ASRİKA İslam Devletleri Birliği Savunma Organizasyonu Bildirisi

ASRİKA İslam Devletleri Birliği

Savunma Organizasyonu

(Mutasavver Model)

(12 ARALIK 2020)


Adnan Tanrıverdi

Emekli Tuğgeneral

ASSAM Ynt. Krl Bşk.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

SELAMLAMA: (SLÂYT-1) (Slaytların bulunduğu bildiri sunumuna ulaşmak için tıklayınız)

Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil Âlemin vel akıbet-ül müttekiym. Vessela tüvesselamü alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmain.

 

Selamün Aleyküm.

Bildirileri ile Kongremize aydınlatan değerli Hocalarımı, Kongrenin yönetimini üslenen hocalarımı, kongremizin teknik alt yapısını oluşturan teknik heyetimizi ve dinleyici olarak kongremize değer verem misafirlerimizi saygı ve muhabbetlerimle selamlarım.

 

(SLÂYT-2) Mutasavver “ASRİKA İslâm Devletleri Savunma Organizasyonu” konulu bildiriyi yansıda görüldüğü üzere;

 

SUNUM PLANI

 • UUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRELERİNİN AMACI
 • İSLAM DÜNYASININ İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM
 • İSLAM ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜ
 • MUTASAVVER ASRİKA İSLÂM DEVLETLERİ BİRLİĞİ İÇİN TASAVVUR EDİLEN SAVUNMA ORGANİZASYONU
  • MUTASAVVER KONFEDERASYON SAVUNMA BAKANLIĞI ORGANİZASYONU
  • MUTASAVVER MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI VE MİLLİ DEVLETLERDE SAVUNMA ORGANİZASYONU

Başlıkları altıda takdim edeceğim.

 

(SLÂYT-3) Mutasavver ASRİKA İslâm Devletleri savunma Organizasyonu, yapılmış olan üç adet ASSAM İslâm Birliği Kongresi sonucunda yayınlanan Bildirgeler [[1]] [[2]] [[3]]  ve ASSAM İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Anayasası (Model) [[4]] taslağında yer alan hükümler esas alınmıştır.

(SLÂYT-4) ULUSLARARASI ASSAM İSLÂM BİRLİĞİ KONGRELERİNİN AMACI:

İslâm Ülkelerinin ortak bir irade altında toplanması için GEREKLİ KURUMLAR ve bu Kurumların tabi olacağı uygun MEVZUATI tespit ederek,  İSLÂM DÜNYASINA Bir MODEL sunmaktır

 

İSLÂM DEVLETLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU DURUM:

(SLÂYT-5) İslâm Dünyasını oluşturan devletler gerçek potansiyeline rağmen: Bugün topraklarına en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden, Terör ve anarşinin topraklarında eksik olmadığı, Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, Gelir dağılımının bozuk olduğu, Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hâkim olduğu, İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan ülkeler konumunda bulunmaktadır.

(SLÂYT-6) İslâm Dünyası Egemen olması gerektiği Coğrafyasında, her bir İslam Ülkesinin üniter yapılarının içindeki etnik ve mezhepsel farklılığa sahip unsurlarının birbirleri ile savaştırıldığı, ilan edilmemiş, gizli, sinsi, kirli ve asimetrik Üçüncü Dünya Savaşının alanı haline getirilmiştir. (SLÂYT-7)

(SLÂYT-8) 61 İslâm Ülkesinin içinde bulunduğu kargaşadan kurtulup hak ettiği güce ulaşarak sahip oldukları toprakları ve dünyayı barış ve huzur beldesi haline getirmeleri, kendilerinin bir irade altında toplanması ile mümkün olacaktır.

 

(SLÂYT-9) İSLAM ÜLKELERİ SÜRECİNDE ASSAM TASAVVURU

İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanabilmesi için; (SLÂYT-10)

(SLÂYT-11) Öncelikle;

Yetkisi, imkânları, gücü, yapısı anayasa, yasa ve tüzüklerle belirtilmiş, 61 İslâm Ülkesinin Ortak iradesinin temsil edildiği “İslâm Ülkeleri Parlamentosu”nun daimi olarak teşekkül ettirilerek “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu” oluşturulmalıdır.

