Melih TANRIVERDI

Melih TANRIVERDI

2017 - 2023 ASSAM İslam Birliği Modeli Kongreleri

ASSAM'ın amaçlarından biri de İslam Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanabilmeleri için gereken kurumlar ve bu kurumların teşkilatlanma esas ve prensipleri için bir model ortaya koymaktı.

2017 - 2023 arasında yürütülen bir seri çalışma - ki bu çalışmanın içinde 7 uluslararası kongre öne çıkmaktadır - sonucunda bir model ortaya çıkmıştır.

Bu model olmazsa olmaz, vazgeçilemez, tek çözüm yolu değildir. Modellerden biridir. Pek çok başka kişi veya kurum; çok daha farklı, verimli, başarılı olma ihtimali daha yüksek, daha uygulanabilir, pratik modeller de oluşturabilir. ASSAM bir boşluğu doldurmak, kamuoyunun dikkatini çekmek, karar vericiler için bir hal tarzı ortaya koymak için bu faaliyeti yürütmüştür.

Tüm dünya, uluslararası sistemin adaleti tesis etmek bir tarafa, günümüz sorunlarının ana kaynağı olduğu konusunda hem fikir... Çözüm konusunda çeşitli görüşler var. Fakat ASSAM gibi kapsamlı incelenmiş bir çözüm önerisi bulunmamaktadır.

ASSAM İslam Birliği Modeli çalışmasını ilk duyurduğunda, çeşitli kesimler tarafından ütopik görülmüş olmasına rağmen bugün İsrail'in Filistin İşgalini soykırıma vardırması sonucunda Model ASRİKA Konfederasyonu İslam Birliği herkesim tarafından takdirle karşılanmaktadır.

2017 - 2023 yılları arasında yürütülen çalışma ile;

  1. İslam Ülkelerinin Birlik oluşturabilmesi için bir Model önerisi ortaya konmuş,
  2. İslam Birliğinin, İslam Ülkelerinin bir Konfederasyon'a bağlı bölgesel Federasyonların üyesi olarak gerçekleşeceği tasavvur edilmiş,
  3. Model İslam Birliği'nin Teşkilatlanma Esas ve Prensipleri oluşturulmuş,
  4. Model İslam Birliği'nin Organizasyon Yapısı oluşturulmuş,
  5. Model İslam Birliği için Model Anayasa oluşturulmuştur,

Yürütülen bu çalışma ile ilgili detaylar https://assamcongress.com web sitesinde kapsamlı olarak yayınlamaktadır.

MELİH TANRIVERDİ || BAŞKAN YARDIMCISI

ASSAM Ynt Krl Üyesi, Hazırlık Komitesi Bilişim ve İletişim Kordinatörü