Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongreleri

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin amacı; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak ve karar vericilere çözüm önerileri sunmaktır. 

Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongrelerinin katılımcı ülkelerle yapılacak istişareye bağlı olarak sürekliliğinin sağlanması hedeflenmektedir.

Devletlerin aslî faaliyet alanları da dikkate alınarak, 2017'den başlayarak birer yıl ara ile icra edilmesi tasavvur edilen "Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongreleri" serisinin ana konuları:

 • İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti (2017),
 • İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2018),
 • İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti (2019),
 • İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2020),
 • İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti (2021),
 • İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti (2022),
 • İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti (2023),

şekilde seçilerek, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gereken müesseseler ve bu müesseselerin mevzuatının bir hareket tarzı olarak ortaya çıkarılması sağlanacaktır.

Yazım Kuralları

ASSAM YAYIN HAZIRLAMA VE YAZIM KILAVUZU

Bu Kılavuzun amacı, ASSAM Stratejik Araştırmalar Merkezinin basılı ve elektronik Yayınlarının (Özgün Araştırma ve İnceleme Makalesi, Derleme Makalesi, Olgu sunumu, Proje tanıtımı, Kitap tanıtımı (makale formatında olması koşulu ile), Makale, tez, kitap, dergi, röportaj ve projelerin) hazırlanması ve yazımında standardizasyonu sağlamak ve uyulması gereken esas ve usulleri belirlemektir.

Bildiri Gönderimi

Değerli Katılımcılar,

 • Özet ve bildiri metinlerinizi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. adresine göndermeniz rica olunur.
 • Kongre Beyannamesi için tıklayınız.
 • Kongre Tam Metin ve Özet Yazım Formatı için tıklayınız.
 • Kongre Takvimi için tıklayınız.
 • Kabul edilen bildiriler Akademik Teşvik Yönergesine göre Uluslararası Hakemli Dergi statüsünde olan ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi'de (https://dergipark.org.tr/assam) yayınlanabilecektir.

 

 

Kayıt

Kongre davetlilerimizin rezervasyon için kayıt formunu eksiksiz doldurması arz olunur. > https://goo.gl/8KMZpM

Ayrıntılı bilgi için +90 555 000 58 00 veya This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2024 - 2027 ASRİKA İslam Birliği Modeli Krizlere Çözüm Arayışı Kongre Serisi

AMAÇ

ASSAM’IN AMACI

Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle;

 1. Müslüman Devletlerin; her biri için milli güç unsurları ile ilgili veri tabanının oluşturulmasını,
 2. Münferit ve müşterek iç ve dış tehdit değerlendirmelerinin yapılmasını,
 3. İç ve dış güvenlik plan esaslarının tespit edilmesini ve ortak bir irade altında toplanması için ihtiyaç duyulan müesseseler ve bu müesseselerin teşkilatlanma esas ve prensiplerinin oluşup gelişmesini,

sağlayacak fikri çalışmaları yapmaktır.

 

ASSAM KONGRELERİNİN AMACI

ASSAM Kongreleri; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak; uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek; İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak; İslam Dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır.

ASRİKA İslam Birliği Modeli Uluslararası Kongrelerinin, Birinci Serisi 2017 – 2023 yılları arasında yedi uluslararası kongre serisi olarak icra edilmiştir.

İcra Edilen yedi kongre sonucunda İslam Ülkelerinin Birlik oluşturabilmesi için gerekli kurumlar üzerine çalışılmış, bu kurumlara ait mevzuat modeli ve model bir anayasa oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar uluslararası platformlarda ve https://assam.org.tr ve https://assamcongress.com adreslerinde yayımlanmıştır.

 

ASRİKA İSLAM BİRLİĞİ MODELİ KRİZLERE ÇÖZÜM ARAYIŞI ULUSLARARASI KONGRE SERİSİ

2024 – 2027 yıllarını kapsayan 4 yıllık sürede İslam Coğrafyasını ilgilendiren bölgelerdeki Krizlere Çözüm önerileri getirmek üzere icra edilecek ikinci kongre serisinin ana konuları şu şekilde seçilmiştir;

 1. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Ortadoğu – ODBİF ve Kuzey Afrika – KABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2024)
 2. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Avrupa – ABİF ve Yakın Doğu Asya – YDABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2025)
 3. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Orta Asya – OABİF ve Güney Doğu Asya – GDABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2026)
 4. ASRİKA İslam Birliği Modeli “Doğu Afrika – DABİF, Güney Batı Afrika – GBABİF, Kuzey Batı Afrika – KBABİF Bölgesi Krizlerine Çözüm Arayışı” Kongresi (2027)

2024 – 2027 yıllarında icra edilecek kongre serisi ASRİKA İslam Birliği Modeli Krizlere Çözüm Arayışı Kongre Serisi adı verilmiştir.

Kongre dili Türkçe, İngilizce ve Arapça olacaktır. Bildirilerin sunumunda simültane (anında) tercüme yapılacaktır. Bildiri özetleri ve bildiriler kitap haline getirilerek ASSAM Kongre WEB Sitesinde, Bildiriler de ayrıca ASSAM Uluslararası Hakemli Dergide (ASSAM-UHAD), elektronik ortamda yayımlanacaktır. Kongremize bildiri gönderen bildiri sahiplerinin bildirilerini ASSAM Uluslararası Hakemli dergimizde (UHAD) yayımlatmak isteyenler hakemli dergimizin bildiri hazırlama formatına uygun olarak bildirilerini hazırlamaları ve aşağıda belirtilen link üzerinden sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Hakemli dergiye https://dergipark.org.tr/assam adresinden ulaşabilirsiniz. Hakemli dergide bildiriler/makaleler hakem sürecinden geçtikten sonra yayımlanacaktır.

İcraya dönük olarak hazırlanacak Kongre Sonuç Raporları da karar verici mekanizmalara ve İslâm Dünyasından tüm davetli ve katılımcılara gönderilecek ve ASSAM Kongre WEB Sitesinde yayımlanacaktır.

Meet The Team

Organizing Committee

Prof Dr Mehmet ZELKA

 

Yrd Doç Dr Ali Fuat GÖKÇE 

 

Melih TANRIVERDİ

 

Gürcan ONAT

 

What We Do

Sessions

THURSDAY, 23rd NOVEMBER, 2017 09.00-10.00 REGISTRATION 10.00-12.00 OPENING AND PROTOCOL SPEECHES · Assoc. Prof. Dr. Ali Fuat GÖKÇE · Chief Adviser of the President of Turkish Republic and ASSAM President…

Oturumlar

23 KASIM 2017 PERŞEMBE 09.00-10.00 KAYIT 10.00-12.00 AÇIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI · Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE · Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ASSAM Bşk - Em. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ · İDSB…

About Us

ASSAM "Müslüman Milletlerin refahı, kurdukları devletlerin bekası, Dünyada barışın tesisi ve adaletin hâkimiyetinin, İslam Ülkelerinin bir süper güç olarak Dünya siyaset sahnesine çıkması ile mümkün olabileceği düşüncesinden hareketle; Müslüman Devletlerin;…

Xpert Slider

lorem