Dil Değiştirici

Oturumlar

23 KASIM 2017 PERŞEMBE

09.00-10.00

KAYIT

10.00-12.00

AÇIŞ VE PROTOKOL KONUŞMALARI

·    Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

·    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve ASSAM Bşk - Em. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ

·    İDSB Başkanı - Avukat Ali KURT

·    ASDER Bşk. ve Üsküdar Üni. Rektörü - Prof. Dr. Nevzat TARHAN

·    Protokol Konuşmacıları

·   Uluslararası Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri - Ali Muhyealdin Al QURADAGHI

12.00-13.50

ÖĞLE YEMEĞİ – NAMAZ - DİNLENME

Birinci Oturum

13.50-15.30

A SALONU

B SALONU

PEYGAMBER EFENDİMİZ VE DÖRT HALİFE DÖNEMİNDE İSLAM DEVLETİNİN YÖNETİM ESAS VE PRENSİPLERİ

TARİHTE KURULMUŞ CİHAN ŞÜMUL İSLAM DEVLETLERİNİN YÖNETİM ESAS VE PRENSİPLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İbrahim Özdemir

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

El Medine devleti Mekke den cezireye دولةالمدينةمنمكةإلىالجزيرة

Sahar Zaki Kabel

Mısır

İmam Mâturîdî’nin Siyaset Anlayışında Öne Çıkan Yönetim İlkeleri

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şaşa

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Devlette Birliği Sağlama Örneği Ömer b. Abdülaziz/

 Hz. Ömer’in Yönetim İlkeleri

Yrd. Doç. Dr. Ömer Cide

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Selçuklu Devletinde Tasavvufi Unsurların Yönetim Üzerindeki Etkileri

Yrd. Doç. Dr. Yunus Emre Tansu

Gaziantep Üniversitesi

Türkiye

İslam Birliği Yönetim Organları

Bülent Demir

Türkiye

الأسسالإداريةلسلطنةدارودايالإسلاميةفيالعهدالعثماني

Osmanlı Döneminde İslami Dar Vedayı Sultanlığı İdari Temelleri

Yahya Abdalla Ahmad

Noun Center For Developmental Researches And Studies

Çad

Farabi’nin Medinetul-Fadila Adlı Eserinde Yönetim Felsefesi Günümüz Yönetim Anlayışına Katkısı

Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç

Atatürk, Kültür Dil ve Yüksek Kurumu

Türkiye

Mu’tezile’de “Emr-i Bi’l-Ma’rufNehy-i Ani’l-Münker” İlkesi ve Siyasî Otorite – Kadı Abdulcebbar Örneği

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şaşa

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Vakia ve Arzulanan Yaklaşım Çerçevesinde İslam Devletinin Ana Faktörleri

الإسم: الأستاذالدكتورجمالعبدالستارمحمد

الوصف: رئيسجامعةالعالميةللتجديد

الموضوع: معالمالدولةالإسلاميةبينالواقعوالمأمول

Prof. Jamal Abdelsattar Mohamad

Uluslararası Tecdid Üniversitesi Rektörü

Siyasetnameler Işığında Devlet Yönetimi

Doç. Dr. Abdülhekim Koçin

TBMM

Türkiye

15.30-15.45

ARA VE DİNLENME

İkinci Oturum

15.45-17.00

A SALONU

B SALONU

GÜNÜMÜZDE DEVLET YÖNETİM ŞEKİLLERİ

BM TEŞKİLATI TARAFINDAN TANINMIŞ MEVCUT MÜSLÜMAN DEVLETLERİN YÖNETİM ŞEKİLLERİ VE YÖNETİMLERİNDEKİ ORTAK ÖZELLİKLERİ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İshak Torun

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bekir Parlak

Yönetim Sorunu

Dr. Mostfa Radwan

Suriye

The Problem of Religious Education in Kyrgyz Republic

Asylbek Akmatbekovich Aidaraliev

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi / Kırgızistan

Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Sisteminde Yasama-Yürütme İlişkileri

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Critical Model for the Leadership Structure of the Muslim Umma in Ghana

Dr. Abdul-Rahman Ahmed

Kwame Nkrumah University of Science and Technology

Gana

Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kazakistan

Halilullah Madcanov

İDSB

Kazakistan

The Teachings of Islamand the exaggeration of phobia: Answer to the Islamophobics and Recovering the Muslim Identity

Abdur Rahman Fuad

Bangladeş

İslam Birliğinin Kurulmasında Jeopolitik, Stratejik ve Ekonomik

Model ve Teklifler

Suat Gün

Türkiye

Latino Muslims Communities Online Presence: Sense of Virtual Community in Facebook Spaces

Diana Carolina Zuniga Gomez

Kolombiya

İslam Ülkeleri Arasında Ekonomik Yardımlaşmanın Aktifleştirilmesinde Strateji

Prof. Dr. Ahmed Abdelhamed Zikrallah

Uluslararası Al-Tejdid Üniversitesi İktisat Fakültesi Bölüm Başkanı / Türkiye

İran İslam Cumhuriyeti’nin Yönetim Yapısı ve Yönetsel Özellikleri

Prof. Dr. Ahmet Hamdi Aydın

Arş. Gör. Sadegül Durgun

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi / Türkiye

17.00-17.15

ARA VE DİNLENME

Üçüncü Oturum

17.15-18.45

GÜNCEL YÖNETİM SORUNLARI

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr.Mehmet Zelka

Oturum Başkanı: Prof. Dr.Ahmet Hamdi Aydın

İslam’ın Siyasal İdealleri ve Liberal Demokrasi

Prof. Dr. İbrahim Özdemir

Üsküdar Üniversitesi

Türkiye

Petrol Fiyatları Finansal İstikrarı Etkiler mi? Petrol Üreten İslam Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Selim Kayhan

Doç. Dr. Mehmet Şentürk

Doç. Dr. Uğur Adıgüzel

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Emperyalizmin Demokrasi Silahı ve İslam Ülkeleri

Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

Suriyeliler Politikasının Sürdürülebilirliği Üzerine Bir Analiz

Doç. Dr. Taner Akçacı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Türkiye

İslam Ülkelerinde Anayasacılık

Prof.Dr. Abdurrahman Eren

Haliç Üniversitesi

Türkiye

Role and Impact of Muslim Immigrants in Europe

Assis Prof. Muhammad Ramzan Shahid

University of Gujrat

Pakistan

İslam Nizamı ve Demokrasi

Doç. Dr. Niyazi Beki

Üsküdar Üniversitesi

Türkiye

Ulus-Devletin Sorgulanması Bağlamında Küresel Yönetişim Ya da Dünyayı Yeniden Anlamlandırmak

Prof. Dr. Bekir Parlak

Uludağ Üniversitesi

Türkiye

 

İslam Kardeşliği

Meşru ve Modern Bir Gereklilik

Prof. Dr. İsmail Ali Muhammed

Al-Azhar Üniversitesi

Mısır

Said-i Nursi’nin Düşüncesinde Milliyetçilik ve İslamcılık

Prof. Dr. İshak Torun

Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Türkiye

18.45-19.00

ARA VE DİNLENME

19.00-19.30

KONGRE RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE KAPANIŞ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

·        Kongre Yöneticileri

·        Oturum Yöneticileri

·        Tebliğ Sunan Akademisyenler

19.30-21.00

AKŞAM YEMEĞİ

24 KASIM 2017 CUMA (SOSYAL ETKİNLİK)

9.00-17.00

KÜLTÜR GEZİSİ VE BOĞAZ TURU

YABANCI DAVETLİLER VE TEBLİĞ SUNAN KONUŞMACILAR

Breadcrumbs