlik ve bekası, dünyada barışın tesisi ve idamesi, adaletin hâkimiyeti ve İslâm Dünyasının süper güç olarak tarih sahnesine yeniden çıkabilmesi için ASYA-AFRİKA “ASRİKA” Coğrafyasını mihver kabul eden İSLÂM ÜLKELERİNİN bir irade altında toplanmasının gerektiğini ve bunun için de İSLÂM ÜLKELERİNİN KABİNELERİNDE İSLÂM BİRLİĞİ BAKANLIKLARININ İHDAS edilmesinin ve acilen daimi faaliyet gösterecek “İSLÂM ÜLKELERİ TEMSİLCİLER MECLİSİ”nin kurulmasının gerekliliği;

 

İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi’nin,  Başlangıçta;

 • İslâm Ülkeleri arasındaki meselelere ve İslâm ülkelerinin iç çatışmalarına çözüm getirerek , İSLÂM ÜLKELERİ KRİZ YÖNETİM ORGANI” gibi çalışmasının gerektiği.
 • Hedefinin, İslâm Ülkelerini bir irade altında toplayacak müesseseleri oluşturmak olacağı,

Beyan edilmiştir.

 

(Slâyt-17) ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ ANAYASASI;

Birinci kongremiz sonunda MODEL olabilecek kapsamlı bir Anayasa kaleme alınmıştır. 63 sayfa ve 181 maddeden oluşan, Türkçe, Arapça ve İngilizce Dillerinde, “İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYONU ANAYASASI”, MODEL olarak ASSAM WEB Sitesinde yayınlanmıştır.

 

(SLÂYT-18)

Hazırlanan Model ASRİKA İslam Devletler Birliği Anayasasına Göre;

Konfederasyon BEŞ Faaliyet alanında,

Bölgesel İslam Devletleri Federasyonları ALTI Faaliyet Alanında,

Milli Devletler de ON Faaliyet alanında yetkilendirilmişlerdir.

 

(SLÂYT-18)

ASSAM İSLAM BİRLĞİ TASAVVURU (SLAYT-19)

İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

ASSAM OLARAK; (SLÂYT-20)

 • İSLÂM BİRLİĞİNİN OLUŞMASINI ÇAĞIN ZARURETİ OLARAK GÖRÜYOR.
 • BU ZARURETİN İSLÂM ÜMMETİ TARAFINDAN İDRAKİNİN DE BİRLİĞİN KURULMASININ İLK ŞARTI OLDUĞUNU KABUL EDİYORUZ.

 

BİRİNCİ SAFHA-(SLÂYT-21)

ASSAM,  hazırladığı Model Anayasa ile İSLAM BİRLİĞİNİN TAMAMLANABİLMESİ İÇİN BİR YOL HARİTASI ÇİZMİŞTİR VE DÖRT SAFHADA İSLÂM ÜLKELERİNİN BİR İRADE ALTINDA BİRLEŞEBİLECEKLERİNİ DEĞERLENDİRMİŞTİR.

 

ÖNCE; (Birinci Safha)

Yetkisi, imkânları, gücü, yapısı, üye sayısı, anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş, 61 İslâm Ülkesinin Ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Temsilciler Meclisi” daimi olarak teşekkül ettirilmeli ve müteakiben de  “İslâm Ülkeleri Konfederal” bir yapıya kavuşturulmalıdır.

 

İKİNCİ SAFHA (Slâyt-22)

İkinci adım olarak;

 • İslâm Ülkeleri Konfederasyonunun, devletlerin asli görev alanları olan, adalet, güvenlik (iç ve dış) ve müşterek dış politika usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken, etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam Devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği, “Bölgesel İslâm Ülkeleri Meclisleri” oluşturulmalı ve Parlamentoların kararları ile “Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederal” yapıya dönüştürülmelidir.

 

 • (Slâyt-23) Bölgesel İslâm Ülkeleri KONFEDERASYONLARI, Coğrafi ve etnik yakınlıkları dikkate alınarak 9 ayrı coğrafyada gruplandırılmalıdır.

