Kongre Alt Başlıkları '24

KONGRE ALT BAŞLIKLARI

Oturum - 1 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Demografik Yapısı, Jeopolitik ve Jeostratejik Önemi

Örnek Konular

 1. Ortadoğu’nun jeopolitik ve jeostratejik önemi ve bu önemini arttıran jeoekonomik özellikleri
 2. Kuzey Afrika’nın jeopolitik ve jeostratejik önemi ve bu önemini arttıran jeoekonomik özellikleri
 3. Bölgenin İslam Birliği açısından önemi
 4. Bölgenin küresel güçlerin enerji mücadelesindeki yeri  

Oturum - 2 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Emperyalizm ve Sömürgecilikle Mücadele Tarihi

Örnek Konular

 1. Osmanlı sonrası gerçekleşen işgaller ve kurulan suni rejimler
 2. Osmanlı sonrası izlenen etnik ve mezhepçi politikaların doğurduğu sonuçlar
 3. Filistin'in işgal edilmesi ve sonuçları
 4. ‘Arap-İsrail’ savaşları ve doğurduğu sonuçlar
 5. 11 Eylül’ün ‘Medeniyetler Çatışması Tezi’ ile ilişkisi
 6. Arap Baharı’nın ‘Medeniyet İçi Çatışma Tezi’ ile ilişkisi
 7. Bir tehdit olarak ‘İsrail’ ve Milli Güç Unsurları

Oturum - 3 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Siyasi, Toplumsal, Kültürel Yapıları ve Politikaları

Örnek Konular

 1. Geçmişten günümüze ‘Arap Birliği’
 2. Geçmişten günümüze ‘Mağrip Arap Birliği’ ülkeleri

Oturum - 4 

ABD, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Ülkelerinin Bölge Politikaları

Örnek Konular

 1. ABD’nin Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 2. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 3. Avrupa ülkelerinin Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 4. Küresel sermayenin Bölge yönetimleri üzerindeki etkisi
 5. Yahudi Nazizm’i, siyasal Siyonizm’in Arz-ı Mev’ud hayali
 6. İsrail’in Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 7. İran’ın Bölge ve Doğu Akdeniz politikaları
 8. Türkiye’nin, Bölgedeki barış ve refah çabaları

Oturum - 5 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın Ekonomik Yapıları, Politikaları ve Dünya Ticaretine Etkisi, Enerji Kaynakları ve Paylaşım Mücadelesi

Örnek Konular

 1. Bölge Ülkelerinde uygulanan iktisat politikalarının belirleyicileri
 2. Bölgede ekonomik büyüme
 3. Bölgede ülke bazında gelişmeler
 4. Bölgede emek piyasası ve istihdam yapısı
 5. Bölgede girişimcilik
 6. Bölgedeki doğal kaynaklar ve sömürge mücadelesi
 7. Bölgede sağlık ve turizm ekonomisi
 8. Bölgede finans ve bankacılık sistemi
 9. Bölgede vergi sistemi ve politikaları
 10. Batı’nın liberal pazarlara ve yatırım alanlarına duyduğu ihtiyaç sonucu gerçekleşen işgaller
 11. Yumuşak işgal vasıtaları olarak Dünya Bankası ve IMF

Oturum - 6 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika Merkezli Göç Hareketleri Sebepleri ve Sonuçları

Örnek Konular

 1. Göçün ülkeler üzerindeki etkileri
 2. Göçün çocuklar üzerindeki etkisi
 3. Göçün ekonomiler üzerindeki etkisi
 4. Göçün sosyolojik ve inançlar üzerindeki etkisi
 5. Göçün demografik yapılar üzerindeki etkisi

Oturum - 7 

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da Meydana Gelen Çatışmalar, Güvenlik Kaygıları, Sebepleri ve Alınması Gereken Tedbirler

Örnek Konular

 1. Arap-İsrail savaşları ve doğurduğu sonuçlar
 2. Arap Baharı ile gelen istikrarsızlaştırma ve terör örgütleri (vekil savaşçılar) üzerinden gelen yeni tip (medeniyet içi çatışma) işgaller
 3. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki çatışmaların merkezindeki terör örgütleri ve küresel güçlerle olan ilişkisi
 4. ‘Büyük Ortadoğu Projesi’, dayandığı temeller ve sonuçları
 5. Terör örgütlerinin (vekil savaşçılar) küresel güçlerle olan ilişkisi
 6. Terör örgütleri (vekil savaşçılar) üzerinden bölgenin tanzimi
 7. Irak, istikrarsızlık ve krizden çıkış yolları
 8. Suriye iç savaşı, aktörler ve krizden çıkış yolları
 9. Lübnan krizi, aktörler ve krizden çıkış yolları
 10. Yemen iç savaşı, aktörler ve krizden çıkış yolları
 11. Libya iç savaşı, aktörler ve krizden çıkış yolları
 12. Mısır ve halkın iradesi

Oturum - 8 

Değerlendirme ve Kapanış

 

Last modified on 12 May 2024