ULUSLARARASI ASSAM İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KONGRELERİ

AMACI; İSLAM ÜLKELERİ COĞRAFYASI BAŞTA OLMAK ÜZERE DÜNYA SİYASETİNDE GÜNCEL SORUNLARLA İLGİLİ OLARAK AKADEMİK VE SİYASAL BİR ZEMİN ÜZERİNDE TESPİTLER YAPMAK VE KARAR VERİCİLERE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SUNMAKTIR.

BİLDİRİ GÖNDERİN

XpertCountdown TR

23 - 24 ARALIK 2023

Kongreler Hakkında

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri'nin amacı; İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak ve karar vericilere çözüm önerileri sunmaktır. 

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri'nin katılımcı ülkelerle yapılacak istişareye bağlı olarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017'den başlayarak birer yıl ara ile icra edilmesi tasavvur edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Modeli Kongreleri" serisinin ana konuları:

  • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017)
  • İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018)
  • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019)
  • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020)
  • İslâm Birliği için Ortak Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021)
  • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2022)
  • İslâm Birliği için Ortak Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2023)

şekilde seçilerek, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir hareket tarzı olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

About the event

 

Detaylar İçin Tıklayınız

KONGRELERİMİZDEN KESİTLER

OTURUMLAR

2022 Kongre Oturumları
Sessions
2021 Kongre Oturumları
Sessions
2020 Kongre Oturumları
Sessions
2019 Kongre Oturumları
Sessions
2018 Kongre Oturumları
Sessions
2017 Kongre Oturumları
Sessions


BİLDİRİLER

2022 Bildirileri
Speakers
2021 Bildirileri
Speakers
2020 Bildirileri
Speakers
2019 Bildirileri
Speakers
2018 Bildirileri
Speakers
2017 Bildirileri
Speakers

BİLDİRGELER

2022 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2021 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2020 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2019 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2018 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon
2017 Kongre Bildirgesi
Deklarasyon

ORGANİZASYON KOMİTESİ

ASSAM Kongre '17 Duyurusu

“Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin; her biri için milli güç unsurlarının araştırılmasını, münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını, iç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini sağlayacak fikri çalışmaları yapmak”

Amacıyla faaliyet yürütmekte olan ASSAM – Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği, Üsküdar Üniversitesi, ASDER- Adaleti Savunanlar Derneği ve IDSB - İslam Dünyası Sivil Toplum Örgütleri Birliği'nin de iştirakiyle, 23-24 Kasım 2017 tarihlerinde “ASSAM International Islamic Union Congress / ASSAM Uluslararası İslam Birliği Kongreleri” serisinin ilkini düzenlemeyi hedeflemektedir.

Ekte detaylı bilgi bulunan 1nci Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresinin ana temasıGeçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri” olarak belirlenmiştir. Kongre ile ilgili gelişmeler www.assamcongress.com adresinden takip edilebilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve katılımı ile gerçekleşecek Kongreye İslam ülkelerinin üniversitelerinden pek çok akademisyen ve siyasetçi katılacaktır. Kongreye katılımınızdan mutluluk duyarız. Bildirinizi Kongre ana sayfasında yer alan “Bildiri Gönder” bağlantısından gönderebilirsiniz. ( https://goo.gl/UeOYtE )

 

Nevzat Tarhan   Ali KURT   Adnan TANRIVERDİ
Prof. Dr.     Avukat      E. Tuğgeneral
Üsküdar Üniversitesi Rektörü   IDSB Genel Sekreteri   Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
ASDER Yönetim Kurulu Başkanı       ASSAM Yönetim Kurulu Başkanı

 

TERTİP KOMİTESİ

     


            

Location

A S S A M
Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi

İstanbul/Türkiye
Tel: +90 555 000 58 00
E-mail: info@assam.org.tr
 

Latest Tweets

Event Gallery