 

 • Bu Gruplandırma yansıda görüldüğü üzere;

 

Ø ORTA DOĞU

[12 DEVLET] ,

 

 

Ø ORTA ASYA

[8 DEVLET],

 

 

Ø YAKIN DOĞU

[4 DEVLET],

Ø GÜNEY DOĞU ASYA [4 DEVLET],

Ø KUZEY AFRİKA

[6 DEVLET],

Ø DOĞU AFRİKA

[6 DEVLET],

 

Ø KUZEY BATI AFRİKA [9 DEVLET],

 

Ø GÜNEY BATI AFRİKA

[ 8 DEVLET]

Ø AVRUPA

[4 DEVLET]

1.    On ikisi, Orta Doğu İslâm Devletleri (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Irak, Katar, Kuveyt, Lübnan, Suriye, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün, Yemen),

2.    Sekizi Orta Asya İslam Devletleri (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan)

3.    Dördü, Yakın Doğu İslâm Devletleri, (Afganistan, Bangladeş, İran, Pakistan),

4.    Dördü, Güney Doğu Asya İslâm Devletleri (Bruney, Endonezya, Malezya),

5.    Altısı, Kuzey Afrika İslâm devletleri (Cezayir, Çad, Fas, Libya, Mısır, Tunus),

6.    Altısı, Doğu Afrika (Kızıl Deniz Havzası) İslâm Devletleri (Cibuti, Eritre, Komor, Mozambik, Somali, Sudan),

7.    Onu, Kuzey Batı Afrika-Güney Amerika İslâm Devletleri (Gambiya, Gine, Gine Bissau, Mali, Moritanya, Senegal, Sierra Leone, Guyana-GA, Sirunam,)

8.    Sekizi, Güney Batı Afrika (Okyanus Havzası) İslam Devletleri (Benin, Burkina Faso, Fil Dişi Kıyısı, Gabon, Kamerun, Nijer, Nijerya, Togo),

9.    Dördü, Avrupa İslam Devletleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya),

Olacak şekilde Bu safhada, İslam Ülkeleri Konfederasyonu ve kendine bağlı 9 adet Bölgesel İslam Ülkeleri Konfederasyonu teşkil edilmelidir.

 

ÜÇÜNCÜ SAFHA; (Slâyt- 24)

Bölgesel İslâm Ülkeleri Konfederasyonlarının teşekkülü tamamlandıktan sonra;

 • “Bölgesel İslâm Konfederasyonları”nın merkezî yönetimleri güçlendirilerek Federasyonlara dönüşmeli ve her “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları”, “İslâm Ülkeleri KonfederasyonunaKonfedere Birlik olarak bağlanmalıdır.

 

(SLÂYT-25) Böylece, ASRİKA İSLAM ÜLKELERİ BİRLİĞİ Konfederasyonun hiyerarşik bağlantısı tamamlanarak yansıda görüldüğü şeklide

ASRİKA mihverindeki 61 İslam Ülkesinin (28’si Asya, 27’si Afrika, 4’ü Avrupa, 2’si Güney Amerika) milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN teşekkülü sağlanması mümkün görülmektedir.

 

DÖRDÜNCÜ SAFHA (1) (Slâyt-26)

Hiyerarşik yapı tamamlandıktan sonra da;

 • Merkezî müşterek irade “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Parlamentosu”nda, bölgesel oluşumların müşterek iradeleri de “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyon Parlamentoları”nda temsil edilmelidir.
 • Parlamentolara bağlı “icra organları” oluşturulmalıdır.
 • Merkezi ve bölgesel icra organlarının merkezlerinde “Adalet Divanları” ve Adalet Divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak, “Ani Müdahale Kuvvetleri” kurulmalıdır.