 

(SLÂYT-12) Arkasından;

İslâm Ülkeleri Konfederasyonunun, devletlerin asli görev alanları olan, adalet, İçişleri, dış politika ve Savunma usul, esas ve prensiplerini belirleme çalışmaları sürdürülürken,

Etnik ve coğrafi bakımdan yakın İslam Devletlerinin ortak iradelerinin temsil edildiği “Bölgesel İslâm Ülkeleri Parlamentolarıteşkil edilmelidir. (İslâm Ülkeleri dokuz ayrı coğrafyada gruplandırılabilir. Orta Doğu/12 Devlet , Orta Asya/8 Devlet, Yakın Doğu/4 Devlet , Güney Doğu Asya/3 Devlet, Kuzey Afrika/6 Devlet, Doğu Afrika/6 Devlet, Kuzey Batı Afrika/10 Devlet, Güney Batı Afrika/8 Devlet, Avrupa/4 Devlet, Müslüman Devletleri)[[5]]

 

(SLÂYT-13) Müteakiben;

Bölgesel İslâm Konfederasyonları”nın merkezî yönetimleri güçlendirilerek Federasyonlara dönüşmesi ve her birinin  “İslâm Ülkeleri Birliğine” Konfedere Birlik olarak bağlanması sağlanmalıdır.

 

(SLÂYT-14) Nihai olarak da

Merkezî müşterek iradenin “İslâm Ülkeleri Konfederasyonu Parlamentosu”nda, bölgesel oluşumların müşterek iradelerinin de “Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyon Parlamentoları”nda temsil edilmesi;

Parlamentolara bağlı “icra organlarının” oluşturulması; 

Merkezi ve bölgesel icra organlarının kontrolünde “Adalet Divanları” ve Adalet Divanlarının kararlarının uygulanmasını sağlayacak, “Ani Müdahale Kuvvetleri”nin kurulması;

 (SLÂYT-15)“Asayiş ve iç güvenliğin” temini için teşkilâtlanma;

Dış güvenliğin sağlanması için “savunma sanayi üretimi işbirliğinin” oluşturulması ve “SAVUNMA İTTİFAKININ” organizasyonu;

“Ortak dış politikaların” belirlenmesi ve uygulanması için teşkilâtlanma;

“Ekonomik işbirliği” oluşturma;

İslâm Ülkeleri Konfederasyonu için ve Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonları için “İnsan Hakları” ve “Ceza Mahkemeleri”nden oluşan bağımsız “yargı sisteminin” oluşturulması;

Sağlanarak, “ASRİKA İslâm Devletler Birliği, Konfederal Cumhuriyeti”[[6]] gerçekleştirilmiş olacaktır.

 

Sonuçta ASSAM; (SLÂYT-16-17)

ASRİKA mihverindeki 61 İslâm Ülkesinin milli sınırları ve yapısı değişmeden, etnik ve coğrafi yakınlıklarına göre DOKUZ BÖLGESEL FEDERASYON ve bu bölgesel İslâm Federasyonlarının oluşturduğu KONFEDERAL bir yapı ile bir irade altında toplanarak İSLÂM BİRLİĞİNİN oluşturulmasını mümkün görmektedir.

(SLÂYT-18) Bu tasavvura göre ASRİKA İslâm Devletler Birliğinin Organizasyon Şeması yansıda sunulmuştur.

Konfederasyon Merkezinde 61 İslâm Ülkesinin temsilcilerinden oluşan Bir Meclis ile Başkan  ve altı Bakandan oluşan bir Kabine Bulunmaktadır.

Konfederasyona bağlı Dokuz Federal Bölgeden;

Birinci Bölgesel İslâm Ülkeleri Federasyonu; 12 Devletten,

İkincisi 8 Devletten,

Üçüncü, Dürbüncü ve dokuzuncusu 4’er Devletten,

Beşinci ve Altıncısı 6’şar Devletten,

Yedincisi; 9 Devletten,

Sekizincisi; 8 Devletten, OLUŞMASI TASAVVUR EDİLMİŞTİR.

