İslâm Ekonomisi ve Ortak Ekonomik Sistemler Kongre Programı

01 KASIM 2018 PERŞEMBE

09:00-10:00

  KAYIT

10:00-12:00

  Açılış ve Protokol Konuşmaları

12:00-14:00

  Öğle Yemeği- Namaz-Dinlenme

Birinci Oturum

14.00-15.00

İSLAM EKONOMİSİNİN KAYNAKLARI

İSLAM ÜLKELERİNDE TEMEL İKTİSADİ MESELELER

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cengiz TORAMAN

Yabancı Egemenliğinden İslam dünyasının ekonomik bağımsızlığına doğru

Prof. Dr. Ali Muhyiddin KARADAĞİ

Suudi Arabistan

İslam Ülkelerindeki Ekonomik Sorunlar “Çad Örneği”

Dr. Yahya Abdullah AHMED

Çad

İslam İktisadı Açısından Ekonomik Sistemde Yapılması Gereken Değişimler

Dr. Enes Süleyman Ahmet AGBARIA

Filistin

İslam Ekonomisi Modelinde Üretim ve Tüketim Kararları

Prof. Dr. Abdulmecid El NACCAR

Tunus

İbn Haldun’un İktisadi Düşüncesi ve Günümüz İktisat Anlayışına Katkısı

Prof. Dr. Alpaslan AÇIKGENÇ

Türkiye

Somali Ekonomisi ve Türkiye ile İlişkisi

Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Eray KARAKAŞ

Türkiye

İslam Birliği Ve ‘İslami Ekonomik Doktrin’de Faiz Meselesi-I

Dr. Levent Coşkun ERKEKOĞLU

Türkiye

İslam Ülkeleri Enerji Kaynaklarının Stratejik Önemi Çerçevesinde Türkiye ve UGETAM’ın Rolü

Prof. Dr. Ümit Doğay ARINÇ

Türkiye

İkinci Oturum

15.00-16:00

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ- I

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ- II

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan ERKUŞ

Sosyo-Ekonomik Kalkınma için On Kurumsal Değer: Batı'da Uygulanan, Müslüman Dünyasında Konuşulan

Prof. Dr. Necati AYDIN

Suudi Arabistan

İslam Birliği İçin Ekonomik İşbirliğinin Prensipleri

Compaore BOUKARY

Burkina Faso

EEntegrasyon Ekonomileri ve Müslüman Dünyası: AB ve İKT'nin Karşılaştırmalı Analizi

Muhammad Ramzan SHAHİD,

Sumaira REHMAN

Pakistan

Hansa Birliğinden- Avrupa Birliğine, Avrupa Ekonomisinin Gelişimi

Doç. Dr. Ali Fuat GÖKÇE

Türkiye

Türkiye’nin OECD Ülkeleri İçindeki Suç Oranları Mukayesesi ile Bazı Asya Ülkelerinin Gelir ve Suç İlişkisi Analizi

Dr. Öğr. Üyesi Said CEYHAN,

Arş. Gör. M. Akif PEÇE

Türkiye

Doğu Afrika’nın Dünya’ya Penceresi: Cibuti

Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Fırat KARAKÖY

Türkiye

Potansiyelleri Artırma Girişimi Olarak

Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR):

Modeller Ve Bölüşüm

Dr. Ali Muhammed Osman El-IRAKI

Suudi Arabistan

Ekonomik İşbirliğinin İslam Birliğine Katkısı

Prof. Dr. Niyazi BEKİ

Türkiye

Üçüncü Oturum

16.00-17.15

İSLAM EKONOMİSİ VE FİNANS

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞ BİRLİKLERİ-III

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Necati AYDIN

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

İslami Finansman Aracı Olarak Sukukun Türkiye Örneğinde Piyasa Riski Açısından Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Cengiz TORAMAN
Prof. Dr. Hakan Erkuş

Türkiye

ABD – İran Gerginliğinin İslam Ülkelerinin Ekonomik Bütünleşmesine Etkileri

Dr. Öğr. Üyesi Fehmi AĞCA

Türkiye

İslami Finansal Kooperatifler, Toplumun İhtiyaçlarını Karşılamak için Kapsayıcı Bir Model

Mamode Raffick NABEE MOHOMED

Mauritus

Avantaj ve Dezavantajlarıyla İslam Ortak Mali Piyasası

Dr. Ashraf DAWABA

Mısır

Faiz Uygulamasının İslam Perspektif Açıdan Değerlendirilmesi

Doç. Dr. İsmail BARIŞ

Türkiye

İslami Ticaret Birliği

Emrullah ŞİMŞEK Muhammet Sirri ŞİMŞEK

Türkiye

İslam Ülkeleri Arasındaki Ekonomik İşbirliğini Artırmada İslami Finans İlkeleri ve Prosedürlerinin Paylaşılması: Malezya Modeli

Sheila Ainon YUSSOF

Malezya

İslam Ülkeleri Arasında İşbirliğini Artırma

Mansour ELH-AMANI

Nijer Cumhuriyeti

Araştırma, Geliştirme ve İnovasyonda İslami Bağışların Rolü (Vakıflar)

Prof.Dr. Ghada AMER

Mısır

Türkiye ile İslam İşbirliği Teşkilatı ve Avrupa Birliği Arasındaki Dış ticaret işlemlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma

Prof. Dr. Yakup BULUT,

Zeynep ERALDEMİR

Türkiye

Dördüncü Oturum

17.15-18.30

İSLAM EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET

İSLAM EKONOMİSİ VE TURİZM

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Alparslan AÇIKGENÇ

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Niyazi BEKİ

Kamu Düzeni Ve Toplumsal Tabakalar Arası Yakınlaşmada Zekât Müessesinin Rolü Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Yakup BULUT