 

DÖRDÜNCÜ SAFHA (2)- (Slâyt-27)

 • “Asayiş ve iç güvenliğin” temini için teşkilatlanma yapılmalıdır
 • Dış güvenliğin sağlanması için SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ İŞBİRLİĞİ oluşturulmalı veSAVUNMA İTTİFAKI” organize edilmelidir.
 • “Ortak dış politikaların” belirlenmesi ve uygulanması için teşkilâtlanılmalı;
 • “Ekonomik işbirliği” oluşturulmalı,
 • İslâm Ülkeleri Konfederasyonu ve Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları için üye devletlerin adalet sistemleri üzerinde “İnsan Hakları” ve “Ceza Mahkemelerinden oluşan bağımsız YARGI SİSTEMİ kurulmalıdır.

Bu organizasyonun tamamlanmasını müteakip islâm birliğinin sağlandığı söylenebilir.

Birinci Uluslar arası ASSAM İslâm Birliği Kongresi sonucunda böyle bir MODEL OLUŞTURMAK MÜMKÜN OLMUŞTUR.

 

 

(SLÂYT-28) İKİNCİ ULUSLAR ARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ KONGRESİ

Önemsediğimiz sonuçlar çıkan 2. Kongremizden de özet olarak bahsetmek istiyorum.

 1. Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongremiz;

(01-02 KASIM 2018) tarihinde İSLAM EKONOMİSİ VE EKONOMİK SİSTEMLER ana teması ile yapılmış, Kongrede 15 Ülkeden, 66 akademisyen tarafından 57 bildiri sunulmuştur.

(SLÂYT -29) KONGRENİN SONUNDA YAYINLANAN BİLDİRGEDE;

İslâm Ülkelerinin dünya standartlarının üzerinde refah düzeyine ulaşabilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanabilmeleri için; Çağın teknolojisini kullanan, Üretimi teşvik eden, mal ve hizmet mübadelesine dayalı, faizsiz, emeği-sermayeyi-tüketiciyi koruyan, adil gelir dağılımı sağlayan, küresel güçlerin hileli yönlendirmelerinden etkilenmeyen, özerk para dolaşım sistemine sahip olan, İslâm Birliği yolunda ikinci adım olarak, İslâmi bir ekonomik sistemin kurulmasının zaruri görüldüğü Bunun için de;

 

(SLÂYT-30)

 • İslam ülkeleri arasında gümrük birliğinin tesisi,
 • İslam ülkeleri arasında ortak pazarın kurulması,
 • İslam ülkeleri arasında para birliğinin kabul edilmesi,
 • Birlik üyeleri arasında ticaret bölgelerinin kurulması,
 • Zekât müessesine, ortak bir fon halinde devletlerin kontrolünde kurumsal bir hüviyet kazandırılması,
 • Birliğe bağlı Ticaret Odasının, Ticaret mahkemelerinin, Vakıfların kurulması,
 • İslami elektronik dinar para biriminin (ASRİKA Dinarı) oluşturulması,

 

(SLÂYT-31)

 • Ortak Pazar ve ortak üretim ve AR-GE teşvik fonu oluşturulması,
 • Ortak yatırım fonu ile kaynak planlama çalışması yapılması,
 • AR-GE ve İnovasyon faaliyetleri için ortak bir kuruluşun oluşturulması,
 • İslam ülkelerinin maden, enerji, tarım, ulaşım ve telekomünikasyon ile gıda sektörlerinde İslam ülkeleri arasında kooperatiflerin-el birliği sistemlerinin kurulması ve İslami finans kuruluşlarının desteklenmesi,
 • ASRİKA, BANKALAR ARASI FİNANSAL AKTARMA MERKEZİ (ASRİKA-BAFAM)’nin kurulması,

 

(SLÂYT-32)

 • Üye ülkeler arasında dış ticaret hacmini arttırmaya yönelik tedbirlerin alınması,
 • İslam ülkeleri arasında, Ticaret merkezlerinin kurulması, tercihli ticaret anlaşmalarının yapılması,
 • İslâm Ülkeleri arasında dil, din, tarih bileşkesinde oluşan kültürel yakınlığın geliştirilmesi, güçlü bir siyasi iradenin oluşturulması,

Gerektiği deklare edilmiş ve Bildirge, ASSAM WEB Sitesinde Dünya Kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

 

 

(SLÂYT-33) ÜÇÜNCÜ ULUSLAR ARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRESİ

 Önemli sonuçlara vesile olan 3. Kongremizden de özet olarak bahsetmek istiyorum.