 

İSLÂM ÜLKELERİNİN ASKERİ GÜCÜ;

(SLÂYT-19) 2019 verilerine göre yıllık dünya savunma harcaması bir TRİLYON 770 MİLYAR dolardır.

Toplam Harcamanın 716 MİLYAR DOLARI ABD’nin, 224 MİLYAR DOLARI Çin’in, 191 MİLYAR DOLARI da 61 İSLAM Ülkesinindir.

Savunma Bütçesi büyüklüğünde, İSLÂM Dünyası, ÜÇÜNCÜ sırayı işgal etmektedir.

 

İslâm Dünyası askeri güç olarak, 4.707.550 asker, 28.760 tank, 84.063 zırhlı araç, 26.184 top ve 2.577 savaş gemisi sayıları ile Dünyada birinci sırada ( Kara ve Dz. Ana Muh. Vasıtası Sayısında) yer alırken, 10.986 savaş uçağı ve 3.937 helikopter sayısı ile de ABD’den sonra dünyada ikinci sırada (Hv. Ana Muh. Vasıtası Sayısında) , 191 milyar dolar savunma harcamakları ile de ABD ve Çin’in arkasından üçüncü sırada (Savunma Bütçesinde) bulunmaktadır.

 

ASRİKA İSLÂM DEVLETLER BİRLİĞİ SAVUNMA ORGANİZASYONU;

(SLÂYT-20)

(SLÂYT-21) ASSAM tasavvuruna göre SAVUNMA; Konfederasyon tarafından merkezden yürütülecek beş faaliyet alanından birini oluşturmaktadır.

 

SAVUNMA BAKANLIĞI

(Mutasavver bir Model);

(SLÂYT-22)

Savunma Bakanına bağlı;

Konfederasyon Merkezinde bulunan Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava, Hava Savunma ve Füze, Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlıkları ile Dokuz Bölgesel Federasyonun her birinin merkezinde konuşlanmış, Ordu Seviyesinde “MÜŞTEREK HAREKÂT KOMUTANLIKLARI”ndan oluşması tasavvur edilmektedir.

 

(SLÂYT-23) Taslak Anayasanın 117. Maddesine göre; Konfederal Cumhuriyet Başkanı Başkanlığında; Konfederal Cumhuriyet Başkan yardımcıları, Bölgesel Federal Cumhuriyet Başkanları, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri Bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava ve Müşterek Kuvvet Komutanlarının katıldığı, “Konfederal Cumhuriyet Güvenlik Konseyi”nin kurulması öngörülmektedir.” [[7]]

 

(SLÂYT-24-) Müşterek Harekât Komutalıklarının Harekât Kontrolüne Verilmiş ve Milli Devletlerin Merkezlerinde Konuşlandırılmış olarak;

Muharip ve Muharebe Destek Unsuru olarak;

 • Kara Kuvvetlerinde 34 Kolordu
 • Deniz Kuvvetlerinde: Dört Donanma, Beş Filo ve Altı Boğaz Komutanlığı,
 • Hava Kuvvetlerinde; 9 Stratejik, 9 Taktik Hv. Kuvvet Komutanlıkları ile 9 adet Füze Komutanlığı,
 • Hava Savunma Komutanlığında; 9 Radar Üs Komutanlığı ile 9 Hava ve Füze Savunma Komutanlığı,
 • Siber ve Elektronik Güvenlik Komutanlığında; 9 Siber Güvenlik ve 9 Elektronik Harp Komutanlığı

 

(SLÂYT-25) Muharebe Hizmet Destek Unsuru olarak da;

 • Kara, Deniz, Hava, Hv. Ve Füze Savunma ve Siber ve Elektronik Kuvvet Komutanlıklarının her biri için 9’ar adet Lojistik Destek Komutanlığı
 • Deniz Kuvvetleri dışındakiler Kuvvet Komutanlıklarının her biri için 9’ar adet Eğitim Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri için de 4 Adet Eğitim Komutanlığı,
 • Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 9 dokuz adet Üs ve Liman Komutanlığı, Hava Kuvvetleri komutanlığında 9 Adet Üs ve Meydan komutanlığı

Kurulması Gerektiği düşünülmüştür.