Türkiye

İslam Dünyasında İnanç Turizminin Yeri Ve Önemi: Kudüs Örneği

Prof. Dr. Sadettin PAKSOY

Dua’a İsmail Yacob AL-SAIFI

Türkiye

Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı İle Dış Ticaret Analizi

Doç. Dr. Taner AKÇACI

Öğr. Gör. Şehadet BULUT

Türkiye

İslam Bankasına Yönelik Perspektifler ve İslam Ekonomisinin Gelişimine Katkıları

Baba Younus MOHAMMAD

Gana

İslam Ekonomisi Perspektifinden Para Politikası Yapımında Devletin Rolü

Wisam Saleh Al-KUBEYSİ

Iraq

Ortadoğu Ülkeleri İle Sağlık Turizmi

Doç. Dr. Sevil ÖZKAN

Öğr. Gör. Gamze KAĞAN

Türkiye

Barter E Trade

Mustafa UÇTU

Türkiye

İslam Piyasa Ekonomisi:

İslam Ekonomisi Modelinde Kalkınma Şekilleri

Mohamed NOURİ

Tunus

 

İslam Dünyası Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi Ortak Sağlık Yatırım Fonu

Prof. Dr. Zaleha KAMURUDDİN

Malezya

Dr. Kemal AYDIN

Türkiye

Türkiye'nin Bölgesinde ve Dünyada Bilim ve Teknolojik Gelişmelere Bakışı, Ortak İşbirlikleri ve Yerel Ekonomilerine Katkısı

Doç. Dr. Hatice Duran YILDIZ

Türkiye

Beşinci Oturum

18.30-19.45

İSLAM EKONOMİSİ VE DEVLET YÖNETİMİ

İSLAM ÜLKELERİ ARASINDA İKTİSADİ İŞBİRLİKLERİ - IV

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup BULUT

Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Fuat GÖKÇE

Hazreti Muhammed (sav) ve Dört Halife Döneminde İslam Devleti Yönetiminin Esas ve Usulleri

Prof. Dr Muhammed Ahmed EL KURDI

Suudi Arabistan

Tarım Ticareti Sektörü: İİT Üyesi Ülkelerde Özel Sektör için Roller ve Fırsatlar

Baba Younus MOHAMMAD

Gana

İslam Ülkelerinin Suriyeli Sığınmacılar Meselesine Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mehmet DURUEL

Türkiye

D8 Ülkeleri arasında iktisadi işbirliğinin geliştirilmesi

Abdulhafez ELSAWİ

Mısır

Ekonomik İşbirliği Siyasi Çatışmaları Sonlandırmak İçin Bir Yol Olabilir mi?

 Sahar ZAKİ

Mısır

İslami Altın Dinar, İslami Özel Çekme Hakkı ve İslami Ödemeler Birliği (IPU): Bazı Kavramsal ve Pratik Düşünceler

Tahir BEG

Hindistan

Kuran'da ve Sünnette İktisadi Hayata Yön Veren Hükümler

الاقتصاد الإسلامي والأنظمة الاقتصادية المشتركة

Jaber Bakri Mohamednur Al SAIEG

Suudi Arabistan

Dünya Ekonomisinde Büyük Şirketlerin Yeri, Önemi ve Sağladığı Avantajlar; Müslüman Dünyası Açısından Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN

Türkiye

Fil ve Kureyş Sureleri Bağlamında İktisadi İşbirliklerinin Kur’an’daki İlkeleri

Prof. Dr. Ali Rıza GÜL

Türkiye

Orta Asya Ülkelerinin Bütünleşmesinde Çin ve Rusya Etkisi

Dr. Öğr. Üyesi Sait OCAKLI

Türkiye

02 KASIM 2018 CUMA

Birinci Oturum

09.00-10.00

İSLAM EKONOMİSİNİN KAYNAKLARI-II

İSLAM EKONOMİSİNDE GÜNCEL TARTIŞMALAR

A SALONU

B SALONU

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Ferudun KAYA

Oturum Başkanı: Doç. Dr. A. Fuat GÖKÇE

Davranışsal İktisat, Sınırlı Rasyonellik ve İslam İktisadı İlişkisi

Doç. Dr. Ferudun KAYA

Hayal ÖZÇİM

Türkiye

Türkiye’nin Helal Turizm Pazarında Stratejik Rekabet Üstünlüğü Sağlayabilecek Unsurlarının Turizm Politikası Açısından İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU

Prof. Dr. Hüseyin ALTAY

Türkiye

Bazı Seçkin İslam Bilginlerinin İslami Ekonomisi ve İktisadi Düşünceleri

Nur UDDIN

Bangladeş

İslam İktisadını Geliştirme Kurulu Önerisi

Tarek ZUMAR, Ahmed OMRAN

Mısır

İslam Felsefesi ile Karşılaştırma Yapan Bir Batı Medeniyetinin Ekonomik Felsefeye Referansla Eleştirisi

Dr. Erdal AYDIN

Türkiye

Dünya’da ve Türkiye’de Helâl Turizmin Yeri Ve Önemi

 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin PAMUKÇU

Türkiye

Piyasadaki Adalet: İslam'ın Pazar İdeolojisinin Bir Sergisi

Abdul-Rahim ADADA

Türkiye

İslam Birliği Ekonomik İşbirliğinin Yol Haritası

Suat GÜN

Türkiye

10:00 – 12:00

KONGRE RAPORUNUN HAZIRLANMASI VE KAPANIŞ

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Zelka

  Kongre Yöneticileri,

  Oturum Yöneticileri,

  Tebliğ Sunan Akademisyenler

12:00 – 14:00

Cuma Namazı ve Dinlenme

14:00 –

Öğle Yemeği ve Boğaz Turu

Last modified on 31 Ara 2018