Kongremiz;

(19-20 Aralık 2019) tarihinde İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİNİN USUL VE ESASLARINİN TESPİTİ başlığında, “ASRİKA ORTAK SAVUNMA SANAYİ ÜRETİMİ ana temasında, 45 İslâm ülkesinden temsilcilerin katılımıyla icra edilmiş ve Kongrede 10 ülkeden 45 akademisyen tarafından 44 bildiri sunulmuştur.

 

(SLÂYT-34) KONGRE SONUNDA, Bağımsızlığın ve egemen güç olmanın başta gelen şartlarından birinin de ÜLKELERİN KULLANDIKLARI SİLAHLARIN KENDİLERİ tarafından üretilme zaruretinden hareketle;

 • ASRİKA İslam Devletleri Konfederasyonu Kabinesinde, SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’NIN beş bakanlıktan birisi olmasının ve merkeze bağlı yansıda görülen 9 alt bitimden oluşmasının,

 

 • SAVUNMA SANAYİ İLE İLGİLİ; (SLÂYT-35)
  • Ürün envanterleri,
  • İhtiyaçların tespiti,
  • Depolama ve Dağıtımı,
  • Yenileştirme,
  • Modernizasyon,
  • HEK-’e (Hurda – Enkaz – Köhne Malzemeye) ayırma,
  • Geri Kazanım ve Dönüşüm

Faaliyetlerinin Savunma Sanayi Bakanlığınca yapılmasının;

 • (SLÂYT-36) SAVUNMA SANAYİ BAKANLIĞI’na bağlı olarak, Dokuz Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonlarında “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI”, bu başkanlıklara bağlı olarak Milli Devletlerin bünyesinde de “SAVUNMA SANAYİ BAŞKANLIKLARI” Kurulmasının,
 • Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma, Uzay, Siber ve Elektronik Savunma Sanayi ürünlerinin üretimi ile ilgili;
  • ANA YÜKLENİCİLERİN “Bölgesel İslâm Devletleri Federasyonları”na;
  • ALT YÜKLENİCİLERİN de, Milli Devletlere taksim edilmesinin,

 

 • (SLÂYT-37) Savunma Sanayi Üretimi ANA VE ALT YÜKLENİCİLERİNİN BÖLGELERİNDE, üretimini yaptığı Savunma Sanayi Ürünü ile ilgili;
  • AR-GE,
  • STANDARDİZASYON,
  • SERTİFİKASYON,
  • AKREDİTASYON,
  • KODİFİKASYON ve
  • BAKIM ONARIM

Merkezlerinin teşkil edilmesinin,

 

 • (SLÂYT-38) Savunma Sanayi Ana ve Alt yüklenici görevi verilen Bölgesel İslâm Federasyonlarına ve Milli Devletlere tahsis edilen Savunma Sanayi ürünleri ile ilgili Meslek Liseleri, Meslek Yüksek Okulları ve Üniversitelerde Ana Bilim Dalları ihdas edilmesinin,

Uygun olduğu belirtilmiş VE HAZIRLANAN BİLDİRGELER ASSAM WEB SİTESİNDE Dünya Kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

 

*************************************************************************

 

DÖRDÜNCÜ KONGRE HAKKINDA BİLGİ

İlk üç Kongremiz hakkında bilgi sunduktan sonra 4. Kongremizden beklentilerimizi de ifade etmek isterim,

Kongremiz; (SLAYT-39)

 

İSLÂM BİRLİĞİ İÇİN ORTAK SAVUNMA SİSTEMİ USUL VE ESASLARI

Ana konusunda

« ASRİKA KONFEDERASYONU SAVUNMA SİSTEMİ »

Başlığı altında incelenecektir.