 

(SLÂYT-26) ASRİKA İSLÂM BİRLİĞİ KONFEDERASYONU SAVUNMA ORGANİZASYON

 

(SLÂYT-27) FEDERAL BÖLGELERDEKİ MÜŞTEREK HAREKAT KOMUTANLIĞINA BAĞLI KUVVET, KURUM VE BİRLİKLER

Her Bölgesel Federasyonların Müşterek Harekat Kokutanlıklarının Harekat Kontrolüne Tahsisi edilen Muharip, Muharebe Destek ve Muharebe Hizmet Destek Komutanlıklarının durumu müteakip yansılarda ayrıntılı olarak yer almaktadır.(SLAYT-28:36)

 

(SLÂYT-28) 1. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde (Orta Doğu İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Bir adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

2)     Deniz Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvvet Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-29) 2. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Orta Asya İslam Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     8 adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Akdeniz Filo Komutanlığı

3)     Hazar Filo Komutanlığı

4)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

5)     Boğazlar Komutanlığı

6)     Lojistik Destek Komutanlığı

7)     Deniz Eğitim komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvvet Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)      Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-30) 3. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Yakın Doğu İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     ASYA Filo Komutanlığı

3)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

4)     Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Deniz Eğitim komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)       Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-31) 4. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Güney Doğu Asya İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Pasifik Filo Komutanlığı

3)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

4)     Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Eğitim Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları       

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-32) 5. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Kuzey Afrika İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Üç adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)       Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

 d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-33) 6. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Doğu Afrika -Kızıl Deniz Havzası- İslâm Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

(SLÂYT-34) 7. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Kuzey Batı Afrika-Güney Amerika İslâm Devletleri Federasyonu) ;

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Beş adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Donanma Komutanlığı

2)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Deniz Eğitim komutanlığı

5)     Atlas Filo Komutanlığı

6)     Boğaz Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava. ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hava ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-35) 8. Federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Güney Batı Afrika İslam Devletleri Federasyonu) ;

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Üç adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)     Hava Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

(SLÂYT-36) 9. federal Bölge Müşterek Hrk. K.lığı Harekât Kontrolünde

(Avrupa İslam Devletleri Federasyonu);

   a. Kara Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Dört adet Kolordu Komutanlığı,

2)     Kara Eğitim Komutanlığı

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Tümen ve Tugay Seviyesinde Taktik Birlik Komutanlıkları

   b. Deniz Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Deniz Üs ve Liman Komutanlıkları

2)     Lojistik Destek Komutanlığı

   c. Hava Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Stratejik Hava Kuvveti Komutanlığı

2)     Füze Komutanlığı

3)     Taktik Hava Kuvveti Komutanlığı

4)     Hava Lojistik Destek Komutanlığı

5)        Hv. Üs ve Meydan Komutanlıkları

6)     Hava Eğitim Komutanlığı

d. Hava Savunma ve Füze Savunma Kuvvetleri K.lığına Bağlı;

1)     Radar Üs Komutanlıkları

2)     Hv. ve Füze Savunma Komutanlıkları

3)     Lojistik Destek Komutanlığı

4)     Eğitim Komutanlığı

   e.  Siber ve Elektronik Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına Bağlı;

1)     Siber Güvenlik Komutanlığı

2)     Elektronik Harp Komutanlığı

3)     Lojistik Destek komutanlığı

4)     Eğitim komutanlığı

 

Kara, Deniz ve Hava ana muharebe vasıtalarının cins ve miktarı, Federasyon bölgelerine yönelik tehdidi karşılayacak şekilde tespit edilecektir.

 

 

Sunumun tamamına ulaşmak için tıklayınız.

 

[[1]] https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

[[2]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

[[3]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

[[4]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

[[5]]file:///C:/Users/Adnan%20Tanr%C4%B1verdi/Downloads/ASSAM_Konfederasyon_Anayasa_Taslagi%20(7).pdf , Syf.1, Başlangıç

[[6]]Konfederasyon Anayasa Taslağı/KAT,  Syf.2,  Mad.1

[[7]] KAT, Shf. 32

Last modified on 22 Ara 2020

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.