Dil Değiştirici

Sessions

THURSDAY, 23rd NOVEMBER, 2017

09.00-10.00

REGISTRATION

10.00-12.00

 

OPENING AND PROTOCOL SPEECHES

·           Assoc. Prof. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

·           Chief Adviser of the President of Turkish Republic and ASSAM President - Rtd. General Adnan TANRIVERDİ

·           UNIW President - Lawyer Ali KURT

·           Chairman of ASDER and Rector of Uskudar University - Prof. Dr. Nevzat TARHAN

·           Protocol Speakers

·       Secretary General of International Union for Muslim Scholars - Ali Muhyealdin Al QURADAGHI

12.00-13.50

LUNCH- PRAY- REST

First Session

13.50-15.30

HALL A

HALL B

THE PRINCIPLES OF ADMINISTRATION OF THE ISLAMIC STATES IN THE ERA OF THE PROPHET AND THE FOUR CALIPHS

THE ADMINISTRATION PRINCIPLES OF ISLAMIC STATES FOUNDED IN HISTORY

Chairman of the Session: Prof. Dr. İbrahim Özdemir

Chairman of the Session: Prof. Dr. Mehmet Zelka

El Medine devleti Mekke den cezireye دولةالمدينةمنمكةإلىالجزيرة

Sahar Zaki Kabel

Mısır

İmam Mâturîdî’nin Siyaset Anlayışında Öne Çıkan Yönetim İlkeleri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şaşa

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Devlette Birliği Sağlama Örneği Ömer b. Abdülaziz/

Hz. Ömer’in Yönetim İlkeleri

Yrd. Doç. Dr. Ömer Cide

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Selçuklu Devletinde Tasavvufi Unsurların Yönetim Üzerindeki Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansu

Gaziantep Üniversitesi

Türkiye

İslam Birliği Yönetim Organları

Bülent Demir

Türkiye

الأسسالإداريةلسلطنةدارودايالإسلاميةفيالعهدالعثماني

Osmanlı Döneminde İslami Dar Vedayı Sultanlığı İdari Temelleri

Yahya Abdalla Ahmad

Noun Center For Developmental Researches And Studıes

Çad

Farabi’nin Medinetul-Fadila Adlı Eserinde Yönetim Felsefesi Günümüz Yönetim Anlayışına Katkısı

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

Atatürk, Kültür Dil ve Yüksek Kurumu

Türkiye

Mu’tezile’de “Emr-i Bi’l-Ma’rufNehy-i Ani’l-Münker” İlkesi ve Siyasî Otorite – Kadı Abdulcebbar Örneği

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şaşa

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Vakia ve Arzulanan Yaklaşım Çerçevesinde İslam Devletinin Ana Faktörleri

الإسم: الأستاذالدكتورجمالعبدالستارمحمد

الوصف: رئيسجامعةالعالميةللتجديد

الموضوع: معالمالدولةالإسلاميةبينالواقعوالمأمول

Prof. Jamal Abdelsattar Mohamad

Uluslararası Tecdid Üniversitesi Rektörü

Siyasetnameler Işığında Devlet Yönetimi

Doç. Dr. Abdülhekim Koçin

TBMM

Türkiye

15.30-15.45

BREAK AND REST

Second Session

15.45-17.00

HALL A

HALL B

CURRENT STATE ADMINISTRATION FORMS

ADMINISTRATION FORMS OF THE CURRENT MUSLIM STATES RECOGNIZED BY THE UN ORGANIZATION AND THEIR COMMON FEATURES IN THE ADMINISTRATION

Chairman of the Session: Prof. Dr. İshak Torun

Chairman of the Session: Prof. Dr. Bekir Parlak

Yönetim Sorunu

 

Dr. Mostfa Radwan

Suriye

The Problem of Religious Education in Kyrgyz Republic

Asylbek Akmatbekovich Aidaraliev

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi

Kırgızistan

 

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sisteminde Yasama-Yürütme İlişkileri

 

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Critical Model for the Leadership Structure of the Muslim Umma in Ghana

Dr. Abdul-Rahman Ahmed

Kwame Nkrumah University of Science and Technology

Gana

Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kazakistan

Halilullah Madcanov

İDSB

Kazakistan

The Teachings of Islam and the exaggeration of phobia: Answer to the Islamophobics and Recovering the Muslim Identity

Abdur Rahman Fuad

Bangladeş

İslam Birliğinin Kurulmasında Jeopolitik, Stratejik ve Ekonomik

Model ve Teklifler

Suat Gün

Türkiye

Latino Muslims Communities Online Presence: Sense of Virtual Community in Facebook Spaces

Diana Carolina Zuniga Gomez

Kolombiya

İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik Yardımlaşmanın Aktifleştirilmesinde Strateji

Prof. Dr. Ahmed Abdelhamed Zikrallah

Uluslararası Al-Tejdid Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölüm Başkanı / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti’nin Yönetim Yapısı ve Yönetsel Özellikleri

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

Arş. Gör. Sadegül Durgun

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Türkiye

17.00-17.15

BREAK AND REST

Third Session

17.15-18.45

HALL A

HALL B

CURRENT ADMINISTRATION PROBLEMS

Chairman of the Session: Prof. Dr. Mehmet Zelka

Chairman of the Session: Prof. Dr.Ahmet Hamdi Aydın

İslam’ın Siyasal İdealleri ve Liberal Demokrasi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir

Üsküdar Üniversitesi

Türkiye

Petrol Fiyatları Finansal İstikrarı Etkiler mi? Petrol Üreten İslam Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Selim Kayhan

Doç. Dr. Mehmet Şentürk

Doç. Dr. Uğur Adıgüzel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Emperyalizmin Demokrasi Silahı ve İslam Ülkeleri

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Suriyeliler Politikasının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz

Doç. Dr. Taner Akçacı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

İslam Ülkelerinde Anayasacılık

Prof.Dr. Abdurrahman Eren

Haliç Üniversitesi

Türkiye

Role and Impact of Muslim Immigrants in Europe

Assis Prof. Muhammad Ramzan Shahid

University of Gujrat

Pakistan

İslam Nizamı ve Demokrasi

Doç. Dr. Niyazi Beki

Üsküdar Üniversitesi

Türkiye

Ulus-Devletin Sorgulanması Bağlamında Küresel Yönetişim Ya da Dünyayı Yeniden Anlamlandırmak

Prof. Dr. Bekir Parlak

Uludağ Üniversitesi

Türkiye

İslam Kardeşliği

Meşru ve Modern Bir Gereklilik

Prof. Dr. İsmail Ali Muhammed

Al-Azhar Üniversitesi

Mısır

Said-i Nursi’nin Düşüncesinde Milliyetçilik ve İslamcılık

Prof. Dr. İshak Torun

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Türkiye

18.45-19.00

BREAK AND REST

19.00-19.30

PREPARATION OF THE CONGRESS REPORT AND CLOSING

Chairman of the Session: Prof. Dr. Mehmet Zelka

· CONGRESS EXECUTIVES

· SESSION EXECUTIVES

· ACADEMICIANS SUBMITTING PAPERS

19.30-21.00

DINNER

FRIDAY, 24th NOVEMBER, 2017 (SOCIAL ACTIVITY)

09.00-17.00

CULTURAL TRIP AND THE BOSPHORUS TOUR

FOREIGN GUESTS AND SPEAKERS SUBMITTING PAPERS

Breadcrumbs