 

Kongremiz; (SLÂYT-40)

 • Online olarak telekonferans yöntemi ile yapılmaktadır,
 • Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde yayınlanmaktadır.
 • Bildiri sunumları anında (simültane) tercüme edilmektedir.
 • Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM WEB Sitesine yerleştirilecektir.
 • Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayınlanacaktır.
 • İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM WEB Sitesinde konulacaktır.

 

Kongrenin Amacı; (SLÂYT-41)

KONFEDERASYON merkezinden yürütülecek Ortak savunma sistemi ile Konfederasyona bağlı DOKUZ FEDERAL BÖLGE ve bu FEDERAL BÖLGELERE BAĞLI MİLLİ DEVLETLERDE KURULACAK MUTASAVVER SAVUNMA SİSTEMİNİN USUL VE ESASLARINI TESPİT etmektir.

 

KONGREDE; (SLÂYT-42)

 1. ASRİKA İslam Ülkelerinin Jeopolitik Durumunun Değerlendirilmesi
 2. Küresel Güçlerin (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) Savunma Organizasyonları ve İslam Ülkelerindeki Faaliyetleri
  1. Askeri Üsler,
  2. Özel Askeri Şirketler (ÖAŞ),
  3. Kullandığı Örgütler ve Vekâlet Savaşları
 3. İslam Ülkelerinin
  1. Savunma Organizasyonları,
  2. Askeri Güçleri
   1. Kara Kuvvetleri
   2. Deniz Kuvvetleri
   3. Hava Kuvvetleri
   4. Hava Savunma Kuvvetleri
   5. Özel Kuvvetler
   6. Siber Güvenlik
   7. Havacılık ve Uzay Kuvvetleri
  3. Envanterlerindeki Harp – Silah – Araçlarının menşei.
 4. Osmanlı Dönemi Savunma Organizasyonu,
 5. Dünya Üzerindeki Savunma İttifaklarının İncelenmesi
  1. NATO,
  2. Bağımsız Devletler Topluluğu
  3. AB Savunma Organizasyonu
  4. Afrika Birliği Savunma Organizasyonu
 6. ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu İdeal Savunma Organizasyon Modeli (Bir Hal Tarzı)
  1. ASRİKA Savunma Bakanlığının Organizasyonu (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  2. Konfederasyon Savunma Bakanlığının, Bölgesel İslam Ülkelerindeki Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)
  3. Milli Devletlerin, Konfederasyon Savunma Bakanlığına Bağlı Savunma Organizasyonları (Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Hava Savunma Kuvvetleri, Özel Kuvvetler, Siber Güvenlik, Havacılık ve Uzay Kuvvetleri)

Konularında İncelenme ve değerlendirmeler yapılarak,  KONGRE sonunda ASRİKA İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için ideal bir model ortaya çıkarmaktır.

 

(SLÂYT-43) 4. UUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRİĞİ KONGREMİZDEN SONRA TAKİP EDEN HER YIL;

 • Müşterek Dış Politika,
 • Müşterek Adalet Sistemi,
 • Ortak Asayiş ve Güvenlik,

Konularını sıra ile işleyerek 2023 yılı sonunda İSLÂM ÜLKELERİNİ BİR İRADE ALTINDA TOPLAYACAK BİR MODELİ ORTAYA KOYMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ.

 

Bizi bu etkinliğimizde yalnız bırakmayarak destek veren Siz değerli konuklarımıza, bilimsel katkı veren Üniversitelerimiz ve Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, tekrar teşekkür eder, Kongremizin hayırlara vesile olmasını diler, selam ve saygılarımı sunarım.

 

 

Adnan Tanrıverdi

ASSAM Ynt. Krl. Bşk.

 

 

ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin Açış Konuşmasına ulaşmak için tıklayınız.

 

 

[1] http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_dogalgaz_rezervleri.php

1 comment

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.